F A Q

Si Ka Bob diumano ay naibalik na sa talaan?

Hindi po totoong ako po ay naibalik na sa talaan at lalong hindi rin po totoo na ako ay nagbabalik-loob.  Tiwalag pa rin po ako hanggang ngayon.  Bakit po nila alam nakatala na ako samanatalang ako po mismo ay hindi ko alam?  Sa totoo lang po, 12 beses akong na-interrogate bago nila tuluyang itiniwalag.  Naalala ko pa po may isang pagkakataon na sumamba ako, yung pang-siyam na interrogation ko. Pagkatapos po noon ay isinama ako sa kuhanan ng picture ngunit kinabukasan ay may nag text sa akin tungkol sa blog at post sa social media at may nakalagay na, “We Are One With EVM”. – kung alam ko daw po yon?

Nagpanggap daw po si Bob na siya si Kapatid na Marc?

Kahit kailan ay hindi po ako nagsabi na ako ang Kapatid na Marc Manalo.