Featured

Lahat Ng Bagay Ay Mahahayag

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotohanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo

 

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore or GPM ng mga nag papakilalang “small remnant”, maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

~Para sa iba pang katotohanan at paglilinaw maari po kayong mag email sa amin sa : info@incdefenders.org

 

Featured

Sagot ng Tunay na Defenders Kina Michael Sandoval at Boby Fernandez ~ Part 3

Ito po ay  sagot ng EGM  sa mga pag bibintang at paninira ng ilang likong Ministro laban sa EGM Group gamit ang Social Media ( Facebook etc.) at  ang itinayo nilang t.v. programa para tapatan ang incdefenders.org (Defenders of the Truth) at paratangan ng mga maling impormasyon at lalo nilang lituhin ang mga kapatid sa loob ng Iglesia at mapagtakpan ang mga katiwalian na kasalukuyang nangyayari sa Iglesia.

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotohanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore or “small remnant “GPM , maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

~Para sa iba pang katotohanan at paglilinaw maari po kayong                                     mag email sa amin sa : info@incdefenders.org

Featured

Sagot ng Tunay na Defender kina Michael Sandoval at Boby Fernandez ~ Part 2

Ito po ay  sagot ng EGM  sa mga pag bibintang at paninira ng ilang likong Ministro laban sa EGM Group gamit ang Social Media ( Facebook etc.) at  ang itinayo nilang programa para tapatan ang incdefenders.org at paratangan ng mga maling impormasyon para lalong lituhin ang mga kapatid sa loob ng Iglesia at mapagtakpan ang katiwalian na kasalukuyang nangyayari sa Iglesia.

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotohanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore or “small remnant “GPM , maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

~Para sa iba pang katotohanan at paglilinaw maari po kayong                                     mag email sa amin sa : info@incdefenders.org

Featured

Sagot ng Tunay na Defender kina Michael Sandoval at Boby Fernandez ~ Part 1

Ito po ay  sagot ng EGM  sa mga pag bibintang at paninira ng ilang likong Ministro laban sa EGM Group gamit ang Social Media ( Facebook etc.) at  ang itinayo nilang programa para tapatan ang incdefenders.org at paratangan ng mga maling impormasyon para lalong lituhin ang mga kapatid sa loob ng Iglesia at mapagtakpan ang katiwalian na kasalukuyang nangyayari sa Iglesia.

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotohanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore or “small remnant “GPM , maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

~Para sa iba pang katotohanan at paglilinaw maari po kayong                                     mag email sa amin sa : info@incdefenders.org

Featured

Sagot sa “Contradiction” Daw ni Kapatid na Isaias T Samson Jr.

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga itinuturong bagong aral ng  “small remnant “GPM (ito rin ang  samahan ng  mga dating incsilentnomore) na nagpapanggap na mga defender.

Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

~Para sa iba pang katotohanan at paglilinaw maari po kayong mag email sa amin sa : info@incdefender

 

Featured

Ang Tunay na “Small Remnant”

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotohanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore or “small remnant “GPM , maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

~Para sa iba pang katotohanan at paglilinaw maari po kayong mag email sa amin sa : info@incdefender

Featured

The TRUE Small Remnant

The Iglesia Ni Cristo in these last days will never be turned away from the faith.
The Ecclesiastical Group Meeting (EGM) is a gathering of those who love the Iglesia Ni Cristo and those who uphold the true words of God and worship Him.

The intent of the EGM is not to establish a new Church, but to help and nourish the souls of the brethren who were oppressed and expelled by the present church administration of the Iglesia Ni Cristo.
We admonish the wrong teachings of those who call themselves defenders,  specifically the group of incsilentnomore  / small remnant group or their live gatherings and online (zoom) meetings; the so-called group prayer meeting -gpm )
EGM has nothing to do with or no association with this group whatsoever or its postings on YouTube, Facebook and articles or blogs.
 Hence, we kindly remind the brethren to be cautious, because their actions are against the Iglesia Ni Cristo that could result in damaging the doctrine that we received from the Last Messenger of God in these last days.
 ~ For  more info  you may send your email to:                                 info@incdefenders.org
Featured

How Shall They Preach Unless They Are Sent?

The Iglesia Ni Cristo in these last days will never be turned away from the faith.
The Ecclesiastical Group Meeting (EGM) is a gathering of those who love the Iglesia Ni Cristo and those who uphold the true words of God and worship Him.

The intent of the EGM is not to establish a new Church, but to help and nourish the souls of the brethren who were oppressed and expelled by the present church administration of the Iglesia Ni Cristo.
We admonish the wrong teachings of those who call themselves defenders,  specifically the group of incsilentnomore  or their live gatherings and online (zoom) meetings; the so-called group prayer meeting -gpm )
EGM has nothing to do with or no association with this group whatsoever or its postings on YouTube, Facebook and articles or blogs.
 Hence, we kindly remind the brethren to be cautious, because their actions are against the Iglesia Ni Cristo that could result in damaging the doctrine that we received from the Last Messenger of God in these last days.
 ~ For  more info  you may send your email to:                                 info@incdefenders.org
Featured

Paano Silang Magsisipangaral Kung Hindi Sila Mga Sinugo?

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotohanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore or GPM , maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

~Para sa iba pang katotohanan at paglilinaw maari po kayong mag email sa amin sa : info@incdefenders.org

 

Featured

WALANG KINALAMAN ANG EGM GROUP SA NAGPAPAKILALANG CHURCH OF CHRIST (SMALL REMNANT)

WALANG KINALAMAN ANG EGM GROUP SA NAGPAPAKILALANG CHURCH OF CHRIST (SMALL REMNANT) AT NANANAWAGANG LUMABAS NA SA IGLESIA NI CRISTO ANG MGA KAANIB NITO

May mga talata sa Biblia na ginagamit ngayon ng bagong usbong na grupong nagpapakilalang Church of Christ (Small Remnant) upang manawagan at hikayatin ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na lumabas na sa Iglesia,  dahil diumano’y natalikod na ito tulad ng naganap sa unang Iglesia, naging OWE (one with EVM) church na at ngayon ay isa na raw kulto.

Ang isa sa mga tatalang ginagamit nila ay ang nakasulat sa Apocalipsis 18:4 na nagsasabing  “Mangangsilabas kayo sa kaniya, bayan ko,upang huwag kayong maramay sa kaniyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kaniyang mga salot”.

Ang grupong ito ay dating masigasig na isinusulong ang “RESTORE THE CHURCH” movement kasama ng iba pang tumindig sa panig ng katotohanan upang ipagtanggol ang Iglesia,  laban sa mga nagsasamantala at sumisira sa kabanalan at kalinisan nito. Ang “rallying cry” na ito ng mga Defenders of the Church ay makikita maging sa mga banners, streamers, placards, t-shirts na ginamit sa panahon ng mga isinagawang “vigils.” Makikita rin ito sa mga artikulong isinulat at ipinost sa social media, at tahasang ipinapahayag ng mga ministrong nangangasiwa ng EGM, na noong simula ay magkakasama pang nagtataguyod ng gawaing  ito.

Sino ang mag-aakala na darating ang panahon na ang malakas na sigaw na “RESTORE THE CHURCH” ay papalitan ng  iba ng sigaw na “GET OUT OF THE CHURCH?” Sino ang nagkaroon ng ganitong panawagan? Ang kabuuan ba ng mga Defenders? Hindi, kundi ang mga humiwalay sa EGM  at nagtatag ng bukod nilang grupo, nagsagawa ng bukod na mga GPM (group prayer meeting), na di naglaon ay nagtatag ng mga LWS (live worship service), tinawag ang kanilang sarili na “FEW REMNANT O REMNANT FEW” at  ngayon ay nagpapakilalang Church of Christ (SMALL REMNANT), at upang makapangumbinsi sa mga nakikinig sa kanila ay gumagamit ng mga talata ng Biblia para isulong ang kanilang itinataguyod na mga bagong aral at paniniwala.

Kaya pala napalitan ng panawagang “GET OUT OF THE CHURCH” ang dating isinisigaw nilang “RESTORE THE CHURCH” ay dahil sa ang alam nilang “restoration” na gagawin ng Diyos ay ilalabas sa Iglesia (na tinatawag nila ngayong OWE church) ang “Small Remant,” sila daw iyon, at doon isasama ng Diyos ang iba pang makikinig at susunod sa kanilang panawagan na lumabas.

Ang mga sumusunod ang dahilan kung kaya tahasang ipinapahayag ng EGM group na wala kaming kinalaman at hindi kami kaisa ng mga nagpapakilalang Church of Christ (Small Remnant) sa kanilang mga ginagawa at itinuturo ngayon :

  1. Taliwas sa aral na tinanggap ng Iglesia ni Cristo mula kay kapatid na Felix Y. Manalo, ang Sugo ng Diyos sa mga huling araw ang bagong pagpapaliwanag ng grupong ito at ng mga napapaniwala nila sa nakasulat sa Apocalipisis 18:4. Totoong sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng anghel na narinig ni Apostol Juan sa isang pangitain nang siya ay nasa pulo ng Patmos na, “Mangagsilabas kayo sa kaniya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kaniyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kaniyang mga salot. Ang mali o taliwas sa aral na tinanggap sa Sugo ay ang pagtuturo na ito ay hindi hula kundi utos (lang) ng Diyos at ang inuutusan na lumabas ay ang mga kaanib ngayon sa Iglesia ni Cristo dahil natalikod na raw at naging OWE church na.

Bakit mamamali ng pagpapaliwanag gayong tinukoy naman sa hula kung saan pinalalabas ng Diyos ang Kaniyang bayan, ito ay sa Dakilang Babilonia  na naging tahanan ng mga demonio at kulungan ng bawa’t espiritung karumaldumal (Apocalipisis 18:2).

Ito rin ang binabanggit sa hula na bantog na babaeng mapakiapid na nakaupo sa maraming tubig (Apocalipsis17:1,15) at “INA NG MGA BABAENG MAPAKIAPID AT NG MGA KASUKLAMSUKLAM SA LUPA (Apocalipsis 17:5). Ayon sa pagtuturo ng Sugo, ang tinutukoy sa hula na Dakilang Babilonia, ay hindi ang Matandang Babilonia na pinagharian ni Nabucodonosor, kundi ang babae o Iglesia na laganap sa buong lupa (kaya tinawag na Katolika)  na ang setro ng kapangyarihan ay nasa ciudad ng Roma (kaya tinawag na Romana). Ito ang Iglesia Katolika Apostolika Romana na dito pinalalabas ng Diyos ang bayan Niya.

Sa mga mapangahas na nagtuturo ngayon na ang Apocalipsis 18:4 ay hindi hula kundi utos (lang), tila nalimot nila o baka sadyang ipinalimot na sa kanila ng Diyos na may kakambal o kaugnay na mga hula ito sa ibang aklat ng mga hula.  Ipapaalala naming sa kanila ang isa sa mga hula na siyang saligan ng kahalan ng Sugo at ng Iglesia ni Cristo sa mga huling araw, ang na nakasulat sa Isaias 43:5-6 na nagsasaad na: “ Huwag kang matakot, sapagka’t ako’y sumasaiyo: aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, at pipisanin kita mula sa kalunuran; Aking sasabihin sa hilagaan, Bayaan mo, at sa timugan, Huwag mong pigilin; dalhin mo rito ang aking mga anak na lalake na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa;” Marahil naman ay hindi nila kukuwestiyunin na hula ito na tumutukoy sa gawain ng Sugo sa mga huling araw?

Ayon sa tinanggap nating aral sa Sugo at sa naunang namahala sa Iglesia, ang hinuhulaang mga anak ng Diyos na magmumula sa Malayong Silangan (o Pilipinas), sa mga wakas ng lupa o sa mga huling araw (1914) ay manggagaling sa hilagaan at timugan. Ang hilagaan ay kumakatawan sa Protestantismo at ang timugan naman ay kumakatawan  sa Katolisismo. Upang lalo pa nating makita ang pagkakaugnay ng Apocalipsis 18:4 sa hulang ito ay ituloy natin ang pagbasa sa talatang 8 na iniutos ng Diyos sa Kaniyang Sugo na,  “Iyong ilabas ang bulag na bayan na may mga mata, at ang bingi may mga tainga.”

Sino ba ang tinutukoy na mga bulag at bingi na iniutos ng Diyos sa Sugo na ilabas at bakit sila itinuturing ng Diyos na bulag at bingi? Sa Isaias 42:18 at 17 ay mababasa na, “Makinig kayong mga bingi, at tumingin kayong mga bulag, upang kayo’y mangakakita;  Sila ang mga nagsisitiwala sa mga larawang inanyuan, nanagsasabi sa mga larawang binubo, Kayo’y aming mga dios.” Lagumin natin ang pagtalakay na ito upang maging malinaw sa mga may bukas na isip na makababasa ng akdang ito na ang Apocalipsis 18:4 ay hula na natupad sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito sa pagkasangkapan ng Diyos kay kapatid na Felix Y. Manalo.  Ang sabi sa talata, “Mangagsilabas kayo (may maglalabas, hindi kusang lalabas, hindi silang-sila lang ang gagawa ng kanilang paglabas.

Ang maglalabas ay ang Sugong magmumula sa Malayong Silangan sa panahon ng mga wakas ng lupa) sa kaniya (sa Dakilang Babilonia, timugan, mga taong bulag at bingi dahil tumitiwala o sumasamba sa mga larawang inanyuan o diyus-diyosan, sa maiklang salita ay sa IKAR), bayan Ko (ang mga anak ng Diyos na lalaki’t babae na nailabas o nadagit ng Sugo mula sa mga maling relihiyon) upang huwag kayong maramay sa kaniyang mga kasalanan (naging tahanan na ito ng demonio at naging kulungan ng mga karumaldumal na espiritu); at huwag kayong magsitanggap ng kaniyang mga salot (nakatakda na sa walang hanggang parusa ang mga taong sumasamba sa larawan at tumanggap ng tanda sa noo at kanang kamay, ang tanda ng krus (Apocalipsis 14:9-11).

Kung pagkatapos na mabasa ang akdang ito at ipipilit pa rin ng ibang mga mangangaral na ang isinasaad sa Apocalipsis 18:4 ay utos ng Diyos sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo upang lumabas sa Iglesia, mayroon muna silang dapat patunayan: una,  kung sino mula sa hanay nila ang isinugo ng Diyos para maglabas sa bayan Niya mula sa sinasabi nilang natalikod nang Iglesia; ikalawa, patunayan nila mula sa mga talata ng Biblia na ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw ang tinutukoy na Dakilang Babilonia; ikatlo, patunayan nila na ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw ay naging tahanan na ng demonio, naging kulungan na ng mga karumaldumal na espiritu, sa mga larawang inanyuan na tumitiwala o sumasamba, tumanggap na ng tanda sa noo at kanang kamay na tanda ng parurusahan.

  1. Ang “restoration” na sa simula pa at magpahanggang ngayon ay ibinabandila na ng EGM group ay sa loob ng Iglesia ni Cristo magaganap at hindi sa labas. Iisa lang ang kawan ng Panginoong Jesucristo (Lucas 12:32; Gawa 20:28 Lamsa; I Pedro 5:1-3), katumbas ng iisa lang ang katawan o Iglesia na may isang pananampalataya at pinapatnubayan ng isang Espiritu (Colosas 1:18; Efeso 4:4-6). Mahirap na bagay ba sa Diyos  na i-restore o  ibalik ang Iglesia sa dati nitong kalagayan? Halos isang daang taong hayag na hayag ang pagtulong, pag-iingat, at pagkasi ng Diyos sa buong Iglesia kaya nga ito naging banal, maayos, payapa  at maluwalhati sa panahon ng mga naunang Namahala. Ngayon pa ba natin pag-aalinlanganan ang kapangyarihan at magagawa ng Diyos para sa Iglesiang minamahal Niya? Hindi ba pinapangyayari lang naman ng Diyos sa ating panahon ang itinakda Niya sa hula na dadalhin Niya ang ikatlong bahagi sa apoy (na tumutukoy sa mga mabibigat na pagsubok.                                                                                                                                                                                                                                    May bibigat pa ba sa mga pagsubok na pinagdadaanan ng Iglesia ni Cristo sa kasalukuyan?) upang dalisayin at subukin na parang pagsubok sa ginto.Huwag nating kalimutan na may kakambal na pangako ang pahayag na ito ng Diyos nang sabihin Niyang, “Sila’y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin” (Zacarias 13:9). Siya rin ang may sabi na, “Dahil sa Sion (Iglesia) hindi ako tatahimik,… hindi ako magpapahinga hanggang sa ang kaniyang katuwiran ay lumitaw na parang ningning, at ang kaniyang kaligtasan ay parang ilawan na nagniningas (Isaias 62:1).” Pinasasabi rin ng Diyos sa anak na babae ng Sion (o sa Iglesia ni Cristo sa mga wakas ng lupa o sa mga huling araw) na, “Narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating, narito, ang kaniyang ganti ay nasa kaniya…At tatawagin nila sila, ang banal na bayan, Ang tinubos ng Panginoon, at ikaw ay tatawaging Hinanap, Bayang hindi pinabayaan (Isaias 62:11-12).”

Hindi kailanman tatanggapin ng EGM group na matatalikod o natalikod na ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw. Kung tumalikod man ang kasalukuyang mga namiminuno, at ang maraming mga ministro, mga maytungkulin at mga kapatid na nadaya nila, hindi ang kabuuan ng Iglesia ang natalikod. HINDI NAGING OWE CHURCH NI NAGING KULTO ANG IGLESIA NI CRISTO. Tahasang paglaban sa Diyos at sa mga katotohanang nakasulat sa Biblia ang paniniwalang natalikod na Iglesia ni Cristo na gaya ng naganap sa unang Iglesia. Nasa hula na ang unang Iglesia ni Cristo ay matatalikod (Zacarias 13:7-8) kaya hindi natin kinamulatan o kinagisnan ito. Kung totoo man na may mga indibiduwal na kaanib o mga ministro pa ang tumalikod ngayon, pero hindi ang kabuuan ng Iglesia ang natalikod.

Kulang ba ang mga pahayag at mga pangako ng Diyos na nakasulat sa Isaias 62:1, 11-12,  Zacarias 13:9,  na binanggit sa unahan at sa nakasulat sa Apocalipsis 14:12-15 at iba pang mga hula upang patunayan Niyang hindi na matatalikod ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw kundi daratnan na ito ng araw ng paghuhukom? Ang mga nagsasabing natalikod na ang Iglesia, naging OWE church na at naging kulto na ang mga tunay na tumalikod, kaalinsabay ng mga nagsasamantala sa Iglesia at patuloy pang  sumisira sa kabanalan at kalinisan nito.

Siyanga pala, para sa mga nakalimot o hindi nakaaalam kung ano  ang aklat ng Apocalipsis (o Pahayag o Revelation), ganito ang sinasabi sa mismong aklat,  “Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon.  19 Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa darating” (Apocalipisis 1:1,3 at 19). Ano ang babala ng Diyos sa magdaragdag o mag-aalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito? Ang magdaragdag ay daragdgan ng salot, at ang mag-aalis (o magbabawas) naman ay aalisin ang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito, katumbas ng hindi maliligtas.

Kaya hindi maliit na kasalanan na pilipitin ang pagpapaliwanag sa mga salita na nakasulat sa aklat ng hulang ito at sa iba pang mga aklat ng hula. Sugo lang, at ang matuwid na pamamahala at ang mga ministrong may patnubay pa ng Espiritu Santo ang makapagpapaliwanag ng tama ng mga hula at ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa mga Banal na Kasulatan. Kaya maling pangahasan ninuman na magbigay ng sariling paliwanag o interpretasyon, lalo na kung mangangaral ng iba sa tinanggap sa Sugo at sa naunang Namahala. Ipinatatakuwil ng Diyos ang mangangaral na ang itinuturo ay iba sa itinuro at tinanggap mula sa Sugo (Galacia 1:7-8).

May iba pang mga talata ng Biblia na ipinangunumbinsi ang mangangaral sa Church of Christ (Small Remant) para lumabas na ang mga kapatid sa Iglesia (na tinatawag nilang OWE church) at sumama sa kanila. Ang mga talatang ito ang papaksain naming sa susunod na pagtalakay. Abangan ninyo.

Maawa nawa ang Ama na makatulong ang akdang ito upang mabuksan ang pang-unawa ng mga kapatid na nailigaw ng mga tagapangaral na kanilang pinakikinggan at sinusunod. Pakamahalin nating lahat ang Iglesia at ang pagsunod sa mga dalisay na aral ng Diyos na tinanggap natin sa Sugo at sa Naunang Namahala. SA MGA MAGPAPATULOY PA SA PAGSASAMANTALA AT PAGLILIGAW SA MGA KAPATID SA IGLESIA, HINTAYIN NINYO ANG PAGKILOS NG KAMAY NG DIYOS UPANG ILAPAT ANG KANIYANG KATARUNGAN!

~EGM MINISTERS

Featured

Kahit Naligaw Ang Mga Lider Mahalin Pa Rin Ang Tunay Na Iglesia

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotohanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore or GPM , maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

~Para sa iba pang katotohanan at paglilinaw maari po kayong mag email sa amin sa : info@incdefenders.org

Featured

SAGOT KAY BOBBY FERNANDEZ AT MARLEX CANTOR

SAGOT KAY BOBBY FERNANDEZ AT MARLEX CANTOR                                                               by  Isaias T. Samson Jr.

Hindi ko agad sinagot ang ipinost mo noong Feb. 13 dahil naghintay pa rin ako ng hinihingi kong punto por puntong sagot mo pagkatapos mong magdahilan na nagkamali ako sa mga petsa ng mga posting mo. Inilagay mo rin sa bandang huli ng salitang, “ITUTULOY.” Iyon pala, ang “itutuloy” mo lang ay ang pagbibintang (ang tawag mo ay “sagot”), na hindi ako nagpasakop sa pamamahala ng Iglesia, at ang pag-iwas mong sumagot sa mga inisa-isa kong problema. Pero inunawa ko na lang na talagang may mga taong napakabagal mag-isip, o walang maisip, at worse, walang ??? Naisip ko rin na baka hindi mo gaanong nauunawaan ang iyong mga isinusulat sa Tagalog kaya itong huling posting mo ay isinalin na ni Marlex Cantor sa English, na katunayan din na hindi ka nag-iisang gumagawa ng iyong mga ipinopost at dinidiktahan ka ng mga handler mo, kaya lang, WALA RIN. Magkahalo tuloy na lungkot at awa ang aking nadama, una, sa iyo dahil alam kong may mga gumagamit sa iyo, ang problema, nagpapagamit ka naman. Sabi nga, “it takes two to tango.” Higit sa lahat, naaawa ako sa mga tinuturuan mong nagmiministro dahil walang matinong sagot at pagsagot na matututuhan sa iyo, kundi, pawang pag-iwas lang sa mga dapat sagutin at ang maging tulad sa robot na may nagpapakilos na iba. Siguro, mag-volunteer ka na lang na magturo sa mga STF students, tutal ang marami sa kanila ay hindi ang ministerial lessons na itinuro ng matitinong tagapagturo ang sinusunod, kundi ang magbiyenan na kanilang pinapanginoon. Bagamat ang marami sa kanila ay hindi natuto ng tunay na ministeryo, punong-puno naman ng hangin o angas ang kanilang katawan dahil umaasang mabibigyan ng mataas na ranggo sa Iglesia kahit na wala o kulang na kulang sa karanasan gaya ng ilang ginawang tagapangasiwa ng distrito dahil lang sa pagiging malapit (kilala mo sila).

Ayon sa iyo, hindi katunayan ng pagpapasakop ang aking ginawang pagdulog sa Pamamahala ng mga korupsiyon at anomalya (“hinaing” ang tawag mo) sapagkat may “nakatago (akong) intensiyon” at hindi ko nahintay ang “buong proseso.”

Sayang, kung hindi niyo lang iniiwasang sagutin ng punto por punto ang mga ipinost kong idinulog ko sa Pamamahala, ay baka naunawaan ninyo na ang mga idinulog ko ay hindi personal na hinaing kundi ang para sa kapakanan ng Iglesia at ng Pamamahala, tulad halimbawa ng mga pandaraya sa pag-uulat sa mga dinuduktrinahan (na alam na alam ninyong nangyayari) at ang masamang reflection nito sa namamahala, higit sa lahat ay sumisira sa Iglesia. Pero kung hindi niyo lang napansin, ay sabihin niyo lang kung gusto ninyong isa-isahin kong muli, at kung gusto ninyo ay idaragdag ko na rin ang mga hindi ko natalakay nang una. Pakiusap lang, tiyakin ninyo na isa-isa ninyong sasagutin o idi-deny man lang ang lahat, upang marami pang makaalam ng mga totoong pangyayari. Siguro naman, iyon ang gusto ng mga nag-uutos sa iyo kaya sinimulan mong muli ang pagpo-post sa FB ng laban sa akin at sa EGM group na umiiwas sana sa paggamit ng FB accounts. Hindi ito pagbabanta, pero kapag nagpatuloy kayo sa pagbibintang ng kung ano-ano, nangangahulugan lang na napapanahon nang malantad ang lahat.

Sabi ninyo “hindi ko nahintay ang buong proseso.” Tamang proceso ba na palisin ng kamay ang dala kong papeles na nagpapatunay na ang kinuhang builder ng Philippine Arena ay isa sa mga “Most Wanted” ng Pulisya sa South Korea sa halip na ipasiyasat? Kung hindi pa lumabas sa media na ang wanted na ito ay ini-released under the custody of Jun Santos ay nanatili sana itong lihim.  Tama bang proseso na ang isang confidential letter ng isang nagmamalasakit na taga-sanlibutan tungkol sa anomalya sa pagpapatayo ng Arena, sa halip na siyasatin ang mga iniulat, ay pinakasuhan pa ang nag-ulat? Tama bang proseso na pagkatapos na iparating ko ang reklamo ng mga Pamunuan at ng mga nasa Pananalapi sa mga lokal sa U.S.A na pinapalitan ng tigwa-one hundred dollar bills ang mga abuloy at hindi na dumaraan sa legal na proseso, kundi, agad-agad ay kinukuha na ng inutusang kumuha, ay pinabayaang magpatuloy kahit na mapanganib na ma-charge ng money laundering ang kinauukulan? Gaya ng nasabi ko na sa itaas, marami pa akong maidaragdag, kung gusto niyo lang.

GAANO BA KATAGAL ANG PROSESONG SINASABI MO? Alam mo ba kung ilang ulit at kung kailan ko pa idinulog sa Pamamahala ang mga problema? Ilang taon akong umasa at matahimik na naghintay ng kahit anong aksiyon, tulad rin ng marami ngayong mga ministro at mga kapatid na patuloy na naghihintay at umaasa na lulunasan o gagawa pa rin ang pamamahala ng kailangang pagbabago sa halip na isisi sa nag-uulat at nagmamalasakit at tawaging mga kaaway ng Iglesia. Ang mga naunang namamahala sa Iglesia, kailan pa man at may mabalitaang anomalya lalo pa kung may nag-uulat ay agad-agad na umaaksiyon dahil ayaw nila na mabahiran ang malinis na imahe ng Iglesia.

Ngayon naman, sa ipinost ninyo ni Marlex, hindi na naman ninyo inaddress ang maraming mga nabanggit ko na, maliban sa paninindigan namin na ang Diyos ang magre-restore sa Iglesia.

“TANONG (NINYO) KAY ITS: Kung totoong dapat nang i-restore ng Diyos ang Iglesia, ano ang papel mo sa kabuuan ng restoration? Sino at ano ka sa sinasabi mong gawaing iyan? Sino ang nagsugo sa iyo? Ang Diyos ba ang nagsabi sa iyo nito? Kung ang Diyos, kailan Niya ito sinabi sa iyo? Pagkatapos ba noong ikaw ay matiwalag o bago ka matiwalag? Nasaan ang hula o patotoo ng Biblia para sa iyo?”

Whoah, hold your horses there, smart guys. Don’t let your imagination run wild. I never mentioned anything about any role that I would play in the restoration, yet you’re quick to ask me if I was sent by God and if there is a prophecy or testimony about me. And then, you followed it up with more questions and baseless commentaries based on pure assumptions. Helloo, do you hear yourselves? You’re supposed to be ministers of God and not commentators. Don’t put your own deceptive words in my mouth.

Pinipilit ninyong itanong kung may “papel” ako at ang aking mga kasamang ministro sa restoration sa kabila ng paninindigan namin na ang Diyos ang gagawa nito. Bahala na kayo kung tatawagin ninyong “papel” ang magpayo sa mga itinitiwalag at inuusig ninyo na huwag silang hihiwalay sa mga tunay na aral na itinuro ng Sugo. Kailangan pa ba ang hula at maging Sugo para magpayo at magmalasakit sa kanila? Kahit sino ang makabasa ng isinulat ninyo ay mapapansin agad na wala na talaga kayong patnubay ng Diyos. Bumabalik sa inyo ang sinabi ninyo na “ang diablo na kaaway ng Diyos ay mayroon ding isinusugo.”

SABI NINYO SA AKIN: “Lagi mong ginagamit ang Efeso 5:27 upang patunayan na kailangan nang i-restore ang Iglesia dahil ang sabi mo nawala na ito sa uring maayos, tunay at banal.”

“TANONG (NINYO PA) KAY ITS: Noon bang gamitin ng Sugo at ng Kapatid na Eraño Manalo ang Efeso 5:27, ang ibig bang sabihin sa panahon nila ay wala na sa uring tunay, maayos at banal ang Iglesia kaya kailangan na itong i-restore? Kaya noon pa pala ay ganito na ang tingin mo sa Iglesia? Kung sasabihin mong hindi, lumalabas hindi malinis ang iyong budhi sa paggamit ng talata.”

SAGOT KO: Saan at kailan ko sinabi na nawala na sa pagiging tunay ang Iglesia? You’re putting your own words again in my mouth. FORCE OF HABIT? Kayo mismo ang nagpatotoo na kinokontra ko ang itinuturo ng Remnant few group na ang Iglesia sa mga huling araw ay natalikod na, kaya alam ninyo na naninindigan kami na tunay ang Iglesia Ni Cristo. Ang lagi ko (naming) sinasabi, ang Iglesia Ni Cristo ay ang tunay na Iglesia na ihaharap kay Cristo sa araw ng Paghuhukom kaya dapat na ito ay maibalik (restore) sa lubos na kaayusan at kabanalan, walang dungis at kapintasan tulad ng nakasulat sa Efeso 5:27. Hindi nawala ang pagiging tunay ng Iglesia dahil lamang sa ito ay labis na ninyong dinungisan at patuloy pang dinudungisan

Pakiusap lang, humanap kayo ng matalino sa mga kasamahan ninyo (kung mayroon pa), to point out and make you understand, how faulty and ridiculous your argument or logic (assumption is the appropriate word) is. Ibang iba ang kalagayan noon ng Iglesia sa kalagayan ngayon. Noon ay bantay sarado ng mga namamahala at ng kanilang mga tapat na kasama ang Iglesia (kabilang na siguro ang tatay mo Bobby). Hindi sila pumapayag na makapamalagi ang sinoman lalo na sa hanay ng mga ministro, kung nasusumpungan sila sa mga paglabag o anumang anomalya. Hindi nila kinunsinti ang kurapsiyon o mga pag-uulat na mali ng sinomang ministro o manggagawa. Kaya nila laging ginagamit ang Efeso 5:27 ay upang mahikayat ang lahat na mabuhay ng may kabanalan, at maituwid ang nahuhulog sa paggawa ng masama. Tama kayo sa pagsasabing, “Alam na alam (ko) na kinakasangkapan ng Diyos ang (matuwid na) Pamamahala sa pagdadala sa Iglesia sa kasakdalan …” gaya nga ng Sugo at ng Kapatid na EGM. Samakatuwid, kung may pagre-restore man noon, iyon ay upang mai-restore ang mga naligaw na kaanib ng Iglesia. Hindi ba kayo ang bumabaluktot sa mga sinasabi ko para palitawin na “hindi malinis ang (aking) budhi sa paggamit ng talata?”

You cannot deceive all members. As Abraham Lincoln said: “You can fool all the people some of the time and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.”  Specially God’s people.

SINO NGAYON ANG MANDARAYA O SINUNGALING AT MGA ANAK NG DIABLO?

“Kayo’y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya’y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka’t walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka’t siya’y isang sinungaling, at ama nito.” (ADB: John 8: 44)

 

Featured

Ang Uri ng Namamahala na dapat tayong magpasakop

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotoahanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore or GPM , maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

~Para sa iba pang katotoahan at paglilinaw maari po kayong mag email sa amin sa : info@incdefenders.org

Featured

Ang Tunay At Namamalaging Iglesia Ni Cristo

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotoahanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore or GPM , maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

~Para sa iba pang katotoahan at paglilinaw maari po kayong mag email sa amin sa : info@incdefenders.org

Featured

PAGTUTUWID AT “PASASALAMAT” KAY BOBBY FERNANDEZ

PAGTUTUWID AT “PASASALAMAT” KAY BOBBY FERNANDEZ                              By: Isaias T. Samson, Jr.

NOTE: Bobby, hindi ka namamalik-mata sa nababasa mong pagpapasalamat ko sa iyo at sa mga taong nasa likod mo, sapagkat, sa tuwing may ipinopost kayo sa FB, ay lalo ninyong naihahayag na kami sa EGM, ay hindi nagtuturo ng laban sa mga doktrina ng Iglesia gaya ng nakasulat sa pinakalatest na sagot ninyo na: “hindi namin pinagbabawalan ang mga kapatid na sumamba at mag-abuloy.” Para rin sa inyong kaalaman at upang huwag na kayong maghirap pa sa pagba-base sa inyong sariling haka-haka o sa hearsay, ay liliwanagin namin kung ano ang itinuturo namin sa mga kapatid: “Sumunod kayo sa mga TAMANG ipinatutupad sa Iglesia, huwag sa HINDI TAMA o sa anumang labag sa doktrina at wastong tuntunin, upang ang Diyos ay hindi magalit sa atin.

Hindi na kailangan na kayo ay maging si ka Tunying para masagot nang punto por punto ang mga inilahad kong sagot sa nauna ninyong ipinost, subalit sa halip ay inihalintulad ninyo ako kay satanas “dahil sa paggamit (ko) ng mga talata.” Yayamang sinitas ninyo si satanas, ay ipaalala natin sa mga sumusubaybay kung sino siya at sino ang tunay na mga katulad niya. Hindi ninyo binanggit ang isang napakahalagang katotohanan: Na kaya sumisitas ang diyablo ay upang magsinungaling, sapagkat siya ay SINUNGALING at ama ng mga ito, at ang layunin niya ay pumatay ng mga kaluluwa sapagkat siya ay MAMAMATAY-TAO (Juan 8:44).

ILANG KATANUNGAN:

  1. Bakit wala kayong naisagot sa lahat ng aking sinabi, sa halip ay itinulad na lang ninyo ako sa diyablo? Wala ba kayong maisip na kasinungalingan? Ang katulad mo (ninyo) ay isang tao na nang masukol sa paggawa ng masama at walang maikatuwiran, ay minura na lang at siniraan ang nakahuli sa kaniya para mapagtakpan ang kaniyang pagkapahiya at ang katotohanan.
  2. Alin ang kasinungalingan sa mga inilahad kong pangyayari lalo na sa mga talatang ginamit ko na nagsasabing “ang dapat itiwalag ay ang masama” at “huwag makibahagi, sa halip, ay ilantad ang mga gawa ng kadiliman”? Pagiging masama ba at karapat-dapat nang itiwalag agad ang isang kapatid na nagdaramdam, nag-uulat at nagtatanong sa mga nakikita niyang mga gawain na sumisira sa Iglesia?

Ang ilang halimbawa  ng kanilang itinatanong ay ang tungkol sa mga naglalakihang utang sa mga Banko kaya naisanla ang maraming real properties ng Iglesia. Naitatanong din nila kung bakit mangilan-ngilan na lang ang naipatatayong malalaki at magagandang gusaling sambahan at halos lahat ay mga “Barangay chapels” na lang, samantalang hindi lingid sa Iglesia na napakalaking halaga ang natipon sa panahon ni Ka Erdy sa layuning “malipol” na ang mga abang gusaling sambahan, at magkaroon na ang lahat ng mga lokal ng maayos na pinagsasambahan. Hindi rin maiaalis na sila ay magtanong kung saan napupunta ang kanilang mga abuloy at handog dahil kitang-kita nila na maraming ipatatayo sana at sinimulang itinayo na hindi pa matapos-tapos at mapakinabangan ng Iglesia, gaya ng EVM Convention Center na kasabay pang sinimulang itayo ng Phil. Arena.

Nasaksihan rin ng marami, kaya nabuksan ang kanilang isipan, ang ginawa ninyong panawagan na magrally ang lahat ng mga kapatid sa harap ng DOJ at sa Edsa subalit 15,000 lamang ang tumugon at nagtipon na malayong malayo sa inaasahan ninyong milyones o daan-daang libong dadalo bagamat nagawa pa rin ninyong pinsalain ang daloy ng trapiko at maging ang mga negosyo at trabaho ng napakarami. Alam kasi ng karamihan na isinasangkalan lamang ninyo at NAGSISINUNGALING KAYO nang ipakalat ninyo ang balita na pati si ka EVM ay isinama ko sa illegal detention case na aking isinampa   dahil alam nila na laman ng lahat ng mga balita kung sino lamang ang mga kasama sa naturang kaso.

Pilit ninyo silang dinadaya at pinapaniniwala (hanggang ngayon) na ako agad o ako ang naunang nag-file ng kaso samantalang iyon ay ginawa ko lamang pagkatapos na ako’y inyong kasuhan ng libel at makaranas ng walang tigil na pagtugis at harassment.

Maaring napapaniwala ninyo ang marami sa inyong kasinungalingan pero hindi ang mga bukas ang isipan na alam ang mga tunay na nangyayari. Sa patuloy ninyong ginagawa ay patuloy ding dumarami ang nagigising at naitutulak ninyo sa paghihimagsik ng kalooban. BAKIT HINDI NA LANG NINYO ITUWID ANG INYONG PAGKAKAMALI AT TIGILAN NA ANG LAHAT NG KASINUNGALINGAN?

Kapansin-pansin din ang discrepancy o kontradiksiyon sa inyong isinulat na ayon sa inyo ay pananalita kong lahat, tulad ng: “Laging bukang bibig niya sa mga kapuwa niya itiniwalag: ‘kahit tayo’y itiniwalag, KAANIB pa rin tayo sa Iglesia’.” sinundan pa ninyo ng: “Kahit nasa LABAS daw sila ng Iglesia ay may karapatan pa raw sila sa pagsunod sa utos ng Diyos at sa pagtatamo ng kaligtasan.” Napansin niyo ba ang contradiction sa mga sinasabi ninyong sinabi ko? Totoong lagi kong sinasabi na “tayong mga unjustly o wrongly expelled ay mga kaanib pa rin sa Iglesia,” subalit wala akong sinasabing, “Kahit nasa labas tayo ng Iglesia” dahil nga sa ang pananampalataya namin ay hindi kami itiniwalag ng Diyos sa pagiging “kaanib sa Iglesia.”  Tandaan ninyo, ang “taktika” o pamamaraan ni Satanas, ay baguhin, o dagdagan, o bawasan ang kaniyang sinisipi. Buti na lang at sa pagkakataong ito ay hindi ang talata ng Biblia ang inyong binago kundi ang mga salita ko lamang, gayunpaman, hayag na hayag pa rin ang style ni satanas.

Wala kaming “itinuturo na lahat ng natiwalag ay mga kaanib pa rin sa Iglesia dahil tao lamang ang nagtiwalag at hindi ang Diyos,” sapagkat marami na ang natiwalag at dapat matiwalag dahil sa “pamumuhay na labag sa pagka-Cristiano” gaya ng mga gumagawa ng korupsiyon at mga anomalya sa Iglesia. Ang ganiyang uri ng natiwalag ang “nawalan (o mawawalan) ng karapatan sa paglingkod sa Diyos at sa kaligtasan,” hindi ang mga naging biktima ng “unjust or wrong expulsion” dahil sa kanilang pagsasanggalang sa Iglesia at sa katotohanan. Ang halimbawa nito ay nabanggit ko na sa itaas (See: Ilang Katanungan no. 2). Hindi ba’t maging sa kasaysayan ng Iglesia ay may mga naitiwalag na ibinalik din dahil nagkamali sa unang pasya bunga ng maling ulat , impormasyon, o rekomendasyon. Hindi ba ninyo napapansin na karamihan sa mga itiniwalag ninyo ay mga matatagal nang mga kapatid at maytungkulin na kaya di napigilan ang sariling magtanong, o mag-ulat at maghayag ng sama ng loob, ay dahil sa pagmamahal at pagmamalasakit sa Iglesia? Hindi ba hamak na mas marangal at maka-Diyos sila kaysa sa marami dahil marunong silang manindigan sa tama, sukdulang sila ay usigin, gipitin, gawan ng masama, at magsakripisyo ng malaki, di tulad ng marami na natitiis na masalaula ang Iglesia dahil sa takot o pakinabang.

Totoo na doktrina ang pagpapasakop sa Pamamahala at tama ang mga talatang ginamit niyo upang ito ay patunayan, subalit totoo rin, na nakasulat sa Biblia kung sa anong uri ng mga lider dapat pasakop ang bayan ng Diyos, at iyon, ay sa mga matuwid na tagapanguna, hindi sa masasamang tagapanguna:

“When the godly are in authority, the people rejoice. But when the wicked are in power, they groan.” (NLT: Proverbs 29: 2)      

(Kapag matuwid o maka-Diyos ang nasa kapangyarihan o nangunguna, nagbubunyi ang bayan. Subalit kung ang nasa kapangyarihan ay masama, ang bayan ay dumaraing)

TANONG: Kukunsintihin ba ng Diyos ang masasamang gawa o pasya ng mga nangangasiwa gaya ng karaniwang ginagawa ngayon na “express expulsion and without due (biblical) process” na, sa halip na alisin ang totoong gumagawa ng masama, ang inaalis ay ang nag-uulat sa masasama o nagrereport o kumikwestiyon sa mga bagay na masasama? HINDI BA ANG GAWAING IYAN AY ISANG URI NG PAGPATAY NA GAYA NG GAWAIN NI SATANAS NA PILIT PINAPATAY ANG KALULUWA NG TAO? Sa tingin ninyo kinakampihan o pinagtitibay ng Diyos sa langit ang ganiyang napakasamang gawain dahil lamang sa may pangako  Siya na, “Ang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit”?

Sa harap ng katotohanang ito, sino ang katulad ni satanas at tinakasan na ng Espiritu Santo? Para maiwasan nating magbintang, bayaan na nating ang makababasa ang mag-isip ng tamang sagot.

Ipagpaumanhin ninyo kung sa pakiramdam ninyo ay mabigat ang mga nasabi ko at nasaktan ko ang inyong ego. Nagbabakasakali lang ako na mananaig pa rin sa inyo ang pagmamahal sa Iglesia (kung may nalalabi pa) kaysa sa ego. Alam ng marami na ako at ang aking mga kasama ay matagal na at nagsisikap na manahimik lalo na sa paggamit ng social media sapagkat ayaw na sana naming makadagdag pa sa pagsira sa Iglesia na kayo mismo sa tulong ng ilang mga naligaw na “defenders” ang gumagawa.

Gayunpaman, pananagutan namin sa Diyos na ilantad ang mga gawa ng kadiliman at ang kasinungalingan. Sana ay makatulong ang mga sagot na ito para mabuksan ang inyong isipan at manaig pa rin ang mabuting budhi. Alam naman nating lahat na hindi lingid sa Diyos ang lahat ng nangyayari maging ang nasa ating puso, isipan, at layunin.

Featured

SAGOT SA MGA KASINUNGALINGAN AT MALING PARATANG NI BOBBY FERNANDEZ

SAGOT SA MGA KASINUNGALINGAN AT MALING PARATANG NI BOBBY FERNANDEZ    By: Isaias T. Samson, Jr.

 NOTE: Nagpapasalamat ako sa mga nagpadala sa akin ng ipinost ni Bobby Fernandez.

Minarapat ko na sa pagkakataong ito ay sagutin ang ipinost ni Bobby Fernandez sa kaniyang FB account upang huwag madaya ng kaniyang mga kasinungalingan at maling paratang ang mga nakababasa ng kaniyang ipinost. Nais ko lang ipagpauna, na ang sinasagot ko ay hindi ang kaniyang mga sinasabi tungkol sa “Remnant Few” o “Replacement Group”, kundi iyon lamang mga maling paratang niya sa akin at sa mga kasama ko sa EGM.

Ang mga sagot na ito ay hindi lamang para kay Bobby, kundi, para din sa mga taong nasa likod niya o sa mga nag-utos sa kaniya, sapagkat ang isang ministro ay hindi mangangahas magpost ng anuman nang hindi alam o hindi  iniutos ng mga nakatataas sa kaniya.

MGA PARATANG NI BOBBY AT ANG AMING MGA SAGOT:

  1. “Wala sa puso at isip ang pagpapasakop (sa Pamamahala), kundi ang nais ay sila ang tagapanguna sapagkat nakatuon lang sa sariling pakinabang. Nagagawa nila ito dahil wala na sa kanila ang Espiritu Santo.”

SAGOT:

Hindi ba pagpapasakop at pagmamalasakit sa Pamamahala na lumuluhang idinulog ko at ipinagbigay-alam sa kaniya ang mga nangyayaring korupsiyon at anomalya sa Iglesia para kaniyang maaksiyunan sapagkat nasisira ay ang Iglesia at siya na rin ang sinisisi ng mga nakakaalam? Ang ilan sa mga inilapit ko sa kaniya ay ang mga nangyayaring katiwalian sa pagtatayo ng Philippine Arena; ang tungkol sa fugitive na Koreano na main contractor; mga pandaraya sa pag-uulat ng bilang ng dinuduktrinahan at mga ginagawang Lingap sa Mamamayan pati na ang kurapsiyon sa ginugugol sa mga ito; gayundin, ang ginagawa sa mga abuloy sa abroad na hindi na pinararaan sa tamang proseso at labag sa batas at basta na lamang kinukuha sa mga lokal. Ganiyan ba ang nagnanais na maging “tagapanguna”?

Ang pagpapasakop bang nalalaman ninyo ay ang manahimik at magbulag-bulagan na lamang sa harap ng nagdudumilat na korupsiyon at anomalya na sumisira sa Iglesia tulad ng ginagawa ng marami sa inyo lalo na ng mga high ranking at matatandang ministro? Aminin ninyo na kabilang kayo sa mga nakasaksi at naguusap-usap tungkol sa mga katiwaliang nagaganap sa Iglesia. Pagkatapos ay may tapang pa kayo na sa akin o sa amin ibagsak ang sisi. Alam ninyo at higit sa lahat ay alam ng Diyos, na kaya ako nalagay sa ganitong kalagayan, ay dahil sa pagpapasakop at pagmamalasakit sa Pamamahala ng Iglesia.

Pangsariling pakinabang ba na iwanan ang lahat ng tinatangkilik, lalo na ang mga mahal sa buhay, tiising magtago kung saan-saan dahil may humahanting at gumigipit sa amin, at manganib ang buhay, idemanda (kaya napilitan din akong magsampa ng demanda), at marami pang iba? Kung iniisip ninyo na nagsasamantala ako sa mga kapatid ay hinahamon kita (kayo) na magpakita kahit ng isang matibay na ebidensiya.

Hindi ba’t ang pangsariling pakinabang ay iyong ayaw ninyong manindigan sa tama at ipagsanggalang ang Iglesia mula sa mga sumisira dito na namamayagpag loob ng Iglesia, manapa ay napakakasangkapan kayo sa paninira at pag-usig sa mga tunay na nagmamalasakit sa Iglesia, para sa kapakinabangang panlaman?

Wala na raw sa amin ang Espiritu Santo. Nalimutan na ba ninyo ang sinasabi ng Biblia na ang iniiwan ng Espiritu Santo ay ang pumipighati rito, tulad ng mga “nagnanakaw,” ang mga punong-puno ng “kapaitan, kagalitan at panglilibak” na gaya ng ginagawa ninyo at ng inyong mga tagasunod (Efe. 4:28-31). Iniiwan din ng Espiritu Santo ang katulad ng lider na si Saul, sapagkat sa halip na buong higpit at giting na sundin ang utos ng Diyos ay kaniyang nilabag dahil sa pakinabang (I Sam. 15:9).

  1. “Ang sabi ng grupo ni Isaias Samson Jr. ‘restoration’ lang daw ang gagawin nilaire-restore ang Iglesia.”

SAGOT: Dito ay nahahayag ang kasinungalingan ni Bobby at ang katunayan na tumatalakay siya ng isyu na hindi naman niya nauunawaan (II Ped. 2:12). Magpakita ka nga ng katunayan na  sinabi namin na kami ang gagawa ng restoration ng Iglesia. Alam na alam ng mga tunay na nakaririnig sa amin na ang pinagdiriinan namin ay ang Diyos ang magre-restore sa Iglesia sa kalagayang banal at walang dungis upang mahanda sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo (Efe. 5:27). Iyon ang aming binibigyang-diin sa panahon ng aming mga EGM upang ang mga kapatid ay huwag mahulog sa paggawa ng mga maling hakbang, at sa pagsasalita ng masama na gaya ng ginagawa ng marami lalo na sa social media na nakasisira lang sa imahe ng Iglesia.

Bobby (at mga kasama mo), sana ay pakalimiin mo ang nakasulat na ito sa II Pedro 2:12:

“Datapuwa’t ang mga ito, na gaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin, na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol.”

  1. “Kung tapat at totoo ang layunin nila sa kanilang sama-samang paglulunsad noon ng rebelyon …”

SAGOT: Hindi kami naglunsad ng rebelyon. Kung nagrerebelde man ang damdamin ng marami at patuloy pang dumarami, ay dahil sa nakikita nila ang mga kasamaang ginagawa sa Iglesia ng marami sa inyo, tulad ng pag-aabuso at maling paggamit ng abuloy, kunan ng litrato o i-video sa panahon ng pagsamba ang mga pinaghihinalaan ninyo. Naririnig nila ang mga pang-aatake at panalangin ninyo na lipulin na ng Diyos ang mga itinuturing ninyong kaaway, at nadarama ang paglalagay ninyo sa kanila ng “mabibigat na atang” dahil sa mga karagdagang iba’t ibang uri ng donasyon at abuluyan na malimit ay nagagamit lamang sa mga pa-raffle ng mga sasakyan at pamamasyal ng mga ministro sa ibang bansa. Kung kayo ay nagiging mga bingi at bulag na sa mga daing at hinanaing ng mga kapatid, ang marami naman sa kanila ay dilat na dilat ang mga mata sa ginagawa ninyong panggigipit at pananakot sa mga pinaghihinalaan ninyong kaaway ng Iglesia, lalo na ang inyong ginagawa sa pamilya ni Ka Erdy at sa mga nagmamalasakit sa kanila. Nakikita nila na wala kayong kasiyahan sa inyong ginagawa. Itiniwalag na nga at ang iba ay ipinabilanggo pa ninyo, subalit patuloy pa rin ninyong inuusig at ginigipit. Gawain pa ba iyan ng isang Cristiano o kahit ng isang taong nasa katinuan ang pag-iisip? Higit sa lahat, gawain ba iyan ng mga tunay na ministrong nanumpa sa Diyos na kanilang pangangalagaan at ipagsasanggalang ang kawan o ang Iglesia?

Marami pa akong mababanggit pero alam kong alam niyo na rin ang mga nangyayari sa Iglesia. Ang totoo, kaya nga idinulog ko sa Pamamahala ang mga kurapsiyon at anomalya na nabanggit ko na sa itaas ay dahil noon pa man ay marami na ang nagdaramdam na nauuwi sa paghihimagsik ng damdamin dahil walang aksiyon para ang mga ito ay sugpuin. Sa halip, ang pilit ninyong sinusugpo at pinarurusahan ay ang mga kapatid na nagmamalasakit sa Iglesia—mga matatanda nang kapatid at mga maytungkulin na napakalaki na ng puhunan sa pagmamalasakit sa Iglesia.

Kung inaakala ninyo na karamihan sa mga “defenders” ay naligaw na, ay nagkakamali kayo sapagkat iilan lang mga mga yaon kaya lamang parang marami ay dahil maiingay sila sa social media.

NGAYON, MASISISI BA NINYO KUNG MARAMING NAGREREBELDE ANG DAMDAMIN? HINDI MATATAPOS ANG GULO SA IGLESIA HANGGA’T IPINAPASA NINYO ANG SISI SA IBA. SANA AY MAISIP NINYO NA KUNG MAYROONG DAPAT SISIHIN AY ANG INYONG SARILI.

Kapansin-pansin din na ang binibigyan niyo lamang ng pansin ay ang “pagkakaiba” ng paninindigan namin sa ibang grupo ng mga “defenders,” subalit pinakakaiwas-iwasan ninyong banggitin ang aming ikinaiiba. Bakit? Natatakot ba kayo na malaman ng lahat na ang mga aral na aming tinitindigan at ipinagtatanggol ay ang mga tunay na aral na itinuro ng Sugo sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Y. Manalo, at buong giting na itinaguyod ng Kapatid na Eraño G. Manalo? Nangangamba ba kayo na mahayag at mapatunayan na hindi kami kalaban ng Iglesia at ng kaniyang mga aral gaya ng inyong ipinangangalandakan sa buong Iglesia sa layuning lasunin ang kanilang mga isipan, udyukang magalit sa amin ang mga kapatid at i-justify ang di makatarungang pagtitiwalag ninyo sa amin? Ang dapat kasing itiwalag ayon sa Biblia ay “ang mga masasamang tao” (I Cor. 5:13), at hindi ang ayaw “makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman,” o ang mga “sinasawata o inilalantad” ang mga masasamang gawa (Efe. 5:11).

Kung naghahanap kayo ng mga “guilty” at lumabag sa mga aral na ito, ay  hindi niyo na kailangang magpakalayo-layo pa. Humarap na lang kayo sa salamin at tumingin sa inyong paligid at marami kayong makikita.

“At ngayon pa’y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy: ang bawa’t punong kahoy nga na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy.” (ADB: Mateo 3:10)

 “Kayo nga’y mangagbunga ng karapatdapat sa pagsisisi” (ADB: Mateo 3:8)

 “Datapuwa’t ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng poot sa kaarawan ng kapootan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Dios” (ADB: Romans 2:5)

 

Featured

Ang Masasamang Lider at Hindi Ang Tunay na Iglesia ang Babagsak.

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotoahanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo.

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore  at sa mga ipinangangaral nila sa kanilang group prayer meetings (GPM), maging ito ay sa Youtube at Facebook  man o mga artikulo at  blogs na sinulat nila.  Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

~Para sa iba pang katotohanan at paglilinaw maari po kayong mag email sa amin sa :    info@incdefenders.org

Featured

HERESY OR HEARSAY?

This is our take on the article “Marc’s Heresy – Remnant Few Take Two” from the website incdefendersnomore.

The said article started with the “remnant few” issue which allegedly confirms that the said doctrine originated from Ka Marc Manalo, but at the same time admitting,  that Ka Angel Manalo did not have its blessings, support or endorsement.

Hang on a minute … the GPM/incsilentnomore group headed by Jon Dizon, Lowell Menorca, Louie Cayabyab and their supporters are the ones preaching that doctrine, shared to them by Jeriel Nemis whom they claim is the emissary of Ka Marc. This is now the reason the OWEs are accusing the two brothers, Ka Marc in particular of being behind the controversial doctrine.

Is there any proof that Ka Marc himself proclaimed that the defenders are now the remnant few mentioned in Isaiah 1:8-9? Who is the source of this “information”? Did those who made the article consult or get the info from leaders or members of the GPM/incsilentnomore group? It would be unfair to leave everyone guessing and for the innocent defenders to be accused of promoting a doctrine not taught by Brother Felix and Brother Eraño Manalo.

It is crystal clear that EVM’s men continue to demean, tarnish the names of his two younger siblings by dragging them once again, as they have done in the past, into this controversy. But it also can’t be denied that the people behind the (GPM/incsilentnomore) have to bear a great part of the blame for using the two brothers’ names especially Ka Marc’s in their latest claim that they are the “remnant few”.

Why put the blame on the two brothers – Ka Angel and Ka Marc, every time there is an issue or anything they believe they can use against the defenders?  Why is it them who are always the target of their (OWE) unfounded accusations when in fact they have kept their silence from the very beginning in all the accusations hurled against them?.

The problem is, there are so called defenders (GPM/incsilentnomore) who often use or habitually use the names of the two brothers (name dropping) to convince other defenders of anything they share with them, and that’s a fact!  incsilentnomore group continuously  teach about their being the remnant few, thus, dragging Ka Marc’s name to the controversy, though without a word coming from his mouth.

Interestingly, claiming to be the Remnant or the Chosen Few is not something new. Remember the group of aspiring Ministers called the New Gen(s) headed by Jojo de Guzman and his cohorts who went against the leadership of Ka Erdy and were expelled by him? They were the first to claim they are the chosen few, and now, the GPM or silentnomore group claims to be the Remnant few. Is it a mere coincidence? By the way, “The Game of Thrones” has been the favorite of the leaders of the OWE. Ironic isn’t it?

The OWE and the GPM/incsilentnomore , are using Ka Angel and Ka Marc’s name in two different ways and perhaps with two different intentions, but unfortunately, with the same end result, that is, to further and completely damage the image of the two brothers in the eyes of the brethren.

The OWE also accused Ka Marc of planning to announce that he is the true TP of the Church duly chosen by Brother Eraño G. Manalo. How did they know? Are they keeping a “secret” which they are afraid might be revealed in the near future that is why they want to preempt whatever trouble it may cause them?  What is it that frightens, thus, propels them to maliciously spread never-ending issues and accusations against Ka Angel and Ka Marc?

None of the brothers have officially said anything, that is why the continued process of vilifying them makes no sense.

Why not respect their silence or just let the two brothers speak for themselves if ever that time would come? Only then when we shall know if ever there are things to be revealed.

In the face of all these unfounded accusations, no one can blame if someone asks,Is there a conspiracy to destroy the two silent brothers? If there is, WHY?”

NOTE: The rest will be discussed in the next article.

 

Featured

Ang Tunay na Lider na Magsasanggalang sa Atin

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotoahanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo.

Bahagi ng pagtutuwid sa maling itinuturo ng mga nagpapakilalang  defenders, ito ay ang grupo ng incsilentnomore or GPM  (Louie Cayabyab, Lowell Menorca,Rolando Dizon at mga kasama nila).

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore or GPM , maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

Featured

God Eliminates the Unworthy…

The Iglesia Ni Cristo in these last days will never be turned away from the faith.
The Ecclesiastical Group Meeting (EGM) is a gathering of those who love the Iglesia Ni Cristo and those who uphold the true words of God and worship Him.
The intent of the EGM is not to establish a new Church, but to help and nourish the souls of the brethren who were oppressed and expelled by the present church administration of the Iglesia Ni Cristo.
We admonish the wrong teachings of those who call themselves defenders,  specifically the group of incsilentnomore or GPM namely Louie Cayabyab, Lowell “Boyet” Menorca II, Rolando Dizon and their allies.
EGM has nothing to do with or no association with this group whatsoever or its postings on YouTube, Facebook and articles or blogs.
Hence, we kindly remind the brethren to be cautious, because their actions are against the Iglesia Ni Cristo that could result in damaging the doctrine that we received from the Last Messenger of God in these last days.

Featured

Ang KATOTOHANAN at PAGKAKAISA na Dapat Maunawaan ng mga Defenders

This video is available in English version ==> click here to watch

Pagtutuwid sa maling itinuturo ng mga nagpapakilalang  defenders, ito ay ang grupo ng incsilentnomore or GPM  (Louie Cayabyab, Lowell Menorca,Rolando Dizon at mga kasama nila). Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupong nabanggit, maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging             maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotoahanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo.

Featured

The True Servants of God …. EGM110517

The Iglesia Ni Cristo in these last days will never be turned away from the faith.
The Ecclesiastical Group Meeting (EGM) is a gathering of those who love the Iglesia Ni Cristo and those who uphold the true words of God and worship Him.
The intent of the EGM is not to establish a new Church, but to help and nourish the souls of the brethren who were oppressed and expelled by the present church administration of the Iglesia Ni Cristo.
We admonish the wrong teachings of those who call themselves defenders,  specifically the group of incsilentnomore or GPM namely Louie Cayabyab, Lowell “Boyet” Menorca II, Rolando Dizon and their allies.
EGM has nothing to do with or no association with this group whatsoever or its postings on YouTube, Facebook and articles or blogs.
Hence, we kindly remind the brethren to be cautious, because their actions are against the Iglesia Ni Cristo that could result in damaging the doctrine that we received from the Last Messenger of God in these last days.

Featured

BOB CALEB ANSWERS THE ACCUSATIONS

                                                                                          TAGALOG version  

April 11, 2016

Beloved Brethren,

Peace, harmony and one sacred aim have been the very essence of our efforts and sacrifices as defenders for a period of time.  I chose to keep quiet for the sake of this peace and for the cause. No one compelled us to be a part of this, but we all believe that we are here because of love, faith and a whole-hearted decision to stand for the truth when we began to realize what was going on inside the Church.  We are absolutely not here to fight against the Church, but to defend and make a stance for the truth.  We are being persecuted but we are not going to turn our back from the words that we received from our Lord God.

I believe the reason we are here and were chosen to defend the truth is because of our love for the Church and our God.  I consider it a great blessing to be a part of this endeavor of helping the brethren who are being oppressed, expelled, and are continuously harassed by the unethical Ministers.  Only God knows the reason I am in this undertaking for He is the only One who knows the content of our hearts.  As I have always said to everyone, I am nothing but a humble servant of God.  The most significant thing in this task is, we are able to look after and strengthen the faith of the brethren especially during the time of our gatherings.  However, it is so sad that there are people who are sowing divisions among the defenders, and have adversely affected our sacred work. But we also consider the fact that most of those whom they have led to believe do not have the right information and complete understanding on what is really happening. They are presently overwhelmed by the pain, confusion, and anger they feel because of what they read, courtesy of those who have their own personal agenda.

I have not posted anything on the social media; nonetheless, I have received all kinds of character assassination but still I chose to suffer in silence.  I decided to keep quiet because I believed it was the right thing to do and that I should leave everything to God. It was also the advice that I received from our overseer. You might have read about the accusations and the deceitful stories against me that are so offensive and degrading but without proofs.  It pained me and broke my heart for the reason that if only all of us would examine what is happening, you will see that what their doing to me is against what we truly strive for.

The condemnation they have cast on me has brought me distress but then again I tried to endure all of these to spare the true defenders from further pain. I am not righteous. I am just like everyone else who makes mistakes.  But because of our sacred work, we try to do our best for the sake of the brethren who took the stance for the glory of God and not of anyone.

Many defenders wrote and told me their desire to post their views or opinions for they are likewise hurt by all the fabricated stories and bashing done against me and the rest of the defenders who yearned for the truth.  But they are frightened that they too might be bullied on the social media.

I believe that in the coming days, you can expect more character assassinations from the other group against me after I answered their allegations. But I will remain truthful that this fight is not about who Bob Caleb Allison (Bernard Garcia) is. This is not about popularity, not a question on who is righteous and who is not or who started it all? We are here because of what God wants us to do which is to firmly defend the truth or the true teachings we received from the true Iglesia Ni Cristo, from the moment we were baptized and received the seal of the Holy Spirit, the very proof that we are the children of God. That is how God will judge us all.

I was moved and encouraged to write this blog to answer all the allegations against me, for the benefit of the brethren seeking for answers and transparency in the midst of this battle for the truth. I intend to answer all your queries concerning what you have read against me. I will not be surprised if they will call these brethren one after another to discredit me and the Ministers who are with us, and to persuade them to join their group.

Our goal is to eliminate any confusion and division between defenders, and stop all character assassinations which damages our sacred cause. May this give enlightenment to the brethren who were cleverly misled by those who have a different objective or agenda. But let us pray for them that they may have a change of heart, so as not to work for their personal agenda but for the true restoration of the Church.

Here is my testimony; it is not to malign anyone but only to tell the truth supported by evidences.

BOB PRETENDED TO BE BROTHER MARC MANALO ?

I have never said that I was Bro Marc Manalo.  Just like everyone else I needed a pseudonym during that time, as I was not expelled yet.  It was essential to safeguard my family who had church duties and my being a Deacon, President of the Light of Salvation, and a Teacher for the Children’s Worship Service in the Locale of Elizabeth, NJ.  It is not true that I moved to Manhattan, NY as has been reported to discredit me.  It was only in the Locale of Forrest Hills, NY that I was once registered. Before this I was not aware that numerous brethren believed that I was Bro Marc when I used to speak during the meetings and EGMs. According to them, it was because of the “huge resemblance” in our voices (which I never thought about). The fact is, they could only hear my voice and I never revealed my real self just like everyone else who also did not want to be identified. It never occurred to me, not even once to make the brethren believe that I was Bro Marc.  Everything that I had imparted during those meetings were not self-proclaimed but came from our overseer and the Ministers guiding us. Bro Jun Samson, Bro Louie Cayabyab, Bro Joven Sepillo and me were in constant communication.  Indeed, I was the one who led the meetings and the planning (as instructed) with regards to edifying the brethren; it was not to destroy the Church but to give biblical advises to the members as instructed by our overseer. Those counsels are even posted in our website (incdefenders.org).

Bro Louie knew all along, that I was in constant contact with our overseer and that I always sought his approval then relayed his messages to Bro Louie and Bro Jun Samson concerning administering the brethren.

It came to the point that I had a difficult time dealing with Bro Louie because what he wanted to do was contrary to the instructions I received from our overseer.  He also disliked the fact that I always run to Bro Jun Samson particularly when there is an important message.  He began to ask me questions as if I was obliged to tell him everything that our overseer told me. There were lots of times that Bro Louie mentioned to me to tell our overseer to have Bro Jun Samson be in-charged of the Philippines and to appoint him (Louie) as the overseer in America. He even wanted me to ask Bro Jun Samson to appoint him as the auditor general when time comes. I repeat, I only followed instructions from our overseer.

Sadly, a few weeks after Benito, Atty.Trixie and myself had finally succeeded in having Bro Lowell “Boyet” Menorca II taken out of his detention (?) at Central (?), they formed their own group.  That was when all these shenanigans started, character assassination, destroying my and other key defenders credibility, such as Bro Jun and Bro Joven. Their group started to ruin the RTC, until they came out with a smear campaign saying that I pretended to be Bro Marc. Even though Bro Louie knew the truth that I never said I’m brother Marc, (and as a Minister I respected him so much), he still tolerated the evil actions of his group. I truly trusted him in the beginning. In fact there was a time when I made a way for him to talk to our overseer. But still, even then, Bro Louie has already started detaching himself from the true defenders, and joining forces with Boyet’s group, they began to spread lies to make the defenders believe that I am an impostor pretending to be Bro Marc?

This is the tool they have used to make the brethren distant themselves from me. In one of the posts on social media, a person with the pseudonym Humble Heart said, “we should get rid of Bob”.  They formulated their offensive attack on my credibility. Although it is against our sacred cause to slander or spread malicious gossip against anybody, they managed to instill hatred and disgust in the hearts of their group members and in many other the defenders.  I really wonder why Bro Louie tirelessly involved himself with reaching and calling out one by one for the brethren here in the East Coast to discredit Bro Jun Samson and me accusing us of being moles of the Council/ Sanggunian). One of them and very close to him was instructed to damage my humble image. They continuously posted fabricated and deceitful stories against me as if they have no imperfections,  and never have gone astray.

BOB HAS BEEN REINSTATED IN THE CHURCH REGISTRY?

There is no truth that I have been back in the church registry and most of all I am not a returnee.  I am still expelled from the Church.  How did they know that I have been back in the church registry when I myself have no knowledge about it?  The fact of the matter is I was interrogated twelve times before they decided to expel me.  I remember, during my ninth interrogation after the worship service, they asked me to have my picture taken with them. The next thing I knew, someone sent me a text message about a blog posted on the social media that says “We Are One with EVM” – and asked if I knew anything about it or am I aware of what they had done?

I was shocked and thought that it could be their way of showing that I am a “mole” (a spy/double agent of the Council/ Sanggunian) to further discredit me to the defenders. Furthermore, they posted a blogspot about RTC that compromised Bob with photos and snapshots of corporate documents of RTC.

The question is, who gave the lists of names and compromised me who has not been expelled yet, to the Council? Are they saying I compromised myself? Who had the motives and evil plan to get rid of Bob and ruin the EGM after systematically destroying the RTC Fund to the extent that they made despicable accusations against Bob and the other key defenders?

Bullyvendeta_gagoFullSizeRender (3)

BOB WAS EXPELLED BUT NOT HIS ENTIRE HO– USEHOLD?

I am surprised that instead of being happy that there are brethren were not expelled, they became so sad and even use it to destroy the reputation of their fellow defender who has already suffered so much because of expulsion.  As far as I know, mine is not an isolated case. There are also others whose families were not included in their expulsion. Whatever the rationale is, I do not know and I do not want to speculate.  My family has no involvement with my decision to be a defender.

THE 300 EXPELLED BRETHREN WAS BECA– USE OF BOB?

There is no truth to this allegation. The information I gathered that there would be 300 to be expelled was from the text blasts that Bro Louie Cayabyab’s allies did.  I was dumbfounded that they accused me of giving all the names of those to be expelled to the Council, and allegedly, to return the favor, they gave me a Lexus car.

This is the manifestation of their deceitful lies.  Is it not what the Sanggunian has been doing all along that we are against of?  What happened to this group?  They are now the same with the Sanggunian?  Is this the only way they can think of to encourage brethren to join their group?  I pity them for they have come to this dirty works, to lie and discredit others.

lorelaylay

The proof that they are just accusing me, is that they were saying that the reason why Davao group was expelled because of me? Those who attended the EGM knew that they show and introduce themselves on Zoom despite our reminders to them not to use the video if they are not ready yet to be recognized and get expelled.

The Lexus that they mentioned is a second-hand car that I was blessed with from God and I pay for it monthly from my employment without the help of anyone.  It is quite easy to acquire a vehicle in the U.S. (regardless of brand and model), you can get fast approval from the financing agency for a minimum down payment as long as you have a job.  Attached is the proof of the receipt of the car purchase/loan.  This is how Boyet’s group manipulated the social media to defame me and corrupt the minds of those who easily believe and influence them not to attend the EGM…it is really sad that there are such people.

lexus_soc_med

 

english_lexus

Please follow the answers to all the accusations, read patiently and understand, you will find the answers here who are the people destroying the Church and causing division within the defenders.

THE LISTS OF EXPELLED BRETHREN AND TO BE EXPELLED CAME FROM EGM ?

I have no knowledge if it actually came from Ecclesiastical Group Meeting (EGM).  How can they tell that it originated from EGM?  Is it because their group (group prayer meeting -GPM) handed it to the oppressors?  At that time when we were not yet using the webinar format, I did not see the names of the attendees and photos of attendees were not being captured, unless there was another group who took screenshots of those who voluntarily showed themselves on the screen. The usual host then was Bro Louie Cayabyab’s son Arvin and he was also the Admin during that time . They should be the one accountable for what they have done and what had happened throughout that time, for it was their platform that had been used.

Hence, I changed to webinar format for the EGM, and thought to myself that it is a better format for the attendees so that those are not yet expelled will not be compromised. Through webinar format, the attendees and their names are not seen, and we also got rid of the “meet and greet” portion after the lesson.  However, Bro Louie opposed it as he said there is no fun without the “meet and greet” portion, the very reason why we had to hesitantly put it back.  But that gave everyone the opportunity to see and recognize one another (and possibly take screenshots). So, I immediately put it back to webinar format and since then removed the “meet and greet” portion which has continued until now to protect the brethren.  We can assure you that as long as we are using the webinar format for our gatherings no one will be compromised or even recognized by just attending.

Note:  The webinar or seminar on the web that we called is a format for the participants/attendees to watch just like watching television We do not see the viewers.  We can only see the usernames of the attendees who only uses pseudonyms.  Just the same, the Minister who is preaching will not be able to see the attendees. You only have to know the webinar ID and you will have the freedom to watch as viewers It is not true that we will be able to see the viewers to think that our webinar has the viewing capacity of 500 attendees on each EGM.

This is the typical picture of our webinar format that we do on our EGM via ZOOM

EGMview

Bob hacked the emails from the EGM and sold it to the Council (Sanggunian), went to Texas to meet the District Minister (O1 – Bro L. Castilliones?), which is why EGM is not safe?

I was made aware of this news then but I did not give any importance to it, but then again because of the brethren who were led to believe by gossipers, here is my answer:

Truth of the matter is, I have been in many States but never in Texas.  During that time that they said I purchased an expensive plane ticket was Thanksgiving (turkey) Day.  THEIR ACCUSATION IS NOT TRUE, because on that Thanksgiving day, we were in Bro Louie’s godchildren’s house. I was not in Texas.

tsismoso

NOTE:  This fabricated story came from a person using the name of Marie Abbie who happens to be in Bro Louie’s group and one of those who talked to the defenders and “validate” their gossips with more fabricated stories.  The sad part is, they have managed to convince a lot of people despite the fact that he failed to present any evidence (i.e plane ticket etc.).

It is therefore not true that I met with any of the Council member in Texas. It is NOT true that there were emails in my possession. I did not get someone to take the emails from the EGMs.  Bro Arvin was the Admin at that time and he has the information of the defenders’ emails. The main objective of our gatherings is for the edification, overseeing, and counseling of the brethren who were expelled thus longing to be edified and have their faith uplifted.

Bob need to hand over the domain to the other group as he has no right on the domain of the website?

My answer to that issue was done via email address to Nina, and through that email you will find out why there is incdefenders.org.

What is Restore The Church Fund or known as RTC ? whose idea is this?

Contrary to the allegation that Bob created the RTC, the RTC was the idea and suggestion of Bro Louie Cayabyab which he insisted that I inform our overseer. Because of his persistence, I just told him that we should avoid involving the Ministers to give them protection because RTC will involve money.  Bro Louie named it Restore The Church, but I suggested to include the word FUND because its purpose is fund management and so that people will not think that it is a religion. His assistant Jermaya (Jeslie K.) told me that they have already reserved the name and it is ready for registration. He mentioned that Brother Louie said that there is an instruction to appoint Arvin Cayabyab  as RTCF President. I told him that we are trying to protect Bro Louie because he is a Minister and now we will appoint his own son as president?  So I told Jermaya to be the president, Nina as treasurer and Julie as secretary.  Julie did not agree because she is married to a Minister that is why I was included as one of the signatories as the secretary. RTC was then put together and registered for the purpose of financial transparency, to prevent those who take advantage of the situation using the names of the siblings in Tandang Sora for their own financial gains.  RTC was stopped because Bro Lowell “Boyet” Menorca II and Bro Louie Cayabyab claimed it was “too organized”, yet they formed a new one (H2O). As RTCF was already registered, we had to work together with Ka Joven and Ka Jun Samson to ensure that everything is done in order.  But I had to leave RTC when I was compromised sometime in Nov 2015.

That is when they started their group’s smear campaign against me because of an organized system that we did for the cause in the interests of the brethren whom we oversee, brethren who had been expelled and who are grieving because of what is happening in our beloved Church.

Bob benefited from the Restore The Church (RTC) Fund?  Bob received $3,000/month as payment for his work for the organization and the website?

I am one of those who were given assistance by the RTC. I only received a total of $3,000  and it happened only ONCE, that is why it is NOT TRUE that I was and still is being supported financially by the RTC?  In the midst of the circumstances that I was in when I lost my job and finished my consulting projects. After barely 2 months, I got a new job.  I was the only person focused on working full-time in putting together the duties for the group and helping out in coordinating the incdefenders’ meetings.  I had occasional assistance from them but not as much time needed.  Hence, I dedicated my whole time for the cause that eventually led to losing my job.  Only during that time when I lost my job that the RTC helped me.

That time, I was part of the RTC but left as Corporate Secretary after they had me compromised through a blog spot.

I want to make it clear that I have not even touched the fund, not even a single penny because it was under the safe keeping of Jermaya and Liezl Diaz De Ocampo a.k.a. Nina Aguiluz, who religiously gave financial assistance to Brothers Lowell Menorca II and Kelly Ong (Joy Yuson). They only informed me of who and where they would spend the fund, but other than that I had no control of the funding. It is not true that there are two RTCs. There is only one RTC that has two bank accounts (one for the operations and one for the cause and expenditures); but it was not implemented at all as I left RTC.  RTC does not exist anymore as far as I am aware, but they have another name for it. How they operate it, is not known to me. For further information about RTC please refer to: My email to Nina Aguiluz (Liezl De Ocampo – Treasurer of RTC)

Evidence/Proof the money that helped me out was given back.

3k_depSlip

Note:  I did not get any response to all my queries in the email that I have sent to Liezl because she knew that everything that was written there is the  truth.

Did Bob Caleb depend on the funding from RTC for his own gain?

In all honesty, I should not go through this process to explain my life to anyone.  Nevertheless, for the interest of the people who were misled and misinformed, here is the truth:

After my expulsion on December 2015, God had blessed me with a new job and started working on the 2nd week of January in a global organization based in New York, it was after I had a meeting with investors in Paris, France for my technology venture.

I readily gave back the amount of $3,000, but because the RTC was already stopped, I gave it to someone who needed help as well.  I sent it directly to a Minister who needed financial assistance for his legal case that was filed against him by the Church.  If you will measure the time when I lost my job and the time I got a new job, it was so short a period of time which is why I recovered immediately and became self sufficient in all our needs.

It is also not true that I asked for a salary from the RTC even though it was supposed to be a part of the plan, because the organization would not be able to afford it. This issue is what they have used to maliciously accuse me of being a “swindler”.  Although I knew that they would gang up on me, I asked brother Jun Samson to give me a chance to answer their allegations in a conference (zoom). They were not able to prove their accusations, instead, only betrayed their devious behavior and intention.

There are Ministers at Central Office in contact with Bob which is the reason they accuse him of being a mole (spy of the Councils)?

It is true that a few Ministers from Central office, USMO, District and Locale had spoken to me. It is because they have learned that I am Bob Caleb of the incdefenders.  It all happened when I was being interrogated.

Before I was expelled there were Ministers who called me from Bro EVM’s office.  They were instructed to talk to me and to give me instructions coming from Bro EVM himself requiring me to testify against RTCF (Restore The Church Fund),  and disclose everyone’s identity in incdefenders.  There were only few defenders using their real names like Bro Louie and Bro Jun Samson, the rest are using pseudonyms and using social media, the very reason why my utter reply was for them to just look at the FB because I had no idea who they are.

The fact is, I was in a predicament having been compromised by phone records came from the cellphone of Bro Louie which was posted, disclosing my identity as Bob Caleb Allison followed by non-stop bashing on the social media (FB). I was asked to report every week to the Locale Resident Minister’s office which lasted for a few months, only to be questioned, insulted, threatened (until I was removed from all my duties) and constantly harassed.  There were times that even in the middle of night I will be called up, and there were also times when not just one person would pick me up at my house to mentally torture and harass me. But with the grace of God I was able to overcome what they did to me.  In some cases, I was told that the Resident Minister was the only one would speak to me but when I arrived, I was surprised to see the Ministers from the Central office, and in some occasions the DM, and there were times Ministers coming from the US Main Office, but I myself was amazed that they still did not expel me during those interrogations.

When I was finally expelled, I realized that some defenders had a different outlook on the many interrogations that I went through (12 in total).  They made up a story that I had a change of heart and that I became a spy/agent for the Council (Sanggunian).  There was an instance, before I was expelled, that a defender Irene Serrano of Sydney Australi approached me and said that I should talk to Brothers Bienvenido Santiago, Jun Santos and Bro EVM for the welfare of the Family of Ka Erdy and for everyone’s peace.  It could be that the said defender suggested it out of their sincere concern for the Church, and really thought that the Family’s reconciliation will solve the problem of the Church.

Irene Serrano  defender was very persistent in persuading me to agree to the idea because of this defender’s access and constant communication with the senior Council member.  I honestly even felt that such constant persuasion is because of one’s love for the Family and the Church. That perhaps Bro EVM also wanted to resolve the problem in the Church which is why they were told to look for me because the Administration would like to send a message to Sister Tenny and his siblings.

I was not aware that Irene Serrano  was already negotiating with Bro EVM to have him talk to me for the sake of the family, in the hope that Bro. EVM and the Council will give them livelihood and the freedom to live on their own without being harassed by the Council.  I had a devotional prayer regarding this matter.

I did not agree to talk to Bro EVM over the phone but I said if circumstances lead us, then I will talk to him personally. This is the reason they arranged for me to travel overseas.  This Irene Serrano and Bien Santiago organized the meeting for me to tell Bro. EVM the objective of the defenders — to have him speak to his mother and siblings. I almost agreed to the idea during that time because of the hardships being suffered by the siblings in Tandang Sora.  One of the conditions as Irene Serrano planned was that, I should talk to Bro Jun Santos first.  But I did not talk to him.  It was too much of a heavy scenario on my part.  At that time, there were constant harassments in Tandang Sora and I was being interrogated almost three times a week.

The plan for my travel overseas and the meeting did not happen. I knew it was not God’s will. It was due to the fact that during one of my interrogations I already felt that they would make me speak to Bro EVM because I have already told them that I do not want to talk to anyone but Bro EVM.  That night when I went home, I immediately sent an email to Sister Tenny through Ka Marc to inform her that the realization of a conversation with Bro EVM was so imminent and thought that the idea is a good opportunity to ask him to talk to his family.  I received a message from Sister Tenny (through Ka Marc) saying, “Mommy’s reply is that she neither allows you, nor disallows you.  Take care of yourself and may God bless you”.

The next days as expected, I was asked to report in our Locale’s office. While I was writing my statement, our Minister suddenly came and told me to talk to Bro EVM over the phone. I was bit surprised but during the course of my conversation with him, I said that the aim of the incdefenders is to edify and care for the brethren who were oppressed and expelled and not to destroy the Church. That his brothers have no intention of defying or going against him, but some with hidden agenda are just trying to use them as their excuse.  During our conversation he asked me if I have any request, then he warned me that I should remember that the Church does not make any compromise. I told Bro EVM that I have nothing to ask for myself, all I ask and plead is for him to talk to Sister Tenny and his siblings.  I failed, because he (EVM) said that his Mother and his siblings should make a written statement saying that they will submit themselves and accept his position as the current Executive Minister. I did also mentioned to him (EVM) regarding the plan of Irene Serrano I have mentioned earlier, but he was not interested. All of those things that transpired in our conversation have been relayed to Ka Marc to Ka Tenny and their reply was “You have done your part, take care of yourself.”

As I was talking to Bro EVM I learned that he already knew me as Bob and my role in the defenders. Bro EVM said, he knew all of our fellow incdefenders; the Council also has knowledge about us because Lowell “Boyet” Menorca II told them (under duress??).  EVM also said that Bro Jun Santos was very angry with me because of the RTCF (Restore The Church Fund) because they speculated that defenders established a new church.  That was when I found out that they are aware about AE  already knew the activities of the defenders because Boyet has communication with Bro EVM especially with the Council/ Sanggunian. His (Boyet) communication with Sanggunian and Ka EVM resulted in continuous expulsion of defenders, character assassinations against me and the other defenders. It was the blogspot about the RTCF that exposed my identity.  The very core of their mud-slinging attacks is to create division between the defenders who make a stance on the true teachings of God.

Our fellow defenders and I had knowledge that Lowell had always been in contact with the Council (we have evidences to prove and we will reveal at the right time), he also report the activities of the defenders to his contacts especially to Bro EVM.  Boyet admitted this to the Ministers during one of their meetings (via zoom) led by Bro Jun Samson (I was there although I logged in a little bit late).  But he vehemently denied when I told him that the Council claimed that he was the one who compromised me by saying, “Even if my wife and daughter die – I swear it is not true!” (but when he escaped, the excuse that he gave was because there was an alleged threat in the life of his daughter). Who facilitated his escape to Vietnam, that quick? Who is funding his expenses abroad the poor defenders?

I will leave you to make your own conclusion as to who is responsible for all this mess and finger pointing and as to who the spy or the mole is? Please give much thought to the fact that there are a lot of defenders that had been instantly expelled, yet those who are with Boyet’s group  whom they use to solicit money -have not been expelled yet.

They hold me accountable for being a spy/mole of Sanggunian on social media?

FullSizeRender (3)

You have no idea what I have been through; what I have sacrificed for the cause only to be judged like that?  Yes, there are a few who stood up and said they are so called defenders but ultimately revealed their personal agenda (we have evidences to prove that certain defenders were reported in exchange of money??).  Be on your guard because these people are the ones who brought disgrace within the defenders and we will expose this matter to inform everyone who caused shame and dishonor to the Church.

siraan

 

God knows my heart for this cause, not because of anyone, not for anyone but for our Lord God.  Because of my love for the Church and upholding the true teachings we received.  There is no amount of money or material things that can buy my firm stance, love for God, love for the Church and my devotion to care for the brethren.  It is more than my life that is at stake on my conviction and principle for the Church.

I have not spoken to anyone of them from the Central Office since my expulsion on December 2015.  The only true Ministers that I am in touch with are Bro Jun Samson and his fellow Ministers with sincere conviction to the teachings of God.

Bob compromised the brethren who deposited money at Chase Bank the reason why they were expelled?

It is NOT true.  We discovered that there is one defender working at Chase Bank who has access to information of depositors for RTC.  This defender got hold of the list of the donors and submitted it to the Sanggunian (who brags about their connection with Bro Benefrido Santiago who was a sponsor at their wedding “Ninong”).  I was informed about this at the time of my 3rd interrogation, Bro Benefrido told me the name RTC which was newly formed at that time and only a handful of people knew about it.  When he mentioned the names of all the signatories including myself, I was speechless.

We thought of filing a complaint to the bank against the said defender owing to the fact that it was an “invasion of privacy” and of “depositors confidentiality” which is against the bank’s rule and government’s law.  This defender is also accountable for the sudden upload of the video on YouTube of Bro Angel and Sister Tenny.

The Ecclesiastical Group Meeting (EGM) and the Global Ecclesiastical Meeting (GEM) 

The gathering and overseeing of the oppressed members are the first and foremost objective that the INCDEFENDERS organized.  It started when Antonio Ebanghelista’s (AE) postings or blog has temporarily halted, when Lowell Menorca II was allegedly arrested in Sorsogon, and jailed in Cavite.  I was advised by our overseer to find and look after the brethren who were oppressed and expelled and whose number was growing.  Edify and counsel them to remain steadfast in their calling so that when the right time comes in it’s God’s, we can all go back to His Church.  If those who read this will analyze what is happening, they will attend the EGM gatherings, because this term came from the Minister who oversees us.  There is no offering or collection of money during the gatherings (EGM or GEM).

The groups that do not use EGM/GEM are not associated with us.  Whatever gathering they have is the result of Bro Louie Cayabyab’s request to disconnect themselves from our group (and there is a proof of this).  He does not accept Bro Jun Samson’s leadership, which he claimed as self appointed. We respected his decision to lead the group in Northern California, but In spite of this, he is not satisfied because he keeps on calling up the brethren outside Northern California.  As a matter of fact we received complaints from the brethren in the East Coast and Europe saying that Bro Louie has contacted them and told them to join them. He appoints them to lead the prayer meeting so that they cannot say no.  They have been asking if we know what he is doing.  We had no knowledge of it.  I thought they wanted to have separate groupings and even compared it to what the first Christians did who had to hide in Catacombs. In fact the reason they gave for going against the EGMs is what they are doing now.

Some brethren are also puzzled because when they asked Bro Louie where Boyet their leader is, his reply is that he is in California with Bro Jun Samson. Brother Jun does not even know he is with Boyet.

On our side, what we consider important is to prepare and perform the gatherings.  It is of one’s own free will, motivated by fervent faith and the desire to feel the strong presence of the Holy Spirit to take part in the gatherings.  As of now, we have different time zones that are established with continuous growth in attendees because of the brethren’s longing to feel the power of God.

Bob owns the dummy accounts Amos Escala, Johnny Concepcion, Wei Gonzales, Joseph Gordon Levitt and Filipina Crisostomo?

Picture15

Those dummy accounts are NOT mine.  I have not used my only FB dummy account under the name of Robert Carpio since last year because I could no longer remember the password.  Nevertheless, I am busy with my work when I started my new job and had no time for social media.  I found out all the issues being thrown at me only through our fellow defenders.

Many times in our meetings, Bro Louie said that he does not believe that Bob is a mole because he had known me for a long period of time.  Thank you for saying this, but I am just wondering why he doesn’t stop his allies from accusing me as a spy/mole (double agent),  why he denied the fact that I was in contact with our overseer all along ? and why he allowed these people to accuse me of pretending to be as Ka Marc?               I am simply seeking answers to these questions. 

My beloved brethren, there was no instance that I have exalted myself because in the sight of God I am a person of no importance.  I myself could not possibly believe that I would be with this sacred work which is why I consider it as a great blessing from God.  In truth, I felt so lowly and insignificant that I was given a chance to be one of the instruments in gathering and leading the brethren during this time of great trial, for I am not a Minister but a simple member.  I love the Church, I love the Ministry, and I will give my life for the sake of the sacred work given by God. It gives me so much pain witnessing the way our Church is being destroyed and brethren going through oppression and harassment.  I believe that most of us feel the same way the reason why we are all here together for the cause.  We cannot keep away from the emotion of anger and hurt because of what we read and witness with the present situation, however we should think and analyze guided by our faith. Just like the advice that we received from Brother Eraño G. Manalo, “kung tunay na Iglesia Ni Cristo ka dapat kang magsuri“.  I thank God for the small part that I have done because I have proven to Him that I stand for the truth and faithful to Him and our Lord Jesus Christ.

I had a part of the many occasions and activities in the Church and even though I went through a lot of persecutions and sacrifices, I was able to endure and triumph over them all because of God’s mercy.  It is not for the glorification of anyone but for our Lord God.

For those of you who read about the smear campaign against me, please refrain from making any judgment.  I am a person of no importance. What is important is to tell the truth not for you to take my side but to be united in defending the truth.   God will be the One to end the sufferings of His nation.

We all know that the true servant of God loves the Church, defending and standing up for the truth, not without fault but striving hard to be righteous in the sight of the Lord.  We advised the defenders to be very careful in using the social media.  We should not use Facebook to discredit and vilify others.  We should possess the qualities of the true Iglesia Ni Cristo who learned how to be obedient to God, upholding His teachings – this is the true defender of the truth – incdefenders.

Lastly, my beloved brethren after I’ve answered all the accusations, please don’t be mistaken that our cause is to destroy the Church.  The incdefenders is for God and His Church, we are opposed to anyone destroying the Church and we condemn those who dishonor the truth written in the Bible.  I’ve often said that I am a nobody and this cause will continue even without Bob because God knows everything and He will provide.  Our Lord God is leading us in this cause and He will place someone to oversee and care for the welfare of His nation.

I want to share with you what I received from our overseer. Here is his love, his advice and reminder about God’s plan for us:

God has better plans for our own good, let us keep the faith that He still reigns in the Church. He is our defender through His Spirit.

 “For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.”                                                                          Jeremiah 29:11 New International Version (NIV)

May we all be united in doing good, remain true in our love for the Church to be sure that our prayers will be answered by God.  We love you.

Thank you very much.

Bob Caleb Allison

 

THE TRUTH THAT SHOULD BE READ AND KNOWN TO EVERYONE

….. TO BE CONTINUED

 

 

Featured

THE TRUTH BEHIND THEIR LIES Part 2 ( Mga Sagot Kay Benito)

ANSWER TO BENITO’s STRAIGHT FROM THE HEART

We are not against sa sinasabi nilang pagtigil sa pagsasagutan sa social media specifically on Facebook dahil noon pa man ay iyan ang aming advocacy. But we believe that the readers, especially the defenders or those who have read postings ng maraming false accusations sa amin should understand o maliwanagan sa totoong pangyayari. Kaya narito po ang kasagutan namin na punto por punto.

Kapag natapos na naming sagutin ang lahat ng kanilang akusasyon ay mananahimik na kami pero kung magpapatuloy ang kanilang mga paninira at malisyosong  postings  na ang labis na nasisira ay ang gawain at nagbubunga ng pagkalito sa marami ay mapipilitan kaming sagutin silang muli.

Benito Affleck:                                                                                                      ” Nagsimula ito ng lumabas na ulit si Boyet Menorca II, noong una po ay maganda ang situation between Ka Bob , sa kanila pong dalawa , ako yung “GITNA”.  Ang pangyayaring tumutugon sa “LEADERSHIP” issue ang naging ugat. Well, tama naman, dahil noong hindi pa nakakalabas si Boyet , Itong si Ka Bob ang gumitna, naging maayos naman nabuo ang mga bagay o nagkaroon ng “pundasyon” ang DEFENDERS , tinutukan naman niya ng kanyang panahon ang maraming bagay-bagay. Pero hindi ito naging sapat, dahil yung nagsisimulang “pressure” sa pagitan nila ay naging “friction” na nag start na ng iba’t-ibang usapan. “

 Our Response/ Sagot :

It is true that Ka Bob led the defenders from the beginning, at marami ang nakakaalam nito including the Ministers.  During that time, patuloy si ka Bob na sumasangguni sa nangangalaga sa atin at sa mga Ministrong nangangasiwa.  Lahat ng communication na galing sa nangangalaga ay dumadaan kay Ka Bob and this can be attested to by the Ministers guiding us.  It is also true na kahit maraming pressure noon ay napangunahan and defenders ng maayos.  At ito po ay during the time na hindi pa nakakalabas or “nare-rescue” si  Lowell ‘Boyet’ Menorca II.

But what really happened? Bakit at ano ba talaga ang naging dahilan or simula ng “friction” between Ka Bob and Boyet? (which Benito didn’t mention on her post kaya misleading ang sinabi niya).  One of the reasons po sa “friction” na alam ni Benito ay, noong nakalabas na si  Boyet ay agad niyang sinabi na walang kinalaman si Ka Bob at Benito sa pagkaka rescue sa kanya.  Ang sinabi niyang tumulong daw sa kanya ay si Sherlock at Vina.  The mere fact na alam na alam ni  Boyet na ang malaking bahagi at nanguna sa coordination ng pagkaka rescue sa kanya ay si Ka Bob, and of course with the help of a lawyer, Benito and Ka Jun Samson. This was proven in one of the meetings with the Ministers where Boyet denied Ka Bob and Benito’s help on his rescue.  Sinita si Boyet ng Ministro doon sa meeting na iyon dahil sinabi niyang walang kinalaman sila ka Bob at ka Benito sa rescue. Para matandaan ng mga dumalo sa pulong ay sa pag-uusap na yaon sinabi ni Boyet na, “hindi totoo yan! mamatay man ang asawa ko” at “mamatay man ang anak ko.” It was also during that meeting that Ka Jun said to Boyet na dapat hindi siya labas ng labas sa safehouse for his own security and his family dahil sa sabi niya ay pinatutugis siya ng “taga-Central” at nanganganib daw sila.  At sa pulong din yon napag-usapan kung bakit nag-text si Boyet sa isang defender na “ipadala na nila sa kaniya ang mga evidences against Jun Santos dahil hinihingi na ni EVM” (bakit niya alam? bakit all along may communication pala itong si Boyet kay EVM na para hindi siya mahalata ay sa iba ibinintang lalo na kay ka Bob at siniraan na mole daw?- paniwalang paniwala naman ang mga naloko nila) Bakit kaya hindi ito binanggit ni Benito sa kaniyang post samantalang alam niya na isa iyon sa pinagsimulan ng tinatawag niya na “friction”? Nabura na siguro sa puso niya ang pangyayari. Sayang, “Straight from her heart” pa naman ang mga ipinost niya.

BENITO AFFLECK  :

” Umusbong ang intriga between Ka LM at Ka Bob, totally nahati na, sa original na kasama ni Ka LM , ako lang ang DISTANSYA sa kanya , bakit ? Kasi , nag sticked ako kay Ka Bob. Maraming kumausap sa akin, pero hindi ako naapektuhan. Lalong tumindi ang “isyu” . SIRAAN dito at SIRAAN dun, may nakakarating na mga “negative” isyu sa akin. PINALABAS pa nga na MOLE kami, si IRENE SERRANO, ANITA KURAKOT, si Ka LORNA , ako at si Ka Bob..sige pa rin , hanggang nahati ang EGM at naging 2 flatforms dahil sa isyu.. “

 OUR RESPONSE :

Totoo po na nagkaroon ng gap between Boyet and Ka Bob and that Benito distanced herself from Boyet and his group – pero bakit nga po ba nagkaroon ng gap at bakit nga po ba siya nag-stick kay Ka Bob?  Dahil siya mismo (Benito) ang nagsabi na marami siyang evidences against Boyet at ito daw si Lowell ‘Boyet’ Menorca ang MOLE (tao ni Babylyn? -ayon sa kaniyang intel) at hindi mapagkakatiwalaan.  Dahil sa mga gatong na rin niya kaya lalo kaming naniwala.  And during one of the zoom meetings  na dinaluhan ng maraming mga defenders (ito ang meeting na hinarap ni Ka Bob ang mga kasama ni Louie Cayabyab at Boyet na maraming bintang kay Ka Bob – lahat ng yon lumabas na puro tisimis lamang pala), Benito turned on her microphone and  threatened that she will show all the evidences against Boyet pero maghintay lang daw at may kakausapin pa siyang mga “agents” then lumabas na siya sa meeting  (parang James Bond movie).  Benito also admitted na si Ka Bob ang talagang target na sinisiraan ng grupo ni Boyet.

Hindi lang dahil dito kaya nahati sa dalawang grupo ang EGM (or sabi nga ni Benito nahati sa “2 flatforms” – i think what she’s trying to say is platforms), at hindi gusto ng EGM team na mahati sa two platforms but because Ka Louie Cayabyab was the one who refused to be a part of the EGM dahil sinabi niya sa mga pagpupulong na dapat ay hindi organized” ang EGM na kagaya ng INC kundi dapat ay mabigyan ng autonomy ang bawat grupo.  When Ka Jun Samson was about to officiate EGM for the first time in California ay nagtext si Ka Louie na hihiwalay na sila ng mga taga Northern California (hindi po ang EGM team ang humiwalay para po sa kaalaman ng lahat – sila po ang humiwalay).  That was the time na siniraan si Ka Jun at Ka Bob at tinawag silang mga mole sa social media, and during that time also na ginawan nila ng kwento at pinakalat nila na si Ka Bob ang dahilan ng pagka compromised ng mga umaattend ng EGM at mga tumutulong sa RTC.

BENITO AFFLECK  :

Problema, dahil sa sobrang sama ng loob nitong si Ka Bob , umaatake na siya ng “Personal” na never kong hahayaan kung alam ko at sasabihin sa akin sinasaway ko. Kaso hindi lang naman ako ang KINAKAUSAP niya, kahit nag uusap kaming madalas, may iba pa siyang nakakausap. Lalong naging MAINIT si IRENE dahil nga sa isyu na sinisiraan siya ng mga  DEFENDERS so yung personality niya na hindi pedeng pakiusapan ng maayos, bumabanat na sila ng wala kaming alam na iba.” 

 OUR RESPONSE  :

At this time na sobrang dami ng lumabas na paninira sa social media kay Ka Bob at sa Ka Jun Samson, sino po ang hindi sasama ang loob?  They vilified him and ruined character assasinated him not only on the social media, dahil gumawa sila talaga ng paraan na isa -isang tawagan pa ang mga defenders (sa pangunguna ni Louie Cayabyab) para lang siraan si Ka Bob.  Is there  no reason for him to be angry at sumama ang loob? It was that Boyet and Louies’ group that started personal attacks against their fellow defenders on social media? Totoong “naging mainit” si Irene Serrano at siya naman ang umatake ng personal kay Boyet at galit na galit sa grupo nila.

During that time totoong maraming kinakausap na defenders si Ka Bob at natural lang iyon dahil siya ang nilalapitan ng mga defenders sa marami nilang katanungan at ang iba ay sa kaniya humihingi ng advice na binigyan naman agad nila ng masamang pakahulugan.


Abangan pa ang mga sagot  sa iba pang mga akusasyon ni Benito.

  To be continued

Featured

THE TRUTH BEHIND THEIR LIES (voice of a true defender) Part 1

(By: Honey Hathaway re-post)

Money Matters

I have never thought of myself writing about MONEY. Because the last thing I want to do is declare on social media about who I helped with financially. However, I am left with no choice as their attack on me and Ka Bob keeps coming. I have to do this for everyone’s knowledge – which I tried to avoid discussing, that I PERSONALLY assisted Benito Affleck financially since the day they tried to escape the Philippines until they decided to leave the EGM team. Ka Bob BEGGED me to help her financially (dahil sa awa sa kanya at sa kanyang pamilya). Begged? Because i do not know her personally. But for the sake of the EGM team and knowing of the danger her and her family was facing – i helped them from the time of their escape, payment to get out of jail, accomodation since they left the Philippines and helped with their day to day allowances. (I will NOT go through it one by one but if needed, I WILL with all the receipts).

I DID NOT collect money from anyone (as Network54 said), it all came from my personal account. I DID NOT borrow any money from anyone to help Benito, or the first payment for the new lawyer for #36 TS, etc. etc.  I don’t intend to itemise or divulge on social media every single financial help I have done because I believe it is not appropriate.

What Bless Grace Hernandez aka  Benito Affleck forgot to say on her latest post involving our photo together is the reason why I was there with them. Let me refresh your memory Benito (before you all judge me for that leaked photo), nakalimutan mo ba that the reason why i was there is to PAY US$5,000+ for you and your family’s (including Henry Cabe) airfare tickets to Paris? And BOOKED/PAID online your Hotel accommodation in Paris? (which were all never used – but I was still charged for it). Remember it now? But before that, I have sent you initial US$5K for your escape, then another US$5K before you fled to Malaysia.

Need i say more here? I will not resort to any kind of accounting transparency here but if provoked I WILL NOT hesitate to come out with all the receipts from the time you tried to leave the Philippines.

Ka Bob supervised your escape as you told our team through Ka Bob that your life is in danger because your safe house was compromised courtesy of Boyet Menorca.  Ka Bob and the rest of the EGM team was so worried and you requested Ka Bob NOT TO TELL anyone your whereabouts at kahit saang lupalop ka pupunta. Ka Bob coordinated with me to seek financial assitance for your escape, we kept it secret. Even the EGM Team DID NOT have any idea where you are because Ka Bob was so worried about you and your children’s lives plus your companion Henry Cabe aka KINCHAY.

I am the ONLY one who knew your exact location as I have been there personally to assist you. But never I have spoken or mentioned to anyone about it. How could you of all people attacked me like that on social media after all i have done?!

After all of these help from us EGM team you have the nerve to rant against us, Ka Jun and Ka Bob?? What kind of heart you have you are talking about? This is what you paid us for?

And for you Evelyn Malveda aka Phina Panyet aka Anita Kurakot  and Network54, you all have the nerve to question me where my MONEY is coming from? Accused me of collecting money or coming from Sanggunian? I DID NOT STEAL IT NOR BORROWED IT FROM YOU, SO DON’T YOU EVER QUESTION ME WHERE MY MONEY IS COMING FROM. All I can say is – IT CAME FROM MY BANK ACCOUNT!

I will NOT go down to your trashy level but don’t you all dare me and question my financial capability again because i will make sure that next time you do that, I will have my lawyer make use of my money so that I can take you all to court.

TO BE CONTINUED….

Read the Introduction of this series.

Featured

THE TRUTH BEHIND THEIR LIES (voice of a true defender)

(By: Honey Hathaway)

Introduction

A lot has been said during the last course of time before the year ended in 2016. It created hate, confusion and a great deal of divisiveness once again within the defenders. We were branded by small minded people as “bulong brigade” or mapanulsol, not realising that they speak of themselves or para mas maintindihan nila “ang tinutukoy nila ay ang kanilang sarili” gaya ng mababasa sa kanilang mga postings na punong-puno ng accusations and sarcasm. But of course they wouldn’t understand that because they think they are always right – we cannot argue with the self righteous people, right?

Network54 have said so much LIES and twisted stories from their “unreliable” sources, but you would have thought that they will do their job to get their facts straight so as not to create further confusion to everyone eapecially the brethren/defenders who constantly attends the EGM.  And, for Benito Affleck to come up with a story entitled “Straight From the Heart” – what kind of heart does a person have who bit the hand that fed her/him?        

Benito always use the name of the siblings in Tandang Sora just to gain sympathy and justify her anomalies and because we are against of what she is doing – swindling, deceiving and taking advantage of the defenders financially. She has no difference to those who claim they are also defenders but their actions are contradictory to the aim and perspective of our cause. Their intention is to destroy the EGM but in  order to do that, they have to discredit, malign and assassinate the characters of those individuals and the true Ministers behind the EGM.

They all know we are among the people behind the EGM. For them to use those baseless accusations, only proves that they are low enough and desperate to do anything against us. That is the tactic of the decrepit and the evil minded.  We would not be surprised if their intention is not only to malign us, but to cast doubt on the image of our ministers and destroy our EGM – which only intention is to HELP AND NOURISH THE SOULS OF THE DISPLACED BRETHREN.

Let me quote my friend’s Tomas Gordon Ramos (Mang Tomas) – on one of his early posts :

“When we are ready to stand for what is right, we are eager to fight to the end… yet a good teacher once taught: “Look before you jump, for before you might be  a chasm”…”

Since you’ve started your accusations, you’ve been forcing and challenging us to answer. Well, your wish is our command. We will not only answer but will see to it that the truth comes out. We  are ready to break our silence for the TRUTH’s sake (to fight for our right to tell you the TRUTH).

Stay tuned.

Featured

THE TRUTH BEHIND THEIR LIES ( Titigil Na Daw Si Benito ….)

Sincere ba si Benito sa sinabi niya na titigil na siya sa kanyang ginagawa ?

Bilib ako sa timing ni Benito Affleck. Pagkatapos na maidown ang FB account ko sa minsan ko pa lang na pagpopost ng sagot at katoohanan ay saka siya nagdeklara ng ceasefire dahil daw sa utos ng “nangangalaga” sa kaniya. Salamat po sa nangangalaga sa kanya dahil sa pagtutuwid niya kay Benito bagamat the damage has been done. 

Pero kapansin-pansin na pakitang tao lang, dahil kung tunay ang pagsunod niya at paggalang sa nangangalaga sa kaniya ay hindi na siya bumanggit ng maraming pasaring dahil binawalan na nga siya. Para siyang anak na binawalan na ng magulang at sumagot ng Opo pero tuloy din sa kaniyang masamang ginagawa. Lagi pa naman niyang sinasabi sa mga posting niya na siya ay masunurin sa kaniyang magulang.

Ok na sana sa akin iyong paawa-effect niya  na parang siya ang inaapi at sumasagot lang daw  pero alam niya at ng mga nakabasa na sila nina Benito at Phina Panyet ang nagdala ng isyu nila sa social media FaceBook gaya ng sagutan nila ni Phina Panyet pero humirit pa rin ng mga pasaring at kinagat naman ng mga kasama rin nila.

Sincere ba ang taong nagdeklara ng ceasefire pero patuloy na bumabaril? Nalimutan na ba niya ang katagang BACK FIRE?

Featured

HUWAG TAYONG PUMAYAG NA MALIGAW

” AKING IPINAHAHAYAG NA AKO AT ANG AKING MGA KASAMANG MINISTRO SA EGM AY WALANG KINALAMAN SA GRUPONG HUMIWALAY NA SA TUNAY NA IGLESIA. NANININDIGAN KAMI SA NAKASULAT SA BIBLIA NA IPINANGARAL NG KAPATID NA FELIX Y. MANALO AT NG KAPATID NA ERAÑO G. MANALO NA ANG IGLESIA NI CRISTO SA MGA HULING ARAW AY HINDI NA MATATALIKOD (bagamat may mga tatalikod), SUBALIT ITO’Y MAGDARAAN SA MATINDING PAGSUBOK NA ITO NGA ANG MATINDING KASAMAAN NA NAGAGANAP NGAYON SA IGLESIA NA DULOT NG MGA MASASAMANG NANGANGASIWA. ” 

Alam ng nakararami na iniiwasan ko ang paggamit ng social media lalo na kung ito ay tungkol sa pagsisiraan at pagbibintang sa akin. Gayunpaman, may mga tunay na defenders na nagmamalasakit sa akin na nagpapadala ng mga FB screen shot ng mga postings ng paninira sa akin. Sa pagkakatanda ko ay minsan lang akong napilitan na sumagot, at ito ay noong ako ay pinagbintangan na “mole” daw ng Central upang sirain at maghasik ng pagkakabaha-bahagi sa mga defenders. Bagamat may ilan na di tumigil agad ng paninira sa akin ay minarapat ko nang huwag nang sumagot pa sapagkat sapat na sa akin na naihayag ko ang katotohanan at ang pawang katotohanan lamang. Sa awa ng Diyos, marami ang naliwanagan at ang paninira ay unti-unting napawi subalit ngayon ay muling bumangon ang paninira sa akin sapagkat ako naman ngayon ang pinagbibintangan na sumisira sa H20. Marahil, kaya nila ako pinagbibintangan ay sapagkat nagkataon na bago uminit ang isyung ito ay pinagsabihan ko ang mga nangangasiwa sa H20 na huwag itong ikampanya sa panahon ng mga pagpapanata sapagkat ang pakiramdam ng maraming dumadalo ay parang nasa pagsamba sila na walang ginawa ang mga Owe na ministro kundi ikampanya ang abuluyan at handugan. Sinabi ko pa na ang ginagawa nilang paggamit sa 36 TS sa paghingi nila ng donation ay gagamitin ng mga Owe upang pagbintangan at sisihin ang magkapatid na naninirahan doon. Sinabi ko rin sa kanila na bagamat ayaw kong makialam sa pondo ng H20 ay gawin sana nilang transparent ang paghawak nito at makatutulong kung bibigyan nila ako ng information tungkol sa mga pinaggugugulan nito upang masabi ko sa mga nagdududa na maayos ang pangangasiwa sa naturang pondo. Subalit sa halip na sila ay makinig sa payo ay pinag-usapan nila sa kanilang group chat na hindi raw ako dapat humingi pa ng information at pinalabas pa nila ang isang isyu na ang “magkakapatid” raw mismo ang nag-o-audit nito. Gayunpaman, minarapat ko pa ring hindi patulan ang mga paninira manapa ay pinagbilinan ko pa ang mga defenders na huwag nang makisawsaw at sumama sa pagsasagutan. Gayunpaman, ang layunin ng artikulong ito ay hindi upang pahabain pa ang isyu tungkol sa H20 ni upang ipagtanggol ang aking sarili mula sa mga mapanira, manapa ang tatalakayin ko ay ang nangyayari ngayon na lalong malaking panganib sa kaluluwa ng mga defenders.

Sa isang posting ni Liezl Diaz Deocampo ay sinabi niya na, “It’s time for us to leave the OWE Church behind (ang tinutukoy ay ang INC) and (to) move on towards the true service expected from us by our Lord and by our God.” Sa isa naman nilang text blasts ay ganito ang kanilang ipinakakalat: “It is better for the silent defender to leave OWE because their worship service is abomination to God.”

attachment-1-1

Ito na rin ang dati nang ipinakakalat at ngayon ay patuloy na ikinakalat ng mga ministrong nangunguna at nangangasiwa sa kanila sa ginagawa nilang pagtatatag ng mga live na pagsamba (at may Sta. Cena pa), at maging sa ilan nilang FB postings. Sinasabi nila na ang mensaheng ito ay ang mismong nilalaman ng “tagubilin” sa kanila. Kung ito ay totoo ay kapansin-pansin ang isang napakalaking pagkakaiba sa “tagubilin” at sa kanilang ipinakakalat. Sa “tagubilin” ay walang karugtong na “Church” ang “Owe” samantalang sa kanilang ipinakakalat ay na-emphasized nila na dapat ay layuan o iwan na ang “Church” o ang Iglesia. Ang paghikayat na ginagawa ng grupong ito sa mga kapatid na paghiwalay sa Iglesia ay pagtuturo ng pagtalikod. Samakatuwid, ang dati nilang ipinangangalandakan na restoration ay naging separation.

Ang nangyayari ngayon, kung sinasabi man nila na sila ay sa restoration pa rin ng Iglesia ay may contradiction sa kanilang sinasabi at nabigyan nila ng ibang pakahulugan ang salita sapagkat ang restoration (na nangangahulugang to repair or renovate) ay dapat sa Iglesia o sa loob gawin at hindi sa labas na gaya ng kanilang ginagawa ngayon. Ito ang dahilan kaya sama-sama tayong lahat sa paglalantad ng mga maling gawain sa Iglesia sa layuning magkaroon ng pagbabago at ito ay maibalik sa kaayusan at kabanalan (restoration). Ang dahilan ng mga nagsusulong ng “separation” ay, “the services they (the OWES) do is an abomination … (thus) members should get out of the untrue and the abominable.” Totoong maraming mga ministro at mga kaanib na OWE ang “untrue” at ang kanilang mga gawain ay “abominable” o kasuklam-suklam, subalit ang Iglesiang katawan ni Cristo ay namamalaging “true” o tunay at hindi kasuklam-suklam sa Diyos sapagkat ito ay nilinis ng dugo ni Cristo. The premise they use to justify their action is extremely faulty, unscriptural and dangerous. Faulty, because the abomination of the OWE ministers and members does not necessarily render the only true Church false. For hundreds of years, Israel was led by many evil leaders and kings many of whom have tried to mislead the Israelites, but they remained as God’s chosen people until the time that the whole Israel turned away from God. Tandaan natin ang doktrina na ang Iglesia ay ang “kulungan” ng mga tupa. Ang kumukulong sa mga tupa ay ang mga aral ng Diyos. Bagamat maraming mga tupa na nailigaw (owe members) ng mga “upahang pastol” (OWE ministers) ay di nangangahulugan na ang kulungan ay wala nang kabuluhan at lahat ng naiwang mga tupa sa loob ng kulungan ay dapat na ring palabasin. Ang itinuturo ng grupong ito na ang buong Iglesia ay naitalikod na ay “unscriptural,” sapagkat ito ay tahasang paglabag sa doktrinang itinuro ng Sugo, ang Kapatid na Felix Y. Manalo, at ng Kapatid na Eraño G. Manalo. Nakasulat sa mga hula ng Biblia na ang Iglesia Ni Cristo ang huling grupo o bahagi ng Iglesia, (wala nang ika-apat), na aabutan na ng Araw ng Paghuhukom kaya hindi na ito matatalikod (Zech. 13:7-9; Gawa 2:39; Apoc. 14:12-15). Ito ang dahilan kaya maging ang grupong ito ng mga tinatawag na mga “defenders” ay dating bukang bibig ang katagang “Restoration” subalit ngayon, sa aminin man nila o hindi, ay hinihikayat na nila ang kanilang mga kasama at ang iba pang mga kaanib na humiwalay (separation). Ito ay “dangerous” sa mga napapaniwala (nadaya) nila sapagkat ang pagsunod sa maling aral ay mangangahulugan ng kapahamakan sa Araw ng Paghuhukom.

Kaya raw kailangan ang live na pagsamba na may kalakip na salaping handog at pagbabasbas ay dahil kulang raw at di maituturing na pagsamba sa Diyos o pagtitipon ang ginagawang EGM ng mga defenders kung wala ang mga ito. Mali ba ang sinabi ng mga apostol sa I Cor. 14:26 at 15 na ang pagkakatipon ay binubuo ng pag-awit, pananalangin, at pagtuturo ng mga salita ng Diyos? Ang nakakatulad ng ating pagsamba ngayon ay ang pagsamba ng mga kauna-unahang lingkod ng Diyos na bagamat walang handog na salapi ay may handog naman sila na mga hayop na susunugin. Ang atin namang handog ngayon ay ang ating sarili na buhay at kaaya-aya “na siyang katampatan nating pagsamba” sa Diyos (Roma 12:1). Hindi man itinataas ng ministro ang kaniyang mga kamay sa pangangasiwa ng EGM ay tinatanggap pa rin ng mga dumadalo ang basbas ng Diyos lalo na sa panahon ng pananalangin at ito’y pinatutunayan ng malakas Niyang kapangyarihan na nararanasan ng mga dumadalo.

Sa pamamagitan ng artikulong ito ay

AKING IPINAHAHAYAG NA AKO AT ANG AKING MGA KASAMANG MINISTRO SA EGM AY WALANG KINALAMAN SA GRUPONG HUMIWALAY NA SA TUNAY NA IGLESIA. NANININDIGAN KAMI SA NAKASULAT SA BIBLIA NA IPINANGARAL NG KAPATID NA FELIX Y. MANALO AT NG KAPATID NA ERAÑO G. MANALO NA ANG IGLESIA NI CRISTO SA MGA HULING ARAW AY HINDI NA MATATALIKOD (bagamat may mga tatalikod), SUBALIT ITO’Y MAGDARAAN SA MATINDING PAGSUBOK NA ITO NGA ANG MATINDING KASAMAAN NA NAGAGANAP NGAYON SA IGLESIA NA DULOT NG MGA MASASAMANG NANGANGASIWA.

Sinasampalatayanan namin na ang Diyos ang magbibigay wakas sa mga masasamang lider nito at sa kanilang masasamang mga gawa upang ang Iglesia ay maibalik sa kaayusan at kabanalan. Sumasampalataya rin kami na itinulot ng Diyos na malagay kami sa ganitong kalagayan na itinakuwil ng kasalukuyang pamamahala upang pangalagaan ang mga  tunay na defenders upang sila ay mamalaging masunurin at namumuhay ng ayon sa mga aral ng Diyos at pagdating ng araw na ang Iglesia ay maibalik na sa kaayusan at kabanalan ay pangungunahan namin ang mga tunay na defenders na itinakuwil ng kasalukuyang pamamahala sa pagbabalik sa tunay na Iglesia upang patuloy na maghanda para sa kaligtasan.

 Sa lahat ng mga “silent defenders,” hindi po namin kayo hinihikayat na kusang humiwalay sa Iglesia. Hinihikayat namin kayong ipagsanggalang ang Iglesia sa paraang manindigan kayo sa tama at huwag sumunod sa maling itinuturo ng mga naligaw na ministro. Kung kayo’y itiwalag at alisin sa talaan ng Iglesia dahil sa inyong paninindigan, so be it. Sampalatayanan ninyong iyon ay itinulot na ng Diyos gayunpaman, hindi Siya ang nagtiwalag sa inyo sapagkat labag sa Kaniyang aral na ang itiwalag sa Iglesia o alisin sa talaan ay ang naninindigan sa tama at sumasalungat sa masama I Cor. 5:13  Ang dapat alisin o itiwalag ay ang gumagawa ng masama. Dahil dito, manalig kayo na hindi Niya kayo pababayaan.

 Sa lahat ng mga defenders, maging matiyaga tayo at huwag mawawalan ng pag-asa. Ang pakikibaka natin sa kasamaang naghahari sa Iglesia ay gawain ng Diyos kaya ilagak natin sa Kaniya ang ating lubos na pagtitiwala. Inaasahan Niya na ipagsasanggalang natin ang Iglesia kaya patuloy natin na ilalantad ang masasamang ginagawa ng mga ministro at mga kaanib na OWE na sumisira sa Iglesia subalit huwag tayong pumayag na ito ay mauwi sa paghiwalay o pagtatatag ng panibagong Iglesia. KAAWAAN NAWA NG ATING PANGINOONG DIYOS ANG ATING MGA KALULUWA.


LET US NOT BE DECEIVED

” I SOLEMNLY DEPOSE AND SAY THAT WE THE MINISTERS IN-CHARGE OF EGM HAVE NOTHING TO DO WITH THE GROUP OF THE SO-CALLED DEFENDERS THAT PROMOTES SEPARATION FROM THE TRUE CHURCH.         WE FIRMLY STAND BY WHAT IS WRITTEN IN THE BIBLE AND PREACHED BY BROTHER FELIX Y. MANALO AND BY BROTHER ERAÑO G. MANALO THAT THE IGLESIA NI CRISTO IN THESE LAST DAYS WILL NO LONGER BE TURNED AWAY (although there are members who did and who will), BUT IT WILL UNDERGO EXTREME TRIALS LIKE THE WICKEDNESS THAT NOW PREVAIL IN THE CHURCH BROUGHT ABOUT BY ITS EVIL LEADERS. 

Most of those who know me are aware of the fact that I avoid indulging in social media especially when it involves bashing each other and accusations against me. Nevertheless, there are defenders who truly care and send me screen shots of FB postings that intend to malign me. As far as I remember, there was only one instance that I was forced to answer allegations primarily the accusation that I am a “mole” planted by the Central administration to sow division among the defenders. Although there were bashers who did not stop immediately, I decided to ignore them for I considered it sufficient  that I was already able to expose the truth and nothing but the truth. With God’s help, many were enlightened by my answer and the false accusations slowly died down until the H20 issue became a hot issue, with the same group of the so-called defenders accusing me of wanting to destroy the H20 fund. Perhaps, it is because before this issue came out, I have told those handling the H20 fund not to campaign for it during the online devotional prayers because many attendees feel that as if they are attending the worship services officiated by Owe ministers who relentlessly campaign for monetary offerings. I also told them that using 36 TS in asking for donations will create a ripple among the defenders and will be used by the OWES to accuse the TS occupants of being behind the solicitation campaign. Likewise, I told them that although I don’t want to get involved with the fund raising, there is a need for them to be transparent in handling it and that it would help their campaign if they will at least provide me with the information on how and where the fund is being used so that I can assure the donors that everything is alright. But instead of heeding my advice, they began to question my intention telling everyone in their group chat that I should not ask for a report on the expenses claiming and spreading an issue that the “siblings” themselves are the ones auditing it. Nevertheless, I decided not to answer back and even told the defenders not to get involved with the issue and and answer back the accusations. Thus, the main purpose of this article is neither to prolong the H20 fund issue nor to defend myself from accusations, but to discuss a more pressing subject that once not addressed will truly endanger the souls of many defenders.

In one of the FB postings of Liezl Diaz Deocampo, she said, “It’s time for us to leave the OWE Church behind (referring to the INC) and (to) move on to the true service expected from us by our Lord and by our God.” In one of their text blasts, they said: “It is better for the defenders to leave OWE because their worship service is abomination to God.” This is what the ministers leading them have all along been spreading, be it in their live worship services or in establishing them, and even in their FB postings. They claim that this message is an “instruction” given to them.

attachment-1-1

If what they claim is true, why is there a glaring difference between the “instruction” and what they actually say? Why is there no mention of “Church” after the word OWE in the instruction yet in their postings they emphasize that the defenders and members should leave the Church behind? What they’re doing is equivalent to apostasy. Their long cry for Church restoration has become separation from the Church. If they insist that they are still after the restoration of the Church, then they have given a new meaning to the word. Restoration (which means to repair or renovate) should be done to the Church or inside and not outside it. This is the reason we used to be united in exposing the wickedness in the Church because we all wanted changes for the Church to be restored. The reason they give for openly advocating separation is that, “the services they (the OWES) do is an abomination … (thus) members should get out of the untrue and the abominable.” Indeed, many church leaders, ministers and members are untrue and their works are abominable, but the Church which is Christ’s body remains true and clean in the sight of God having been cleansed by Christ’s blood. The premise they use to justify their action is extremely faulty, unscriptural and dangerous. Faulty, because the abomination of the OWE ministers and members does not necessarily render the only true Church false. For hundreds of years, Israel was led by evil leaders and kings who tried to mislead the Israelites, but they remained as God’s chosen people until the time that the whole Israel turned away from Him. We need to remember the doctrine that the Church is the fold or the sheep pen and what enfold the sheep are the words of God. Although there are now many “lost sheep” (the owes) led astray by their shepherds who are “hirelings” (owe ministers), it does not mean that the fold or the sheep pen has lost its value and that the remaining sheep within should be led or driven outside. What this group claim that the whole Church has been turned away from God is “unscriptural” because it goes against the doctrine of God taught by God’s last messenger, Brother Felix Y. Manalo and by Brother Eraño G. Manalo. It is written in the prophecies that the Iglesia Ni Cristo is the third group or the last of the three groups (no more 4th group) that will comprise the whole Church, thus, it will last until Judgment Day and will no longer be turned away (Zech. 13:7-9; Acts 2:39; Rev. 14:12-15). This is they reason, even the said group of defenders used to advocate restoration but now, whether they accept it or not, promotes separation. “Dangerous” indeed, because the members they have convinced (or deceived) are in danger of eternal destruction on the Day of Judgment.

They say that “Live worship service” with monetary offerings and benediction is needed because our EGMs lack these portions, thus, could not be considered a true worship or meeting of true Christians. Does it mean then that the apostles were wrong in teaching that the true Christian meeting is composed of hymn singing, prayers and preaching of God’s words (I Cor. 14:26 & 15)? Our worship of God now is like the worship rendered by the very first servants of God who did not have monetary offering yet had unblemished animals offered in their worship of God. Because of our present situation and condition, we offer to Him “our bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God—which is (our) spiritual worship” (Rom. 12:1). We, the ministers, may have not been raising our hands for benediction during our EGMs but we receive God’s blessings especially during our prayers as evidenced by the outpouring of His immense power felt by the attendees.

Through this article of mine, I SOLEMNLY DEPOSE AND SAY THAT WE THE MINISTERS IN-CHARGE OF EGM HAVE NOTHING TO DO WITH THE GROUP OF THE SO-CALLED DEFENDERS THAT PROMOTES SEPARATION FROM THE TRUE CHURCH. WE FIRMLY STAND BY WHAT IS WRITTEN IN THE BIBLE AND PREACHED BY BROTHER FELIX Y. MANALO AND BY BROTHER ERAÑO G. MANALO THAT THE IGLESIA NI CRISTO IN THESE LAST DAYS WILL NO LONGER BE TURNED AWAY (although there are members who did and who will), BUT IT WILL UNDERGO EXTREME TRIALS LIKE THE WICKEDNESS THAT NOW PREVAIL IN THE CHURCH BROUGHT ABOUT BY ITS EVIL LEADERS.

We firmly believe that it is God who will put an end to these wicked leaders and their wicked deeds to restore the Church. We also believe that the reason God allowed us to be displaced by the present Church administration is for us ministers to take care of the spiritual welfare of the true defenders and see to it that they remain obedient and live by God’s teachings so that when the time of restoration has come, we will lead them back to the true Church to continuously prepare for salvation.

To all “silent defenders,” we do not enjoin you to separate from the Church but to defend it by means of standing by what is right and to never follow instructions from evil ministers that go against the true doctrines we have received. If you will be delisted or expelled by them for defending and standing by the truth, so be it. Believe that God allowed it to happen, however, it wasn’t Him who expelled or delisted you because it is against His law to expel those who expose the wicked and the wickedness, but only those who are evil, I Cor. 5:13. Thus, believe that He will never forsake you.  

To all defenders, be patient and never lose hope. Our struggle against the wickedness in the Church belongs to God, thus, we should put our complete trust in Him. He expects us to defend the Church which is why we should continue to expose the works of darkness that destroys the Church committed by the OWE ministers and members but we should never allow our actions to lead us to separation or to establishment of a separate Church. MAY OUR LORD GOD HAVE MERCY ON OUR SOULS. 

 

– Isaias T. Samson Jr.

 

 

Featured

A Call to All True Defenders and to Those who Have Genuine Concern for the Church

A few days ago it was announced in social media that there would be a vigil or rally in Tandang Sora.  Some Facebook users shared it while others re-posted it thinking that it was an accurate and official announcement. This kind of irresponsible action could result to more harassment against our brethren who live in TS. It is not the first time that quite a few of those who belong to such group have tried to outdo each other in posting and disseminating unverified and false information using the social media. Sad to say, it has become their way of life just as it has become their habit to spread malicious accusations against others, sowing division and animosity among the defenders. There are times when false information are also used to solicit money from the unsuspecting. Because some of them have not yet ceased calling for a vigil despite the cease and desist order they have received, we are forced to inform you that brother Jun Samson and those who are with him have nothing to do with such announcement especially when we feel that holding an untimely vigil may cause harm to the brethren, defenders or not.

We appeal to every defender engaged in social media (Facebook, Twitter, etc…) not to use the said medium to deceive and mislead the brethren, instead, it should be used to provide correct and trustworthy information such as, what is truly happening in the Church, and most of all, Bible based messages in order to defend the truth and the Church against its wayward leaders.We also call on everyone not to readily believe whatever they read in social media and be tempted to share unverified and poisonous postings.

May everyone realize that when a posting intends to destroy one’s image, the one who posted it, most probably, is a reviler and has no good intention, thus, must be rejected. People say that “he who readily believes anything he hears or reads doesn’t really care about others and even about himself.” Most of all, the Bible says that a reviler is like a murderer who will surely not inherit the kingdom of God (I Cor. 6:10).


Panawagan sa mga Tunay na Defenders at Nagmamalasakit sa Iglesia

Nitong lumipas na mga araw ay may mga napabalita sa social media na magkakaroon daw  ng  vigil or rally sa Tandang Sora.  Ito ay ipinakalat ng ilang mga users sa Facebook at naishare naman ng iba sa pag-aakalang ito ay totoo at opisyal na pahayag. Ang ganitong iresponsableng pagbabalita ay nagiging dahilan upang lalong gipitin at pahirapan ang mga kapatid nating nasa Tandang Sora. Hindi ito ang unang pagkakataon na marami sa kabilang sa grupong ito ay nag-uunahan sa pagpapakalat ng hindi pa tiyak o maling impormasyon gamit ang social media. Nakalulungkot na naging ugali na nila na magpakalat hindi lamang ng mga maling impormasyon kundi maging ng mga paninira sa kanilang kapuwa upang maghasik ng pagkakabaha-bahagi at pag-aaway sa kalipunan ng mga defenders at magamit din ang mga ito sa pangangalap ng salapi sa mga walang malay. Dahil sa patuloy pa rin ang iba sa kanila sa pananawagan na mag-vigil sa kabila ng tagubilin na sila ay tumigil na, ay nais po naming liwanagin na walang kinalaman si Ka Jun Samson at ang kaniyang mga kasama sa ganitong panawagan lalo pa nga at sa aming pananaw ang pagsasagawa ng vigil ngayon, ay magbubunga lamang ng kapahamakan sa mga kapatid, defender man o hindi.

Nakikiusap kami sa mga defenders na gumagamit ng social media (FB, twitter etc.), na huwag itong gamitin sa mga pangloloko at pagliligaw sa mga kapatid kundi sa paghahatid lamang ng totoong impormasyon gaya ng mga tunay na nangyayari sa Iglesia, lalo na ang katotohanang nakasalig sa Biblia upang maipagtanggol ang Iglesia laban sa mga tiwaling nangangasiwa dito. Nananawagan din kami na huwag sanang basta kayo maniniwala sa mga social media posting at agad ay matuksong ipakalat ito kahit hindi naman verified at hindi kayo nakakatiyak na ito ay totoo.

Ma-realize po sana ng lahat na kapag ang posting ay tungkol sa paninira, malamang sa hindi, ang gumawa nito ay mapanirang tao at walang mabuting layunin kaya hindi mapagtitiwalaan. May kasabihan, “Ang maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili.” Higit sa lahat, sinasabi ng Biblia na ang mapanira ay kahanay ng mamamatay tao at tiyak na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos (I Cor. 6:10).

 

Featured

Panawagan sa mga Tunay na Defenders at Nagmamalasakit sa Iglesia

Nitong lumipas na mga araw ay may mga napabalita sa social media na magkakaroon daw  ng  vigil or rally sa Tandang Sora.  Ito ay ipinakalat ng ilang mga users sa Facebook at naishare naman ng iba sa pag-aakalang ito ay totoo at opisyal na pahayag. Ang ganitong iresponsableng pagbabalita ay nagiging dahilan upang lalong gipitin at pahirapan ang mga kapatid nating nasa Tandang Sora. Hindi ito ang unang pagkakataon na marami sa kabilang sa grupong ito ay nag-uunahan sa pagpapakalat ng hindi pa tiyak o maling impormasyon gamit ang social media. Nakalulungkot na naging ugali na nila na magpakalat hindi lamang ng mga maling impormasyon kundi maging ng mga paninira sa kanilang kapuwa upang maghasik ng pagkakabaha-bahagi at pag-aaway sa kalipunan ng mga defenders at magamit din ang mga ito sa pangangalap ng salapi sa mga walang malay. Dahil sa patuloy pa rin ang iba sa kanila sa pananawagan na mag-vigil sa kabila ng tagubilin na sila ay tumigil na, ay nais po naming liwanagin na walang kinalaman si Ka Jun Samson at ang kaniyang mga kasama sa ganitong panawagan lalo pa nga at sa aming pananaw ang pagsasagawa ng vigil ngayon, ay magbubunga lamang ng kapahamakan sa mga kapatid, defender man o hindi.

Nakikiusap kami sa mga defenders na gumagamit ng social media (FB, twitter etc.), na huwag itong gamitin sa mga pangloloko at pagliligaw sa mga kapatid kundi sa paghahatid lamang ng totoong impormasyon gaya ng mga tunay na nangyayari sa Iglesia, lalo na ang katotohanang nakasalig sa Biblia upang maipagtanggol ang Iglesia laban sa mga tiwaling nangangasiwa dito.

Nananawagan din kami na huwag sanang basta kayo maniniwala sa mga social media posting at agad ay matuksong ipakalat ito kahit hindi naman verified at hindi kayo nakakatiyak na ito ay totoo. Ma-realize po sana ng lahat na kapag ang posting ay tungkol sa paninira, malamang sa hindi, ang gumawa nito ay mapanirang tao at walang mabuting layunin kaya hindi mapagtitiwalaan. May kasabihan, “Ang maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili.” Higit sa lahat, sinasabi ng Biblia na ang mapanira ay kahanay ng mamamatay tao at tiyak na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos (I Cor. 6:10).


A Call to All True Defenders and to Those who Have Genuine Concern           for the Church

A few days ago it was announced in social media that there would be a vigil or rally in Tandang Sora.  Some Facebook users shared it while others re-posted it thinking that it was an accurate and official announcement. This kind of irresponsible action could result to more harassments against our brethren who live in TS. It is not the first time that quite a few of those who belong to such group have tried to outdo each other in posting and disseminating unverified and false informations using the social media. Sad to say, it has become their way of life just as it has become their habit to spread malicious accusations against others, sowing division and animosity among the defenders. There are times when false informations are also used to solicit money from the unsuspecting. Because some of them have not yet ceased calling for a vigil despite the cease and desist order they have received, we are forced to inform you that brother Jun Samson and those who are with him have nothing to do with such announcement especially when we feel that holding an untimely vigil may cause harm to the brethren, defenders or not.

 

We appeal to every defender engaged in social media (Facebook, Twitter, etc…) not to use the said medium to deceive and mislead the brethren, instead, it should be used to provide correct and trustworthy informations such as, what is truly happening in the Church, and most of all, Bible based messages in order to defend the truth and the Church against its wayward leaders. We also call on everyone not to readily believe whatever they read in social media and be tempted to share unverified and poisonous postings. May everyone realize that when a posting intends to destroy one’s image, the one who posted it, most probably, is a reviler and has no good intention, thus, must be rejected. People say that “he who readily believes anything he hears or reads doesn’t really care about others and even about himself.” Most of all, the Bible says that a reviler is like a murderer who will surely not inherit the kingdom of God (I Cor. 6:10).

 

 

Featured

SAGOT NI BOB CALEB TUNGKOL SA incdefenders.org

Kay Boyet nga ba o sa grupo niya ang incdefenders.org?

Ang mensaheng sagot po na ito ay ipinadala ko sa grupo nina Ka Louie, Nina at Boyet, na pinadaan ko po sa internal email naka kopya po ang mga kinauukulan sa incdefenders, hindi ko po ito pinadaan sa facebook post para na rin po sana sa loob na lang ng incdefenders , pero dahil sa walang tigil na panloloko sa mga kapatid na walang kaalaman, ay ito na rin po minabuti ko na rin pong mabasa ninyo ang katotohanan sa mga inimbentong paninira nila laban sa akin.
Alang alang sa mga kapatid na nailigaw ng kanilang mga nabasang paninira.

Ka (Nina) Liezl,

Kumusta ka na. Sana itong email na ito ay makapagbigay ng linaw sa iyo at sa mga kasama mong patuloy na naguusap sa FB para idiscredit ako at ang iba pang kasama naming Defenders. Gusto kong linawin ang tungkol sa website at domain name itself, this is for your complete understanding regarding the domain, para hindi tayo naililigaw ng mga speculations.
Attached din dito ang mga usapan nyo sa social media tungkol sa akin, na sana ay tinanong mo nalang ako dahil nakakatawag ka naman, but instead you guys posted it on facebook and it appeared that you guys are ganging up on me!, kaya ito ay paglilinaw lang sa mga gusto ninyong malaman. Kaya tama na sinunod ko ang sabi sa akin ng Ka Angel kahapon na sa halip na sa FB ay dito na lamang sa email ko ipadaan ang mga mga dapat na linawin.

Kung matatandaan mo nung unang nagka contact tayo through e-mail with Boyet, hindi ko pa ginagamit ang incdefenders, pero yon ay nairegistered ko na bago pa man kita nakilala. Nagsimula yan noong mga unang weeks na naguusap kami ni Boyet (na AE noon – may tiwala pa ako sa kaniya) sinabi niya sa akin kung maari ko daw gawing website na ang blog niya sa wordpress (iglesianicristosilentnomore.wordpress) dahil natatakot siyang baka ito ay mahack. Sabi ni Boyet gawin ko daw iglesianicristosilentnomore.wordpress.com. Ang sagot ko kay Boyet, (kinu-kuya ko pa siya noon) sabi ko, “Kuya kapag silentnomore parang hindi magandang pakinggan lalo na kung mabalik na ang malinis na kalalagayan ng Iglesia”.
Ang silentnomore kako ay parang radical ang dating – samantalang ang ultimate goal natin ay ipag-sanggalang (defend) ang Iglesia at ang aral na tinaggap natin sa Diyos, dapat tayo ay to DEFEND! On the other hand, ang silent-no-more is to ngawa o ingay parang mga aktibista lang. Kaya suggest ko sa kanya hahanap ako ng defend or defenders.

That night, nagresearch ako ng pangalan – taken na ang defenders.org – kaya nilagyan ko ng inc kaya naging incdefenders ang domain. Masaya kong ibinalita sa kaniya (kay Boyet) na nakuha ko na ang bagong domain na appropriate sa cause incdefenders.org, nabili ko at naiparegister ko ang incdefenders.org and all toplevel domain/ locked and secured.

Pinagusapan namin ang justification ko, why incdefenders? Dahil sa oath taking form ng officers (kahit anong tungkulin at kahit Ministro) ay ipagsasanggalang ang Iglesia sa mga kumakaaway – to defend the Church against all adversaries. Isa pa ay yong sa awit na 199 na may defend, kung maalala mo may audio pa akong inilagay sa unang design. Na established ko na ang domain at other platform (email and online storage), kaya sabi ni Boyet ay papaano itatawag. Ang sabi ko sa kaniya ay ipaparallel natin habang hindi pa naiba-backup ang silent-no-more at patitibayin ko on the side ang incdefenders na established ko.
Doon ko pa lang naibalita kay Julie na may mga domain na ang cause, ang nakakaalam pa lang noon ay ako si Boyet at si Julie. Ang mga ito ay binanggit ko na rin kay Ka Louie (dahil kaya siya nakasama dito sa cause na ito ay tinawagan ko siya at mula noon ay nakasama na siya hanggang una akong nacompromise dahil sa phone niya – itanong mo yan sa kaniya para naman malaman mo ang totoo).

Si Maggie Noypi – ang unang nag post ng tungkol sa identity ng cause bilang mga INCDEFENDERS sa Facebook. Sabi niya doon ay mula ngayon ay tatawagin na tayong incdefenders hindi kung ano-ano. Pero yong grupo ay nagreact dahil ayaw nila ng bagong tawag (kundi ako nag kakamali yung user names na Xander, at si Katnize pati yata si Aristeo ay nag comment , sabi nila dapat ay “warriors” na palagi nilang mga tawag sa sarili nila o kaya daw “guardians”! Mahabang paliwanagan yan noon kung bakit incdefenders… sabi ko kay Ka Julie nasabi ko na yan kay AE, nabili ko na ang domain, officially registered na, certified and secured na. Kung ayaw nila pwede nilang huwag gamitin at hayaan ko na lang magexpired or kapag maayos na Iglesia pwedeng gamitin ang domain sa website para sa mga debate or kung ano pang pandefend sa Church at doctrines natin.

Tumulong na sa akin si Julie sa expenses ng pagcreate ng mga web design & hosting and tools and some other expenses (NOTE : sa webdesign etc. hindi sa domain). Nagkaroon ako noon ng conference bridge platform para makausap ko kayo. Hanggang sa makatulong na si MJ (Arvin) sa mga pag-create at pag post ng mga images para sa verses at minsan ay pinag eedit ko siya at pinagpupuyatan namin yon. Inoffer ni Ka Louie ang assistance ni MJ dahil alam niyang ako lang mag isa ang gumagawa ng lahat. Nakatulong naman siya noong una, pero ang mga design tools at subscriptions na yon ay nascrap ko na, wala na yong dati. Nagbago na ang layout at itong huli hanggang ngayon, ay may maayos akong mga katulong sa web content.
Kung maalala mo ang video ng panawagan ni Ka Angel yon ang naging pinaka official na launching ng incdefenders.org (naka test link pa nga in the first day (wix.com.bobcarp1o), dahil yong mga unang layout ay hindi appropriate sa event na ilabas ang video) noong July 2015.
Noong makausap ko na ang nangangalaga sa atin ay pinalagyan niya ng Bible verse, sinabi ko kay ka Louie, at kami ng nangangalaga sa atin ang naghanap ng aangkop na verse, may mga pinagpilian kami. Then, napili ng nangangalaga sa atin ang Jude 1:3 mula doon nag karoon na ng talata ang theme natin – kaya and domain as logo ay may subtitle na Defenders of the Truth. Itong mga katotohanan na ito ang paulit ulit kong sasabihin sa tuwing aking ipapaliwanag ang mga ito dahil ito ang totoo. Hindi ako mag babago ng pananaw dahil ito ang totoong nangyari. Alang alang sa Iglesia at sa mga kapatid na nagkaroon ng kalituhan sa mga pangyayari magsisilbing bahagi ito ng katotohanan at history.

Pinagisipan nyo ako ng masama at siniraan sa pamamagitan ng mga tsismis at mga spekulasyong mali!! Pumapatay kayo ng kasama nyo dahil sa inggit? Nananahimik ako at patuloy kong sisikapin maging mahinahon alang alang sa Kapayapaan at Pag-ibig na utos ng Diyos. Kaya panalangin ko maging matatag ako, pero bilang tao ay may hangganan din yon. Kailan man hindi ako papanig sa mali, ang inaakala kong totoong kasama ay hudas pala! May prinsipyo ako, lalaban ako at maninidigan sa tama hanggang sa huli, ang Diyos ang hahatol sa atin.

Ang nakakapagtaka, sino at kaninong kaisipan na sa iyo o kay Boyet ang domain, dumating ka at nakasama ko sa paguumpisa ng incdefenders (pangangalaga) ay established na ang platform. Sino ba si Bong Ponce hindi ko pa siya kilala at hindi ko pa siya nakikita, bakit kung magkwento sya sa Facebook e para bang kilalang kilala ako, kung makapag salita e akala mo may napakalaking utang sa kaniya ang magkakapatid (sirs at mam) at ang cause na ito. Ang lakas ng loob na sabihin na ibalik o iturn over sa inyo ang username at password domain?? Ano bang alam niya dito? Ano bang nagawa na niya sa cause bukod sa magdaldal at manira sa Facebook directly sa akin?? Inaanak daw siya ni Ka Lottie, anong kinalaman ng pagiging inaaanak niya dito sa cause? Pang name drop lang? Natanggap ko at nabasa ang mga usapan nyo tungkol sa akin sa FB maging mga iba pang thread na ipinararating sa akin. Para kayong mga nangbu bully sa FB (di ba pinayuhan na tayo tungkol dyan?)
Kung maalala mo, noong interrogation ko na nakausap ko ang Ka EVM, nang malaman ni Ka Eduardo kung sino ako dahil sinabi daw sa kaniya ni Boyet kung sino ang tunay na Bob at anong role ko. Sinabi din niya na ako ang may-ari ng incdefenders.org at platform. Hindi ba sinabi ko sa inyo na yon ang pilit na hiningi sa akin ng mga huling interrogation at pamimilit sa akin?? Hindi ko ibingay! Una, content at design na lang ang minamanage ko, ang domain access ay ibinigay ko kay Julie. Ngayon sino ang nag uutos kay Bong Ponce na kunin ang domain sa akin? Ikaw ba o si Boyet? Kanino nyo ibibigay.? Matutulad din ba ito saiglesianicristosilentnomore.wordpress.com na ibinigay ni Boyet ang password sa Sanggunian, pati mga email ng lahat defenders ibinigay ni Boyet sa Sanggunian (under duress daw!?)

Ang itinatanong ng mga Defenders ay ito; Alam ba kaya ng nasa #36 (Ka Lottie & Ka Angel) ang mga pinopost ninyong mga paninira sa mga defenders sa Socila Media? Samantalang tuloy-tuloy ang payo nila na huwag mag sasalita ng hindi maganda sa FB! Alam ba ng magkakapatid ang mga TOTOONG nangyayari na paninira ninyo sa akin at sa mga tunay na Defenders? Alam ba nila na pinag-tatawagan ninyo nina ka Louie isa-isa ang mga Defenders sa bawat bansa at east coast para siraan lamang ako? Pinapayagan ba nila ang paghihingi ninyo ng pera sa mga kapatid pasa sa personal na pangangailangan ni Boyet? Alam ba din nila na kayo ang nag initiate ng meeting sa zoom para lang ipahiya daw si Bob? Nasabi mo rin ba sa kanila, na kayo nina Boyet at Ka Louie ang nagumpisa ng pagkalito at pagkabaha bahagi ng incdefenders at alisin ang pagtitipon (EGM)?

Tawagin nyo na lang ang grupo nyong warriors o guardians kung yan ang gusto nyo, dahil yan naman ang mga katawagan  sa mga sarili nyo noon sa silent-no-more.  Baka yan ang aangkop sa inyo dahil humiwalay na nga kayo nina Ka Louie sa incdefenders and we respect your decision at sanay maging malinaw na kami (incdefenders) ay walang kinalaman sa mga pinag gagawa ng grupo ninyo nina Boyet lalo na ang panghihingi ng pera sa mga kawawang kapatid.
Kung ayaw ng grupo nyo sa akin at sa mga kasama namin ay hindi na mahalaga yon, wala akong magagawa kung yon ang abot ng pananampalataya nyo. Pero magpapatuloy ang incdfenders kahit iniwan nyo at siniraan kami. Hindi sila sumsunod sa cause na ito dahil kay Bob ang incdefenders ay hindi si Bob ito ay para sa pag akay sa mga kapatid at makabalik sa malinis na Iglesia, sumusunod sila at nakikipag kaisa at manindigan sa tama! Hindi tatakpan ang mali! Ganyan ang totoong Defender, ang incdefenders!!

Magpapatuloy ang incdefenders.org sa malinis na simula gaya ng iginabay ng nangangalaga sa atin. Pawang katotohanan at aral ng Diyos ang lalabas sa website na yan, hindi paninira, hindi kasinungalingan. Angincdefenders.org ay hindi paglaban o pagsira sa Iglesia, ito ay para sa mga kapatid na naghahanap ng lakas at liwanag ng katotohanan. ibibigay ko lamang ito sa dapat na kau-kulan sa malinis at mapayapang Iglesia.
Ang Diyos ang tunay na Defender ng Iglesia Ni Cristo kagaya ng turo sa atin, tayo ay defenders ng katotohanan sa pamamagitan ng pagsunod sa aral ng Diyos na hindi nagbabago sa pagtakbo ng panahon (Jude 1:3). Sa tulong at awa ng Ama ay patuloy pa na palalakasin itong website na ito para makapag palakas sa mga kapatid, pakinabangan nila at maging daan ng pagkaunawa sa tama, pagpapanatili ng Pag-ibig at magkaroon ng paggalang sa bawat isa.
To sum it up, na establsihed ang incdefenders domains without you and Boyet!

Pasensya ka na kung mahaba ito, pero kailangang masabi ito para sa ikalilinaw ng lahat. Maraming salamat sa oras mo.

Ka Bob

Featured

MGA SAGOT SA MGA AKUSASYON KAY BOB CALEB

April 11, 2016                                                                  ENGLISH version

Mga Mahal na Kapatid,
Sa mahaba na rin pong panahon ng pagsisikap namin na mapanatili ang maayos na samahan at nagkakaisang damdamin bilang mga defenders. Sinikap po naming manahimik at alang alang na rin sa kapayapaan ng gawaing ito. Gaya ko po, walang sino man ang pinilit sa atin. Lahat tayo ay narito akay ng pag-ibig, pananampalataya at pasiya ng puso natin na manindigan sa tama nang makita natin ang kalalagayan ng Iglesia ngayon. Hindi tayo narito para maghimagsik o lumaban sa Iglesia kundi manindigan at ipagsanggalang ang katotohanan. Pinag-uusig tayo ng tao pero hindi tayo kailaman tatalikod sa aral ng Diyos.

Ako po ay naniniwala na kaya natin piniling manindigan ay alang alang sa pagmamahal sa Iglesia at pag ibig sa Diyos. Itinuturing ko pong malaking biyaya ang ako’y maging bahagi ng gawaing ito na makatulong sa pangangalaga sa mga kapatid na inaapi, mga itiniwalag at mga patuloy pang ginigipit ng mga tiwaling Ministro. Kung bakit ako napunta sa gawaing ito ay ang Ama lamang po ang nakakaalam dahil Siya po ang nakakatalos ng puso natin. Gaya ng palagi kong sinasabi sa ating mga kasama wala akong kabuluhan, hamak na alipin lamang ako. Ang mahalaga po ay mapangalagaan at mapalakas natin ang mga kapatid  sa mga pagtitipon na ating isinasagawa. Lamang ay nakakalungkot na ang lahat ng dakilang layunin nating ito ay naapektuhan dahil sa ilang mga gumagawa ng baha-bahagi at mga pagsisiraan sa pamamagitan ng pagkakalat ng mga maling impormasyon at napapaniwala ang marami. Marahil ay dala lamang ito ng kakulangan ng pagkaunawa ng iba. Kahit nasa puso nila ang totoong paninindigan ay nasasaktan, nalito at nag-pupuyos ang kanilang damdamin dahil sa maling haka, nababasa at naririnig nilang paninira ng mga taong may ibang layunin.

Bagama’t wala po akong FB ay nakakarating sa akin ang mga issues at paninira sa akin at lahat ng ito ay tinitiis ko na lang at manahimik dahil ito ang inakala kong tamang gawin at ipaubaya na lang sa Ama ang lahat. Ito rin ang  payo ng nangalaga sa atin. Maaring nabasa na po ninyo ang mga paninira at bintang sa aking pagkatao, bagay na nakakasakit at nakakadurog ng puso dahil kung susuriin nating mabuti ay taliwas sa ating tunay na adhikain.
Masasakit man ang mga paratang sa akin ngunit ang lahat ay aking tiniis upang ito ay huwag ng makadagdag pa sa dalahin at tiisin nating lahat na mga Defenders. Hindi po ako matuwid. Tulad po ninyo, ako rin ay nagkukulang at nagkakamali.  Ngunit alang alang sa gawaing ito, sinikap kong gawin ang makakaya sa ikaayos ng pangangalaga para mga kapatid na naninindigan para sa kapurihan ng Diyos at hindi para sa kanino mang tao.

Marami pong mga Defenders ang sumusulat at nagpapaabot ng pagnanais na magpost ng kanilang saloobin na nasasaktan na rin sa mga ginagawang mga kasinungalingan at paninira sa akin. Ngunit sila po ay natatakot na i-bully rin sila sa social media.Akin pong ipinagpapauna sa inyo na sa mga hinaharap ay maaaring marami pang mga paninira ang gagawin ng kabilang panig laban sa akin pero mananatili po ang katotohanan na ito ay hindi laban kung sino si  Bob Caleb Allison (Bernard Garcia), hindi ito pasikatan, kung sino ang matuwid at hindi. Hindi po ito laban ng kung sino man, kundi sa totoong aral po tayo maninindigan na ating tinanggap sa tunay na Iglesia ni Cristo nang tayo’y mabautismuhan at natatakan ng Espiritu Santo at hindi ito dapat na mabago sa pagtakbo ng panahon dahil yon ay tatak natin bilang mga anak ng Diyos, dito tayo hahatulan ng Ama.

Nawa po ang sulating ito ay makapagbigay sagot sa maraming katanungan bunga ng mga paninira. Ang iba naman ay isa- isa nilang tinatawagan para siraan ako at ang mga kasamang nating Ministro para lamang mahikayat na sumama sa grupo nila. Kinailangan po ang pagsagot na ito sapagkat  nakita po natin ang masamang layunin ng mga taong nagpapakalat ng mga paninira, ito ay ang magka bahabahagi ang defenders at sirain ang pagtitipon (EGMs).

Ang layunin po natin ay mawala na ang pagkalito, mawala ang baha-bahagi, mawala ang pagsisiraan sa halip ay magkaisa ang para lahat sa banal na gawain. Ipanalangin natin sila lalo na ang mga nalason nila ang isipan na mabago ang puso nila, maibalik ang banal na adhikain para sa Iglesia at huwag silang mauwi sa pagsusulong ng personal na agenda.

Narito po ang aking paglalahad ng KATOTOHANAN, hindi po ito paninira lakip po ang mga ebidensiya at patotoo. 

Nagpanggap daw po si Bob na siya si Kapatid na Marc?
Kahit kailan ay hindi po ako nagsabi na ako ang Kapatid na Marc Manalo. Noong panahong hindi pa po ako tiwalag ay nangailangan din ako ng pseudonym tulad po ninyo na nasa talaan pa noon.  Kinailangan ko din po ito upang maingatan ang aking sambahayan sa kanilang mga tungkulin at ang akin din pong tungkulin bilang Diakono, Pangulo ng Ilaw ng Kaligtasan at Guro sa Pagsamba ng Kabataan sa lokal ng Elizabeth, NJ.  Hindi po totoong lumipat ako ng Manhattan NY gaya ng sinabi ng isang paninira sa akin. Sa lokal po ng Forest Hills lamang ako natala sa NY noon. Madami po ang nag-akala na ako po si Ka Marc dahil sa malaki daw pong pagkakahawig  ng aming boses noong panahong ako po ay nagsasalita sa mga pagpupulong, EGM at GEM. Tanging boses ko lamang po ang naririnig at ako ay di po nagpapakita ng mukha. Kahit minsan ay hindi po sumagi man lang sa aking isip na sabihin sa mga kapatid na ako si Ka Marc. Hindi ko rin po sariling kalooban ang mga sinasabi ko at ipinaabot sa mga pagtitipon po noon kundi ang mga iyon ay tinatanggap ko at isinangguni sa nangalaga sa atin at sa mga Ministrong gumagabay sa atin. Lahat po ng yon ay pinagkakaisahan at pinag-uusapan muna namin nina Ka Jun, Ka Louie at Ka Joven.  Opo, ako ang palagiang nangunguna sa mga pag pupulong at mga pagpaplano para sa pangangalaga, pero hindi po sa paglaban sa Iglesia, kundi sa mga pagpapahatid lamang ng mga payo batay sa mga talatang ibinibigay sa akin ng nangangalaga.

Alam ito ni Ka Louie Cayabyab. Alam po niya ang totoo na ako ay kausap ng nangalaga sa atin at palagian akong nakaugnay sa nangalaga sa atin dahil sa pagkakatapos naming mag usap ay ipinaabot ko sa kanila ni kaJun Samson ang mga bilin  at aming mga napagusapan tungkol sa pangangalaga. Ang totoo po minsan (1 beses lang) na rin pong naipa-kausap ko si Ka Louie sa nangangalaga noon.

Dumating din po ang panahon na ako’y nahihirapan sa pagtimbang sa pakikisama dahil si Ka Louie ay may mga instruction sa akin na kaibayo sa ipinagagawa ng nangangalaga sa atin. Ayaw din niya na nakikipag usap ako kay Ka Jun Samson, kapag may importanteng bilin at sinabi ko kay Ka Jun Samson ay kinukwestion niya ako na para bang ako ay obligado na sabihin sa kaniya lahat ng sasabihin sa akin ng nangangalaga. Maraming pagkakataon na sinasabi ni Ka Louie na sabihin ko na lang daw sa nangangalaga na hayaan na lamang si Ka Jun Samson sa Pilipinas at siya (ka Louie) ang ilagay na leader sa Amerika. Uulitin ko po, ako po ay sumusunod lamang sa tagubilin ng nangangalaga sa atin.

Ang nakakalungkot, matapos nating mailabas si ka Lowell “Boyet” Menorca II sa kanyang detention daw sa Sentral(??), ay nagbuo na sila ng grupo nila, dito na po nagsimula ang paninira sa akin at sa ilang key defenders, kina Ka Jun at Ka Joven. Ako daw po ay nagkunwari na si Ka Marc.  Makaraan lamang po ang ilang linggo si Ka Louie po  ay humiwalay na noon pa sa defenders at nag grupo sila ni Boyet,  itong grupo nila ang nagpakalat at pinaniwala ang mga kapatid na ako daw ay impostor dahil daw sa pagsasabing ako si Ka Marc. Noon ay tiwala ako sa kaniya dahil alam kong Ministro siya at inakala ko po na hindi siya magsisinungaling, pero umayon siya sa paninira sa akin ng grupo nila samantalang alam niya na hindi ako kailanman nagpanggap na si Ka Marc. Gumawa pa sila ng malisyosong kwento na si Bob daw ay mole o espiya, at iba’t iba pa laban sa akin para masira ang  EGM.

Si Ka Bob diumano ay naibalik na sa talaan?

Hindi po totoong ako po ay naibalik na sa talaan at lalong hindi rin po totoo na ako ay nagbabalik-loob.  Tiwalag pa rin po ako hanggang ngayon.  Bakit po nila alam nakatala na ako samanatalang ako po mismo ay hindi ko alam?  Sa totoo lang po, 12 beses akong na-interrogate bago nila tuluyang itiniwalag.  Naalala ko pa po may isang pagkakataon na sumamba ako, yung pang-siyam na interrogation ko. Pagkatapos po noon ay isinama ako sa kuhanan ng picture ngunit kinabukasan ay may nag text sa akin tungkol sa blog at post sa social media at may nakalagay na, “We Are One With EVM”. – kung alam ko daw po yon?

Nabigla po ako dito at naisip  ko po na maaring gusto nila akong palabasing “mole” (espiya /double agent daw ng Sanggunian) upang siraan ako sa mga defenders  at ang gawaing ito. Kasunod na rin po nito, ang ako’y inilabas sa post ng isang blogspot tungkol sa RTC na ito po ang nag compromise kung sino si Bob na may picture at snapshots ng corporate documents ng RTC.

Ang tanong po, sino ang nagbigay  o nag compromise  sa akin sa Sanggunian? Di yata at kinompromise ko ang sarili ko na noon ay di pa tiwalag? Sino po ang mga matindi ang paghahangad at pagpaplano na maalis  si Bob kaya lahat ng paninira ay palalabasin nila? Bakit sila ay may kaalaman sa mga ititiwalag?

Bully

Sundan po niyo ang mga kasagutan sa bawat akusasyon , pagtiyagaang basahin at unawain, masasagot po ito sa inyong isipan kung sino ang  tunay na nanggugulo sa Iglesia at ngayon naman ay sumisira sa defenders.

vendeta_gago

 

Tiwalag si Bob at hindi kasama ang kaniyang sambahayan?
Nagtataka ako na sa halip na sila’y matuwa  na mayroong hindi mga natiwalag ay ginagamit nila iyon para siraan ang kanilang kapwa defender. Sa nalalaman ko ay hindi lamang ito sa akin nangyari, meron ding ilan na ang pamilya ay hindi kasamang itiniwalag. Kung ano ang dahilan ay hindi ko alam at ayaw kong mag speculate. Walang kinalaman ang aking sambahayan sa aking desisyong maging defender.

Ang 300 daw na natiwalag diumano ay dahil kay Bob?

Wala pong katotohanan ang paratang na ito!  Ang impormasyon po na may ititiwalag daw na 300 na kapatid ay nakita ko lamang po sa mga text blasts na isinagawa ng grupo ni ka Louie Cayabyab, ikinagulat ko po na ibinibintang pala sa akin yon dahil ako daw po ang nagbigay ng mga pangalan ng mga ititiwalag.  Dahil  daw sa tiwalagan  at pakikipag-ugnayan sa Sanggunian ay niregaluhan po nila ako ng isang Lexus na sasakyan.

Isang hayagang paninira ito at kasinungalingan. Hindi po ba at ito ang ating nilalabanan mga gawain ng sanggunian ang magpakalat ng kasinungalingan? Anong nangyari sa grupong ito at naging kapareho na sila sa pag gawa ng paninira at pagsisinungaling? Ito ba ang niisip nila na paraan para makahikayat ng sasama sa grupo nila? Nakakaawa ang grupong ito umabot na sila sa ganitong karuming gawain, ang magsinungaling at manira.

lorelaylay

Ang katunayan po na pagbibintang lamang ang mga ito ay ang sinanasabi nila na ako rin daw ang naging dahilan ng pagkakatiwalag ng mga kabilang sa grupo ng Davao. Samantalang alam na alam po ng lahat ng mga nakadadalo sa EGM na sila  mismo ang malimit na nagpapakita at nag papakilala sa kanilang sarili sa zoom sa kabila ng paalala sa kanila na kung hindi sila handang matiwalag ay huwag silang magpakita.

Ang Lexus po na binabanggit ay isang second hand na biniyaya po ng Ama sa akin at buwan-buwan ko pong hinuhulugan galing sa aking suweldo (hindi ko hiningi kanino mang tao).  Madali lang pong makakuha ng sasakyan dito sa Amerika basta po may pang down payment at may trabaho ay mabilis maaprubahan ng financing agency.  Eto po ang proof ng aking receipt of car purchase/loan. Ipinalabas po ng grupo ni Boyet sa social media ang paninirang ito sa layunin na masira ako at mapaniwala ang mga inosenteng kapatid na huwag ng  dumalo sa EGM.

lexus_soc_med

lexus

Sa EGM daw diumano nanggaling ang mga natiwalag at ititiwalag pa?

Kung nanggaling man po yon sa Ecclesiastical Group Meeting (EGM), wala po akong kinalaman doon.  Bakit nasabi po nila na sa EGM galing yun?  Dahil po ba ang kanilang grupo (GPM) ang nagbigay? Noong panahon po na ako ang host, ay hindi ko po nakikita ang mga pangalan ng users at hindi rin po totoo na napi-picturan ang mga dumadalo, maliban na lamang po kung ang kabilang grupo po ang nag-screenshot noong hindi pa po webinar format ang ginagamit.  Noong panahon na hindi pa po webinar ang format ay hindi po ako ang palaging host kundi ang anak ni ka Louie Cayabyab na si Arvin at siya ring Admin ng panahong yon.  Sila lamang po ang makakasagot kung ano ang kanilang ginawa at anong nangyari doon dahil sa ang kanilang platform po ang ginamit.

Noong ginawa ko na po na webinar format ng EGM, naisip ko po na mas maayos ito upang hindi po ma-compromise ang mga hindi pa tiwalag na mga kapatid na dumadalo ng EGM, dahil sa webinar format po ay hindi nakikita ang dumadalo at inalis na rin po namin ang ‘meet and greet portion’ pagkatapos ng leksiyon.  Ngunit si ka Louie po ay nagreklamo na hindi daw masaya kung walang ‘meet and greet‘ kaya’t ito po ay ibinalik pero naging daan ito upang ang mga kapatid natin na bumabati ay makita at makilala ( at maaring na screen shot).  Agad ko po itong ibinalik sa webinar format at inalis ang ‘meet and greet’ portion mula pa noon hanggang sa kasalukuyan. Hanggat webinar format po ang ating pagtitipon ay nakakaatiyak po kayo na hindi  kayo mako compromise o makikilala at maging sanhi ng ikatitiwalag.

Note:  Ang tinatawag po na webinar ay seminar po on the web, na ang mga dumadalo ay para lamang nanonood ng telebisyon.  Hindi po namin nakikita ang viewers.  Ang nakikita lamang ay ang mga usernames ng mga dumadalo na karamihan ay mga pseudonyms lamang.  Kahit po ang Ministrong nagtuturo ay hindi rin po nakikita ang mga dumadalo.  Malaman nyo lamang po ang webinar ID ay malaya na pong makakapanood ang viewers.  Hindi po totoo na nakikilala namin ang mga dumadalo na may viewing capacity na 500 attendees sa bawat EGM.

Ganito lamang po ang tipikal na larawan ng webinar format na amin pong ginagawa sa EGM via  ZOOM.

EGMview

Nang-hack  daw si Ka Bob ng mga emails sa EGM at ibinenta sa Sanggunian, pumunta sa Texas  at nakipagkita sa isang tagapangasiwa (01 -ka L. Castilliones?), kaya daw hindi safe ang EGM? 

Nakarating po sa akin ang balitang ito noon pero hindi ko na lang po pinansin, subalit alang alang sa mga kawawang mga kapatid na napapaniwala ng mga mapaghatid dumapit, ay sasagutin ko po.

Ang totoo po marami na akong napuntahang states pero  hindi pa po ako nakakarating sa Texas. Ang panahon po na sinasabi nila na ako daw ay bumili ng mahal na plane ticket ay Thanksgiving (turkey) Day. HINDI PO TOTOO ANG IBINIBINTANG NILA dahil  nang araw pong yon ay nasa bahay kami ng isang inaanak ni Ka Louie C. at nakikipag celebrate ng Thanksgiving, tinitiyak ko po sa inyo hindi po yon sa Texas.

marrieAbbie

 

WALA pong katotohanan na nakipagkita ako sa kung sino man  ang sinabi nila na kinatagpo ko doon na Sanggunian at HINDI po totoo na may hawak akong emails at wala rin akong ipinakuhang email sa EGMs. Si ka Arvin Cayabyab ang admin noong mga panahon na yon at nakakaalam ng mga emails ng mga defenders.

Ang layunin lamang po ng pagtitipon ay pagpapasigla, pangangalaga at pagpapayo sa mga natiwalag na mga kapatid na naghahanap ng ikalalakas ng kanilang pananampalataya sa kabila na sila ay natiwalag na, hindi para siraan o sirain ang sino man.

Kailangan daw ni Ka Bob na ibigay ang domain sa kabilang grupo dahil wala daw siyang kaparapatan sa domain ng website?

Ang sagot ko po tungkol dito ay nasabi ko na sa email  kay Nina , at doon ay malalaman kung ano po ba talaga ang layunin bakit po may incdefenders.org  Please click here

Ano ba ang Restore The Church Fund (RTC) sino ang nagpanukala nito?

Ang pagbuo ng RTC ay kaisipan at panukala ng Ka Louie Cayabyab na pilit niyang ipinasasabi sa akin sa nangangalaga na akin namang ginawa. Dahil sa pagpupumilit ni Ka Louie, ang sabi ko na lang ay  dapat maiiwas na madamay sa rehistro ang mga Ministro para maingatan ang kanilang tungkulin. Si Ka Louie Cayabyab ang nagbigay ng pangalan na Restore The Church sabi ko ay lagyan ng Fund dahil ang purpose nito ay para  fund management at baka isipin nila na ito ay isang religion. Naipareserve na daw ang pangalan at  ready na for registration at ayon Kay Jermaya  may tagubilin daw mula sabi ni Ka Louie na ang ilagay na president ng RTCF ay si Arvin C.  Sinabi ko po ulit sa kanila na hindi dapat yong may kaugnayan sa Ministerio. Iniingatan  natin  si Ka Louie dahil Ministro tapos ang anak niya ang magiging president? Kaya sabi ko kay Jermaya ay siya na ang mag president, si Nina ang treasurer at si Julie ang secretary,  hindi pumayag si Julie dahil asawa siya ng Ministro, kaya ako ang naisama sa signatories as secretary. Nang marehistro na ito ay nagtulungan na kami para isaayos dahil naroon na. Nilagyan na lang ng kaayusan sa tulong nina Ka Joven at  Ka Jun Samson. Umalis na rin po ako sa RTC noong ma compromise ako sometime Nov. 2015.

Ang RTC po ay binuo at pinarehistro para po sa ikaaayos ng pananalapi para mapigilan at maiwasan ang mga pagsasamantala ng iba sa sitwasyon na ginagamit ang pangalan ng mga magkakapatid lalo na po ang mga nasa Tandang Sora.  Nawala po ang RTC dahil ayaw po nina ka Lowell Menorca II at Ka Louie Cayabyab ng “too organized” pero bumuo sila ng bago (H2O).
Dito na po nagsimula ang lahat ng paninira sa akin dahil sa mga maaayos na pamamalakad na isinagawa natin sa gawain.

Si Bob daw ang nakinabang sa Restore The Church (RTC) Fund.  Diumano si Bob daw ay tumatanggap ng $3,000/ month bilang kabayaran sa pag-aasikaso sa organisasyon at sa    website ?

3k_depSlip

Ako po ay isa sa mga natulungan ng RTC ng halagang may kabuuan na $3,000 lamang at ito ay sa IISANG pagkakataon lamang kung kaya’t HINDI PO TOTOO ang usaping binabato nila sa akin na ako diumano ay nagpasuporta sa RTC sa mahabang panahon hanggang sa kasalukuyan.  Dahil po sa aking sitwasyon na nawalan ng trabaho at natapos na rin po ang consulting project ko, ngunit nakakuha naman po ako ng panibagong trabaho na napasabay naman sa kasagsagan ng pag-aayos ng  operasyon ng INCDEFENDERS. Ako lamang po ang nag-iisang fulltime na nakatutok sa pagbuo ng gawain at mga grupo, at tumutulong po sa pagsasaayos ng mga pagpupulong.  May mga nakatulong naman po ako pero paminsan-minsan lamang at hindi nila magawang tumutok sa gawain.  Dahil po doon, ay natuon ang lahat ng aking panahon sa cause na naging sanhi ng pagkakatanggal ko sa trabaho.
Noong panahong iyon, ako ay kasama pa sa RTC pero umalis na ako bilang Corporate Secretary nang ako ay mailagay sa blogspot at ako po ay na-compromised.

Gusto ko pong linawin sa inyo na hindi ko po nahahawakan per sé ang pondo dahil ito po ay nasa pag-iingat nina Jermaya at Liezl Diaz Deocampo a.k.a Nina Aguiluz, na siyang nagbibigay ng mga panggastos lalo na sa mga pangangailangan ni ka Lowell Menorca II at ka Joy Yuson.  Ipinagpapaalam lang po sa akin kung sino at saan gagastusin ang pondo at maliban po doon ay wala na po sa akin ang control ng funding.  Hindi po totoo na may dalawang RTC.  Iisa lamang po ang RTC na may dalawang bank accounts (isa po para sa operations at ang isa po ay para sa cause and expenditures). Hindi na po ito natupad dahil umalis na po ako sa RTC.  Wala na po ang RTC ngayon, pinalitan na nila ito ng ibang pangalan.  Kung paano po nila ito pinatatakbo ay hindi ko na po alam.

Email ko kay Nina Aguiluz (Liezl Deocampo- treasurer ng RTC)  click here => email about 3K
Ebidensya/ Proof ng naibalik ang perang naitulong sa akin.

3k_depSlipReceipt4KVF

Note:  ang email ko pong yan kay ka Liezl ay wala pong naging tugon sa aking mga katanungan dahil alam po niya na totoo po lahat ang nakalahad doon.

Totoo bang umasa na lang sa RTC si Bob?

Ang totoo po nito ay hindi ko naman dapat kailangang  ipaliwanag pa ang aking buhay kanino man, ngunit dahil sa hinihingi ng pagkakataon at alang alang sa mga napaniwala ay kinailangan ko pong gawin ito.

Matapos po akong matiwalag noong December 2015, ay biniyayaan po ako ng Ama ng bagong trabaho at nagsimula po ako noong 2nd week ng January sa isang global organization based sa New York, matapos kong makipag-meeting sa mga investors sa Paris, France para sa aking technology venture.

Kaagad ko pong nabalik ang naitulong sa akin ng RTC na halagang $3,000 sa pamamagitan din ng pagtulong sa nangangailangan.  Dahil nawala na nga po ang RTC, ay direkta kong pinadala sa isang Ministro na nangangailangan din ng tulong para sa legal case na isinampa laban sa kaniya ng Iglesia.  Kung susukatin po ninyo yung panahon ng aking pagkakawala ng trabaho hanggang sa makakita ako ng panibago, ay napakaikling panahon lamang ito kung kaya’t naging self-sufficent naman agad ako sa pangangailangan.

Hindi rin po totoo na humingi ako ng suweldo sa RTC kahit ito ay naging bahagi ng mga plano dahil hindi po nito kakayanin ng pondo.  Ito rin po ang ibinato nilang paninira sa akin na ako daw po ay isang “swindler”??.   Napakasakit na paratang at kasiraan yan sa aking pagkatao ngunit hinarap ko po sila sa isang conference (zoom), wala naman po silang napatunayan ukol sa bagay na yan kaya yon ay paninira lamang.

May mga Ministro daw sa Sentral na kausap si Ka Bob kaya siya daw ay mole (espiya ng Sanggunian)?

Totoo po na may mga nakausap akong mga Ministro sa Sentral, USMO, Distrito at Lokal. Ito ay dahil sa na nalaman na nilang ako ang Bob Caleb ng incdefenders. Ito po ay sa panahon na ako ay inuusig at ininterrogate at sa huli ay  itiniwalag.

Bago po ako itiniwalag ay may mga Ministro na tumawag sa akin mula Sentral sa opisina ng Ka EVM. Sila ang mga inutasan na kausapin ako  na sundin ang sinasabi ng Ka EVM na ako ay tumestigo laban sa RTCF (Restore The Church Fund), at ituro ang mga kasama sa incdefenders. Sinabi ko po na hindi ko kilala ng personal ang mga taong kasama sa incdefenders, may ilan lamang gaya nina Ka Louie at Ka Jun Samson at lahat ng iba ay pseudonyms at nasa social media, kaya, ang sagot ko ay sa FB sila maghanap.

Ang totoo po ay hindi naging magaan sa akin ang mga sitwasyon mula ng ako ay mai-compromise na nagmula sa cellphone ni ka Louie hanggang sa blog dahil nakilalang ako si Bob Caleb Allison kaya ang naging kasunod ay ang mga pag-atake nila sa akin sa social media (FB). Ilang buwan din po yon na linggo-linggo  ay paulit-ulit akong pinabalik balik sa opisina ng Destinado sa lokal para tanungin, insultuhin, takutin (hanggang sa inalisan nila ako ng lahat ng tungkulin) at paulit ulit na paratangan. May pagkakataon na kahit hating gabi ako ay ipinatatawag,  may sitwasyon din na hindi lamang isa ang susundo sa akin sa aking tirahan para kausapin, mentally  tortured and harassed pero awa ng Diyos at pagpapayo ng mga ministrong kasama ko ay nalampasan ko po yon.  Madalas  kapag tinatawag ako ay sasabihin na Desitinado ang kakausap  sa akin pero pagdating ko magugulat na lang ako na naroon ang taga Sentral, minsan ay 01, at  may pagkakataon pang galing sa U.S. main office, pero ang nakakapagtaka, hindi naman  ako itinitiwalag. Kaya ang totoo hindi lamang Ministro sa Sentral ang mga kumausap sa akin.

Dahil sa ako ay na compromised na, marami pong pangyayari na hinarap tayo alang alang sa mga adhikaing ito ng defenders na makatulong sa ikaayos ng Iglesia. Pero hindi ko alam na may mga kasama tayo na pinag-isipan na ng masama ang matagal at maraming interrogations sa akin (12 total). Ginawan na ako ng kwento na ako daw ay bumaliktad na at naging tao ng Sanggunian.  Noon din ay may isang pagkakataon na kinausap ako ng isang defender para makipagusap daw ako kina Ka Bienvenido Santiago, Ka Jun Santos at sa Ka EVM  para sa kapakanan ng Pamilya, para daw sa ikaayos ng lahat. Siguro po ito ay dala ng matindi niyang pagmamalasakit kaya inakalang ang pagkakasundo ng Pamilya ang magiging lunas sa problemang ito ng Iglesia.

Matindi ang panunuyo sa akin ng nabanggit na defender at siya daw ay may access at madalas na nakakausap ng isa sa mga senior member ng Sanggunian. Araw -araw ang pamimilit sa akin ng taong ito at sa pakiramdam ko ay dala ng totoong pagmamahal sa Pamilya at sa Iglesia. Matindi daw ang paghahangad ng Ka EVM na malunasan ang suliranin sa Iglesia. Ipinahanap daw ako at gustong makausap ng Namamahala para ipaabot ko ang mensahe sa Ka Teny at sa kapatid nila. Hindi ko alam na nakikipag-negotiate  siya (ang defender) na ipakausap ako sa Ka EVM para sa kapakanan ng Pamilya  na mabigyan ng ikabubuhay at bigyan ng layang mamuhay na hindi tinutugis ng Sanggunian. Nagpanata po ako ukol dito.

Hindi po ako pumayag na over the phone ang aking pakikipagusap sa Ka EVM at kung mangyayari yon ay dapat actual at personal kaya sila ang nag-ayos na sa ibang bansa ako pupunta. Nag-set siya ng meeting na papapuntahin ako doon sa ibang bansa para makipagkita sa Ka EVM at makausap ng personal at sabihin ang layunin ng mga defenders at mapag-usap na ang magkakapatid.  Ako po ay halos pumayag na sana noon dahil sa hirap na dinaranas ng mga magkakapatid sa Tandang Sora lalo na po ng panahong yon (at maging sa kasalukuyan man). Ang isang kundisyon nila noon ay kakausapin ko muna si Ka Jun Santos. Hindi ko po  kinausap si Ka Jun Santos.  Mabigat po ang  sitwasyon noon  para  sa akin dahil noon ay sunod-sunod ang mga panggigipit sa Tandang Sora at halos araw araw din naman ang interogation sa akin.

Ang plano nilang yon na pagpunta ko sa ibang bansa para sa pag uusap ay hindi  nangyari, hindi po niloob ng Diyos. Ito po ay dahil sa noong minsang ininterrogate nila ako naramdaman ko na ako ay ipapakausap na sa Ka EVM dahil sinabi ko na ayaw kong makipag-usap sa kanila kundi sa Ka Eduardo lamang.  Nang  ako ay umuwi ng gabing yon , nag-email kaagad ako at ipinag-paalam ko po sa Ka Teny na malamang na makausap ko na ang  Ka Eduardo na inaakala na isang magandang pagkakataon para maipaki-usap ko na magkausap ang Pamilya. Ang ipinarating po sa akin na sagot ng Ka Teny ay,  “Ang sagot ng mommy ay hindi ka niya pinapayagan at hindi ka rin niya pinagbabawalan. Mag-ingat ka lang daw at ingatan ka ng Ama”.

Nang sumunod na mga araw gaya ng inaasahan  ay muli po akong ipinatawag, habang ako ay pinagsalaysay ay biglang pumasok ang aming Ministro at ipinakausap ako sa Ka EVM over the phone.  Sa aking pakikipag-usap ay aking sinabi ang layunin ng incdefendders  na ito ay sa pangangalaga at pagmamalasakit sa mga kapatid na mga inusig at itinawalag at hindi po paglaban sa Iglesia. Kaugnay ng aming pinag-usapan ay tinanong niya ako kung ano ba ang aking nais na hilingin sa kaniya, at may pasubali pa Siya na, “Basta tandaan mo na sa Iglesia ay walang compromise”. Sinabi ko po sa Ka EVM  na wala po akong hiling  na para sa aking sarili, na ang tanging layunin ko po ay para makiusap sa inyo  na kausapin na po  ninyo ang  Ka Teny at ang inyong mga kapatid , yon lamang po. Hindi po ito nangyari dahil ang sabi ng Ka EVM ay papagsalaysayin ang kanilang Ina at mga kapatid na sila ay dapat na magpapasakop at tatanggapin ang posisyon niya bilang Namamahala ngayon.

Ang binalak ng isang  defender na aking nabanggit ay ipinasok ko din sa aming paguusap ng Namamahala pero hindi na niya binigyan ng pansin. Sa paguusap po naming yon ng Ka EVM ay doon ko rin nalaman na kilala na niya na ako si Bob at ang aking pangangalaga sa defenders. Sinabi sa akin ni Ka EVM na alam niyang lahat ang mga kasama sa incdfenders, kilala na rin ng Sanggunian  dahil ito ay sinabi na ni Lowell “Boyet” Menorca II sa kanila (under duress??). Nabanggit pa ng Ka EVM na galit sa akin si Ka Jun Santos dahil sa pagkabuo ng RTCF ( Restore  The  Church Fund). Doon ko po nalaman na alam pala nila ang mga aktibidad ng mga defenders dahil may kumunikasyon nga si Boyet at Ka EVM lalo na sa Sanggunian.

Kaya pala sunod sunod ang mga natitiwalag at nagsimula na rin ang mga character assassinations sa akin at sa iba pang defenders maliban doon sa ilang sumama sa grupo ni Boyet ngayon. Nauna dito ang pagkakalagay sa akin sa isang blogspot  at tungkol sa RTCF. Ang pinaka-sentro ng paninira nila ay para magkabaha-bahagi ang mga defenders na naninindigan sa tunay na aral ng Diyos.

Ang hindi po namin alam ng mga kasama ko sa incdefenders, ay si Ka Lowell pala ang noon pa man ay nakikipagugnayan sa Sanggunian (may mga katibayan po ito at ilalabas namin sa tamang panahon). Siya din ang nakikipagusap at nagpaparating ng tungkol sa lahat aktibidad ng defenders at ito ay ipinararating sa kaniyang mga contacts lalo na sa Ka EVM. Inamin ni  Boyet na siya ay may communication kay ka EVM sa isang pagpupulong noon kasama ang mga Ministro (via zoom) na pinangunahan ni Ka Jun Samson (kasama din po ako doon late nga lang akong nakapag-log in). Pero madiin niyang itinanggi ng sabihin ko sa kaniya sa pagpupulong na yon, na siya ang sinabi ng Sanggunian na nag-compromise sa akin,  sinabi niya “kahit mamatay pa ang anak at asawa ko, hindi totoo yon!” (pero tumakas ng may banta daw ang anak niya?? ito ba talaga ang dahilan kaya siya pinatakas ??) Ang mga kawawa na napaniwala, sila ba ang bumabalikat ng gastos ni Boyet sa abroad??Sino?

Kayo na po ang mag-isip kung sino ang ugat ng kaguluhang ito sa gitna ng defenders at bintangan kung sino ang espiya o tinatawag nilang mole. Nakakapagtaka na marami silang itinuturong defenders  at natitiwalag kaagad, pero ang mga kasama ni Boyet na napapakinabangan sa pagso-solicit ng pera ay hindi natitiwalag hanggang ngayon.

Pinagbintangan ako sa social media na ako daw ay naging mole o espiya ng Sanggunian?

FullSizeRender (3)

Hindi nyo po alam ang pinagdaanan ko, at mga isinakripisyo para sa gawaing ito para hatulan  nyo ng ganon na lamang? Huwag po kayong basta maniniwala sa mga paninira at walang patotoo. Opo may ilan sa mga tumayo na nagsasabing defenders diumano subalit nahayag ang mga personal agenda (may ebidensya tayo ng pagbebenta nila sa defenders kapalit o kabayaran sa kanila).

Mag-ingat po tayo, sila ang kasama sa mga pagsisiraan ngayon sa kalipunan ng mga defenders. Ilalabas din po namin ito para malaman ng mga kapatid ang totoong mga sumira sa Iglesia.

molesiboyet

Ganito po ang paninira nila sa akin sa social media maging kay Ka Jun Samson.

Alam po ng Ama ang puso ng inyong lingkod sa gawaing ito, hindi dahil sa kung sino man, hindi para sa tao kundi para sa Diyos. Dahil sa pagmamahal sa Iglesia at paninindigan sa mga aral at katotohanan na ating tinanggap. Walang bagay at katumbas na halaga o pera na kayang ibayad sa aking paninidigan, pag-ibig sa Diyos, pagmamahal sa Iglesia at pagmamalasakit sa kapatid.  Higit pa sa buhay at kapakanan ang nakataya sa paninindigan at prinsipyo kong ito para sa Iglesia.

Matapos po akong matiwalag noong December 2015 ay wala na po akong nakakausap na Ministro sino man sa kanila sa SentralAng mga tunay na Ministro na lamang na nakakausap ko ay  sina Ka Jun Samson at mga kasama na may totoong paninindigan sa katwiran ng Diyos.

Si Bob daw ang nag-compromise sa mga kapatid na nagdeposito ng mga tulong sa Chase Bank kung kaya’t sila ay natiwalag?

Wala pong katotohanan yan.  Napag-alaman po namin na may isang defender na nagtatrabaho sa Chase Bank na may access po siya sa mga information ng mga depositors sa RTC. Kinuha niya po ang lahat ng mga pangalan ng mga donors at kanya pong isinumite kay Ka Benefrido Santiago, ninong niya sa kasal. Ito po ay nalaman ko rin dahil doon sa 3rd interrogation sa akin, ay sinabi ni Ka Benefrido sa akin na ang tungkol sa RTC, na noon ay kakabuo pa lamang at iilan pa lamang ang nakakaalam. Ang lalong nakakapagtaka ay tinukoy din niya ang mga pangalan ng signatories sa RTC at ako nga daw ay isa sa mga yaon.

Pinag-iisipan pa po namin kung ang kapatid na ito ay irereklamo sa bangkong kanyang pinagtatrabahuan dahil sa kanyang ginawang “invasion of privacy” at “depositors’ confidentiality” na labag po sa kanyang trabaho at sa batas. Siya rin po ang dahilan kung bakit ang pagkaka-upload ng video ng ka Angel at ka Tenny sa Youtube ay biglaang na i-upload.

Ang Ecclesiastical Group Meeting (EGM) at ang Global Ecclesiastical meeting (GEM) daw ay para manghingi ng pera sa mga kapatid? 

Wala po ng katotohanan ang paratang na  ito. Ang totoo po pagtitipon at pangangalaga ang una at natatanging layunin kung kaya’t nabuo po ang INCDEFENDERS.  Ito po ay nagsimula nang pansamantalang nahinto ang postings ni Antonio Ebanghelista (AE), at nahuli (?) si ka Lowell Menorca II sa Sorsogon at nakulong (?) sa Cavite.  Ayon po ito sa payo ng nangalaga sa atin na nagbilin na hanapin at pangalagaan ang mga inaapi at itiniwalag na mga kapatid na noon po ay patuloy na dumarami ( hanggang sa kasalukuyan ).  Palakasin at payuhan upang maging matatag at makabalik po sa Iglesia pagdating ng angkop na panahon na ipinahintulot ng Ama. Kung ang isang nagbabasa ay nagsusuring mabuti, ang pagtitipong dapat niyang daluhan ay ang EGM/GEM, dahil ang katawagang ito ay ayon sa Ministrong nangalaga sa atin.  Walang abuluyan at wala din pong kinokolektang pera sa  mga pagtitipon (EGM/GEM). Kung mayrooon man pong kusang tulong na finacial noon ay ang RTC Fund po ang nagsaayos. Wala na pong RTC since last year.

Ang mga pangkatin na hindi po nasa ganyang  katawagan ay hindi po natin kasama. Anoman pong pagtitipon meron sila ay dahil na rin sa kahilingan ni Ka Louie Cayabyab na humiwalay sa grupo ng EGM/GEM. Ang  ayaw niya ay ang pangunguna ni Ka Jun Samson na ayon sa kaniya ay self appointed. Sa Norhtern California na lang daw siya. Bagamat mali ay iginalang namin ang desisyon niya, pero parang hindi siya nasiyahan dahil pinag-tatawagan niya ang mga kapatid  sa labas ng Northern California hanggang East Coast. Ang totoo maraming tawag sa amin, reklamo mula sa mga kapatid sa Europe na iniisa-isang tawagan ni Ka Louie para daw sumama sa kanila. Ang paraan daw ay inaatasan niyang manalangin sa panata nila para hindi makatanggi. Nagtatanong ang mga kapatid kung alam daw po ba namin yon. Wala po kaming alam doon. Akala ko po ba ay ang gusto nila ay kani-kanilang grupo na lamang. Katulad daw ng mga unang  Kristiano na nagtatago sa mga katakumba. Ang ginagawa nila ngayon ay kung ano ang ayaw at pinupuna nila noon tungkol sa EGM.

May mga  nalilito ring mga kapatid dahil kapag tinanong daw nila si ka Louie kung nasaan ang leader nilang si Boyet  ang sinasabi daw ni Ka Louie ay nasa California kasama ni Ka Jun Samson. Malaking kasinungaligan po ito. Bakit di alam ni ka Jun Samson na magkasama pala sila ni Boyet? Kung maaari lang po sana na huwag nang manghikayat pa na gumawa ng pagkakabaha-bahagi sa pagitan ng mga Defenders.

Sa aming panig, HINDI  po kami namimilit kung sino ang dadalo.  Ang pinakamahalaga po sa amin ay maihanda at maisagawa po lamang ang pagtitipon. Kusa at akay po ng pananamapalataya ng dumadalong mga kapatid na nais pong makasumpong ng ibayong kalakasan sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos. Sa ngayon po ay may mga time zones na matatag at patuloy na dumarami ang mga kapatid na sumasama dito dahil sa kasabikang madama ang Espiritu Santo sa mga pagtitipong ating isinasagawa sa pangunguna ng mga Ministro na totoong nagmamalasakit.

Si Bob daw po ang nagmamay-ari ng mga dummy accounts na Amos Escala, Johnny Concepcion, Wei Gonzales, Joseph Gordon Levitt at Filipina Crisostomo?

Ang mga dummy accounts po na mga yan ay hindi po akin.Wala din po akong chat group sa facebook FB, hindi din po kasali sa ano mang group sa FB. Since last year po ay di na ako nakakapag-browse sa FB na gamit ang aking nag-iisang dummy account na Robert Carpio ( di ko na po ito mabuksan dahil di ko na po maalala ang password ).  Gayon pa man, noong nagsimula na po ako sa bagong trabaho ay naging abala na rin po ako sa aking mga ginagawa.  Nalalaman ko na lang po ang mga isyung binabato po sa akin sa pamamagitan po ng mga kasama ko sa gawain.

pseudonym

May ilang defenders po na nagpo post sa FB na nagsasabi ng totoo  pero hindi po nagtatagal at idina down po kaagad ng kabilang grupo gaya ng inyong nakikitang screen shot. Kung ito pong mga sagot na ito ay sa FB natin inilabas  maaring mawala na din ito hindi na mabasa ng mga kapatid na naghahanap ng katotohanan.

Ang malimit po na sinasabi ni Ka Louie sa mga Ministro at sa ilang pagpupulong ay hindi siya naniniwala na si Bob ay mole sapagkat matagal na niya akong kilala. Salamat po naman, kaya lang  ay bakit hindi niya sinasaway ang kaniyang mga kasama sa pagbibintang na ako ay  isang mole o isang espiya (double agent)? At itinatanggi niya na ako ay  naka-ugnay sa nangalaga noon?  Nagtatanong lang po.

Mga mahal naming kapatid, kahit kailan ay hindi ko po itinaas ang aking sarili sa kahit kanino man dahil sa harapan ng Diyos ako po ay walang kabuluhan.  Ako man po ay  hindi ko inakalang  mapupunta sa ganitong kalalagayan, subalit itinuring ko pong malaking biyaya mula sa Diyos ang makabahagi sa gawaing ito. Ang totoo nangliliit po ako sa napaka-dakilang gawaing ito para sa pagsinop at pag-akay sa mga kapatid sa gitna ng unos na nararanasan ng Iglesia ngayon. Hindi po ako Ministro kundi simpleng kaanib lang na nagmamahal sa Iglesia, sa Ministerio at handang ibigay ang buhay para sa kapakanan ng gawain sa layuning mapapurihan ang Ama.

Sa maraming pagkakataon at aktibidad ng Iglesia ay kabahagi po ako at alam po ng ilan sa Sanggunian yan. Kahit maraming dinanas na paguusig at sakrepisyo ay tiniis ko po, naipagtagumpay dahil sa awa at tulong ng Ama. Hindi para magbigay  lugod sa tao kundi yon ay para sa Diyos. Napakasakit po para sa inyong lingkod ang nangyayaring pagsala-ula ngayon sa Iglesia, pang-aapi sa mga kapatid, ito ay alam kong damdamin din ng marami sa atin ngayon kaya narito tayo sa adhikaing ito. Hindi po natin maiiwasan na masaktan at madala ng emosyon dahil sa mga nababasa at nakikitang nangyayari sa kasaluyan, ngunit dapat ay gamitin po natin ang ating pag-iisip akay ng ating pananampalataya. Kagaya po ng naging paalala sa atin ng Ka Erdy noon, ang tunay na Iglesia Ni Cirsto ay nag susuri. Ipinagpapasalamat ko po sa Ama na kahit sa maliit na bahaging ito ay mapatunayan natin sa Diyos na tayoy hindi naduwag na manindigan sa tama at magtapat sa panig ng Diyos at ng Panginoong Hesus.

Sa mga nakabasa ng mga paninira sa akin ay huwag po tayong tumingin sa pagkatao nino man. Hindi po ako ang mahalaga, ang mahalaga ay masabi ko po ang katotohanan hindi para kampihan nyo ako kundi ay magkaisa tayo sa paninindigan kasama ng mga kapatid na nagmamahal sa Iglesia.  Sa kalalagayan po ngayon ng Iglesia, hindi po ang defenders and mag-aayos nito, ang Diyos po ang siyang hahatol ng may buong katarungan para sa Iglesia na bayan Niya.  

Alam po natin ang tunay na lingkod ng Diyos ay nagmamahal sa Iglesia, nagtatangol at naninindigan sa katotohanan, hindi matuwid subalit nagsisikap na maging matuwid at tapat sa harap ng Diyos. Hindi nagbibigay lugod lamang sa tao, may malasakit sa kapatid lalo na sa mga nanghihina at inaapi, pinalalakas ang pananampalaya ng mga kapatid, inaakay sa tamang pagsunod. Noon pa man po ay pinayuhan na namin ang defenders na huwag  maki gulo sa social media (FB etc.) Mahinahon at nakakaalam gamitin ng tama ang social media para sa katotohanan at marami ang makinabang. Hindi natin dapat gamitin ang FB sa pag sisiraan. Ito po ang mga katangian ng isang tunay na Iglesia Ni Cristo na natutong sumunod sa Diyos, naninindigan sa aral, may kababaan at hinanahanap ang kapayapaan, nasa isip at nakatanim sa puso na ipagsasanggalang ang Iglesia – ito ang tunay na defender of the truth – incdefenders.

Sa huli po, mga mahal na kapatid matapos ko pong masagot  ang mga akusasyon sa lahat ng mga ito na ibinibintang sa akin sa layunin ng kabilang grupo na sirain ang aking pagkatao para mawalan ng credibility sa mga defenders, huwag po sana nating ipagkamali na ang gawaing ito ay paglaban sa kung kanino man at lalong hindi po ito paglaban sa Iglesia. Ang incdefenders ay para sa Ama at sa Kaniyang Iglesia, kalaban ng mga sumisira sa Iglesia, at sa mga lumalapastangan sa katotohanan na tinanggap natin na nakasulat sa Biblia.  Madalas ko pong sabihin noon na wala akong kabuluhan at magpapatuloy ang gawaing ito kahit wala si Bob dahil ang Diyos ang nakakaalam ng lahat.  Ang Diyos ang nasa unahan ng gawaing ito at maglalagay ang Ama ng mangangalaga at magmamalasakit sa bayan Niya. Hindi po incdefenders ang mag re-restore ng Iglesia, ang Diyos po lamang ang makakagawa ng bahaging yan, sa Kanyang paraan, ayon sa kanyang kalooban at sa panahong Kanyang ipagkakaloob pero kailangan makita ng Ama na nagkakaisa tayo sa paninindigan sa katwiran ng Diyos.

Nais ko pong ibahagi ito sa inyo ang tinanggap ko sa nangangalaga noon kasama ng kaniyang pagpapayo, pagmamahal at pagpapaalala sa plano ng  Ama  sa atin;

Ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang plano Niyang inihanda para sa ating ikabubuti, umasa tayong Siya pa rin ang naghahari sa Iglesia. Siya rin ang magtatanggol sa atin sa pamamagitan ng Kaniyang Espiritu.                      Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo; mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito’y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punung-puno ng pag-asa.                                                                                                                                                                 Jeremias 29:11 RTPV05

Patuloy po nawa tayong magkaisa sa paggawa ng mabuti at matuwid, tunay na nagmamahal sa Iglesia at sumusunod sa aral. Sa gayon po ay matitiyak natin na sasagutin ng Ama ang atin pong mga pananalangin.  Mahal na mahal po namin kayo.

Maraming Salamat po.

Bob Caleb Allison
     

MGA KATOTOHANAN NA DAPAT BASAHIN AT MALAMAN NG LAHAT LALO NG MGA KAPATID SA IGLESIA NI CRISTO.

— ABANGAN—-

 

Even Secret Things Will Be Revealed

The Iglesia Ni Cristo in these last days will never be turned away from the faith.
The Ecclesiastical Group Meeting (EGM) is a gathering of those who love the Iglesia Ni Cristo and those who uphold the true words of God and worship Him.

The intent of the EGM is not to establish a new Church, but to help and nourish the souls of the brethren who were oppressed and expelled by the present church administration of the Iglesia Ni Cristo.
We admonish the wrong teachings of those who call themselves defenders,  specifically the group of incsilentnomore  / “small remnant “group or their live gatherings and online (zoom) meetings; the so-called group prayer meeting -gpm ) EGM has nothing to do with or no association with this group whatsoever or its postings on YouTube, Facebook and articles or blogs.
 Hence, we kindly remind the brethren to be cautious, because their actions are against the Iglesia Ni Cristo that could result in damaging the doctrine that we received from the Last Messenger of God in these last days.
 ~ For  more info  you may send your email to:                                 info@incdefenders.org

 

God Alone is the Judge

The Iglesia Ni Cristo in these last days will never be turned away from the faith.
The Ecclesiastical Group Meeting (EGM) is a gathering of those who love the Iglesia Ni Cristo and those who uphold the true words of God and worship Him.

The intent of the EGM is not to establish a new Church, but to help and nourish the souls of the brethren who were oppressed and expelled by the present church administration of the Iglesia Ni Cristo.
We admonish the wrong teachings of those who call themselves defenders,  specifically the group of incsilentnomore  / small remnant group or their live gatherings and online (zoom) meetings; the so-called group prayer meeting -gpm )
EGM has nothing to do with or no association with this group whatsoever or its postings on YouTube, Facebook and articles or blogs.
 Hence, we kindly remind the brethren to be cautious, because their actions are against the Iglesia Ni Cristo that could result in damaging the doctrine that we received from the Last Messenger of God in these last days.
 ~ For  more info  you may send your email to:                                 info@incdefenders.org

Unjust Expulsion

The Iglesia Ni Cristo in these last days will never be turned away from the faith.
The Ecclesiastical Group Meeting (EGM) is a gathering of those who love the Iglesia Ni Cristo and those who uphold the true words of God and worship Him.

The intent of the EGM is not to establish a new Church, but to help and nourish the souls of the brethren who were oppressed and expelled by the present church administration of the Iglesia Ni Cristo.
We admonish the wrong teachings of those who call themselves defenders,  specifically the group of incsilentnomore  / small remnant group or their live gatherings and online (zoom) meetings; the so-called group prayer meeting -gpm )
EGM has nothing to do with or no association with this group whatsoever or its postings on YouTube, Facebook and articles or blogs.
 Hence, we kindly remind the brethren to be cautious, because their actions are against the Iglesia Ni Cristo that could result in damaging the doctrine that we received from the Last Messenger of God in these last days.
 ~ For  more info  you may send your email to:                                 info@incdefenders.org

Maling Pagtitiwalag

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotohanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore or “small remnant “GPM , maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

~Para sa iba pang katotohanan at paglilinaw maari po kayong                                     mag email sa amin sa : info@incdefenders.org