OUR HEARTFELT CONDOLENCES TO THE LOVED ONES OF SISTER AIDA “TITA AYDS” VILLANUEVA VIÑA

 

tita_ayds

We feel your deep sadness for the passing away of TITA AYDS. Many of us have known her for quite sometime. How can we ever forget her kindness, her being shy, and her controlled but genuine smile? What will linger most in our memory is the fact that she never failed to be on the side of Mommy Tenny assisting her wherever she goes. Although equally many are those who do not know her personally, yet “Tita Ayds” as she is fondly called by many has became a very familiar name because of the good things they hear about her.

We have no doubt that God willed that she be laid to rest, to spare her from further sufferings caused by the miseries that beset the Church and you, her loved ones. We pray to God that her demise will not be used by your oppressors to increase the pain and persecution you are now experiencing, instead, you’ll be given the opportunity to mourn her death. May our loving Father console your grieving hearts. PLEASE ACCEPT OUR HEARTFELT CONDOLENCES.

“For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous Judge, will give to me on that Day, and not to me only but also to all who have loved His appearing.” (II Timothy 4:6-8)

FROM THE DEFENDERS


TAOS-PUSONG PAKIKIRAMAY SA MGA NAULILA NG KAPATID NA AIDA ” Tita Ayds ”  VILLANUEVA VIÑA 

Dama po namin ang inyong kalungkutan sa pagpanaw ni TITA AYDS. Marami sa amin ang nakakakilala sa kaniya. Hindi namin malilimot ang kaniyang kabaitan, ang kaniyang pagiging tahimik, at ang tipid subalit mula sa puso niyang mga ngiti. Higit sa lahat na mananatili sa aming ala-ala ay ang sa tuwi-tuwina’y pag-alalay niya kay Mommy Tenny saan man sila magtungo. Marami rin ang bagama’t hindi siya kilalang personal ay familiar na sa kanila ang pangalang “Tita Ayds” dahil sa pawang magagandang naririnig nila tungkol sa kaniya.

Wala kaming alinlangan na itinulot na ng Diyos na siya ay pagpahingahin upang di na madagdagan pa ang paghihirap ng kaniyang kalooban dahil sa mga nakikita niyang kaganapan sa Iglesia at labis na paghihirap at pagpapahirap sa inyong mga mahal niya sa buhay. Dalangin namin na ang kaniyang kamatayan ay hindi magamit sa lalong panggigipit sa inyo kundi mabigyan kayo ng pagkakataon na ipagluksa ang kaniyang pagpanaw. Nawa ay aliwin ng kapangyarihan ng Ama ang namimighati ninyong damdamin.

TANGGAPIN PO NINYO ANG TAOS PUSO NAMING PAKIKIRAMAY.

“Sapagka’t ako’y iniaalay na, at ang ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya: Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon; at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa Kaniyang pagpapakita.”  (II Timoteo 4:6-8)

MULA PO SA MGA DEFENDERS

ABOUT 3K RTC ONE TIME SUPPORT

Totoo po bang binayaran si Ka Bob sa pag aasikaso sa defenders?

Ito po ang kopya ang email ko kay ka Nina, tungkol sa minsang naitulong sa akin ng RTC noon, pagtiyagaan nyo pong basahain at malalaman nyo po ang katotohanan sa mga ipinakakalat ng grupo nila tungkol dito.

3k_depSlip

——– Original Message ——–
Subject: Immediate Support
From: <[email protected]>
Date: Mon, February 22, 2016 9:22 pm
To: [email protected][email protected]
Cc:  (emails of other recipient has been intentionally deleted)

Hi Sis Nina,
Kumusta na, hoping everything is well. With God’s help I was able to find a job last month. Kagaya ng nasabi ko noon, na ibabalik ko sa cause ang naitulong sa akin when I was in need dahil sa naging situation ko  na nawalan ako ng trabaho sometime November last year.
Gusto ko lang sanang linawin ang ating usapan doon sa naipadalang tulong sa akin na 1,500  ito ay naipinadala mo sa akin at nakasabay naman ang 1,500 ( dahil sa paypal process) na ipinadala naman sa akin ni Jermaya (Jesslie K) kaya nag kadalawa yon with total of $3,000. nakatulong naman sa akin yon. Pero yon ay  HINDI BAYAD sa aking nagawa sa cause. Ang totoo tinawag mo lang na reimbursement  para lang may justification ang pag papadala sa akin ng tulong,  dahil ang totoo  noong una ay ayaw kong tanggapin dahil marami pa tayong sinu-suportahan noon lalo na sa mga kaso.  Kahit na nagipit na ako, after months sa pag aasikaso ko sa incdefenders na more than full-time sa operation aymaraming pag-kakataon na hindi na ako nakakapasok ng tama sa oras dahil maaga at madalas umaga na ako natutulog noon,  dahil doon ay natanggal ako sa trabaho, ayaw ko pa rin tumaggap ng tulong noon diba?,  pero dahil umabot na sa immediate na kailangan ko ay kaya nag insist kayo na makatulong kayo ng magusap kayo noon ni Julie (may text pa nga ako sa yo nag isangguni mo muna kina Ka Joven at Ka Jun ito dahil pera yan).

Ako’y nagpasalamat noon dahil nakatulong yon sa aking kalalgayan at ipinag papasalamat ko sa Diyos na naging paraan yon at nakatulong sa aking naging sitwasyon noon dahil sa cause.. Ang hindi lamang naging maganda doon sister ay ang kwento na pinalabas mo ako binayaran sa aking nagawa??  pero yon ay inunawa at tiniis ko na lang, dahil totoo namang natulungan ako ng panahon na yon, pero hindi bayad sa mga sakrepisyo at hindi gaya ng tuloy tuloy na tinutulungan na pili mo lang na Ministro. Nang matanggap ko yong naitulong ng RTC sa akin ay sinabi  ko sa KaJun na sisikapin kong maibalik ito kapag kaya ko na para maitulong pa sa iba.  Hindi ko nilayon na umasa sa RTC alam mo yan, nag kataon lamang na minsan ako ang nangailangan at natulungan naman.

Ka Nina, dahil sa kalalagayang wala na ang RTC na pinang galingan ng minsang naitulong sa akin (na may total amount of $3,000)  hindi ko na maibabalik sa account kaya ang nasabing naitulong sa akin, ay ibabalik ko na lang sa paraang pagtulong din, malaki ang pangangailangan ni ka Vince sa case niya, kaya kay Ka Vincent  Florida ko na ipapadala at itutulong ito, dahil wala na tayong pang organisasyon na account (gaya ng maayos na RTC noon) para makasiguro tayo na sa cause at pagtulong din pupunta – sa mga tunay na nangangailangan (gaya ko noon na tinulungan)!
Gusto ko rin sanang paki linawin mo sa mga nakausap mong kapatid lalo na dyan sa NorCal na yong tinanggap ko ay hindi stipend, yon ay minsang tulong lang sa akin hindi gaya ng pinapadala natin sa mga Ministro na monthly, particularly ipinapadala mo kay Boyet, Ka Yuson at Ka Roel ( maliban kina Ka JunSam at Ka Joven- dahil wala silang tinanggap kahit magkano- alam mo yan) ganon din sa iba pang nangangailangan ng tulong na ipinaasikaso ko sa inyo noon.

Nagtataka lang ako na itong minsang naitulong sa akin ay para bang naging malaking issue at pinalabas mong  palagian yon?! Samantalang talaga namang ginagawa natin na tulungan ang mga nangangailangan na kasamang defenders, ang totoo mas malalaking amount pa ang ipinadala natin, pero walang issue  at usap usapan na kagaya ng  mga ginawa  mong kwento at pag papa-sama sa akin, naki isa pa sa iyo ang mga ibang tao at nag pahaba ng kwento hanggang pag tsismisan ako sa social media, para ano?? para gumawa ng baha-bahagi?. Alam mo naman na hindi totoo yong mga usapan tungkol sa perang naitulong  bakit hindi ka magsalita ng totoo, nagtatanong lang ako na kasama kana ba sa mga nag-sisinungaling para makakuha ng simpatya?
Dahil ikaw ang may hawak ng pondo at ako lang ay naging kasama sa  paglagda ng registration ng RTC.  Pero hindi ako ang may hawak ng pondo, di ba’t nasa iyo kaya kapag may panga-ngailangan si Boyet ay ikaw ang nangangasiwa kaagad agad noon, at alam mong halaos lahat ng pondo ay naipapadala mo lang sa panga ngailangan ni Boyet…papano yong ibang Ministro talaga??
Ganon pa man ay nakaraan na yon, pinag paumanhinan ko na ang mga taong nanira sa akin na mga kasama nyo, dahil dala din sila ng mga maling impormasyon na ginawa patungkol sa akin.  Gusto ko lang linawin ito dahil hindi maganda ang epekto ng ginawa mo na  kapag nakaharap ka sa kausap mo ay maayos pero,  iba naman pala ang sinasabi mo kapag nakatalikod ka na,  lalo na kapag kausap mo si Ka Lottie iba ang naipaparating mo kabaliktaran sa totoong nangyayari.
Hindi ganyan ang pagka kilala ko sa yo ng mag umpisa ang incdefenders.  Ka Nina, magpaka totoo tayo  dahil ang gawaing ito ay pagtindig sa totoo at pag hahayag ng katotoahanan (ebidensya) laban sa kasamaan na ginagawa nga mga tiwali sa Iglesia.  Hindi pagsisiraan, lalong hindi pag papasikat sa kung kanino man – yan ang payo ng nangangalaga sa atin, alam mo yan simula ng magkasama tayo sa gawaing ito.  Kung ganyan ang makikita sa atin wala tayong ipinag kaiba sa alam nating mali ang ginagawa, sa nangyayari para wala ng  Pag-ibig sa atin nagiging kapaluluan, pag mamagaling at pataasan ng ego — hindi ganyan ang ipinayo sa atin.
Nananhimik lamang ako pero patuloy ang paninira ninyo sa akin, sanay wala ka doon sa mga magugulong yon, ikaw ang nakaka alam ng tama. Palagi nating sinasabi sa Ama tayo hindi tayo sa tao. Kaya nga ang payo sa atin ay huwag mang hawak sa sariling nalalaman na inaakalang tama dahil  tayo ay may pagkukulang at may kasiraan, sino ba sa atin ang matuwid? Ang Diyos ang nakaka kita ng puso natin, ang Ama din ang maghahayag ng mga yon.

Thank you for your time reading this message, at sana manatili tayo sa katapatan ng paninindigan sa tama at pagsasanggalang sa katotohanan, magpapatuloy ang incdefenders at sa pagsunod sa tama,  sumaway sa mga gumagawa ng hindi magandang usapusapan laban sa kapwa. Makita tayo ng Diyos sa  pag iibigan at pag sasabi ng totoo, dahil ang sinisikap nating bigyang lugod ay ang Diyos hindi ang sino mang tao.
Salamat muli sayo.

P.S. Fund is on its way Ka Vincent will receive it ASAP.

Ka Bob
incdefenders.org
incdefenders.net
Defenders of the Truth

3k_depSlipReceipt4KVF

EXPEL THE WICKED PERSON FROM AMONG YOU

All members of the Church dread the thought of being expelled, because to us, it is equivalent to death sentence and worse. What with all the expulsions, left and right being imposed by the members of the Sanggunian, who will not be scared and intimidated? Although I have touched on this subject in the past and in my very recent blog, let me remind you of what is truly written in the Bible. The Bible says in I Cor. 5:13, “Remove the evil person from your group.” No doubt that the “evil person” expelled from the Church are also expelled in heaven as Christ Himself testified to in Matthew 18:18. We also believe that he who does not remain until the end will not be saved, instead, will suffer the eternal condemnation. Unfortunately, like what the false prophets did after the death of the apostles, the members of the Sanggunian began to distort the implementation of this doctrine to sow fear in the hearts of the faithful. Anyone accused of questioning the rampant corruption they commit will readily be punished and expelled, reminiscent of the dark ages when any person accused of heresy, was readily sentenced to die at the stake. Well, at least many of those who were sentenced to die undeniably went against the ruling faith during that time. But how about now?

Many of those who were expelled did not go against any of the doctrine of the Church. Many of them were officers (like the Vasquez family in Long Beach, Ca.), very active members and supporters of the Church until the time they were expelled. For what reason were they expelled? For asking questions about the corruptions they hear and sometimes witness being committed by the Sanggunian members today. Since when, and where in the Bible does it say that asking questions for the purpose of knowing the truth, thus, avoid weakening in the faith, became a grievous sin punishable by expulsion? As ministers of God(?) administering the Church, they are commanded and expected by Him to lovingly and patiently show their concern for His people. In Ezek. 34:16, God requires the leaders of His people “to look for those that are lost, bring back those that wander off, bandage those that are hurt, and heal those that are sick.” But sad to say, the only portion of this divine instruction that the Sanggunian members consistently and are so eager to execute is “to look for those that are lost.” They do it not to bring the lost back by explaining and proving to them that the alleged corruptions are not true, but to interrogate and intimidate them, then force them to admit their “guilt” to serve as basis for their expulsion. What these Sanggunian members are doing are obviously against the teachings of God. THEIR ACTIONS AND DECISIONS ARE NOT SANCTIONED BY GOD because His doctrine is crystal clear: “Remove theevil person from your group.”

“REMOVE THE EVIL PERSON FROM YOUR GROUP.” To ask question and look for an answer is not evil. Even King David asked questions to God as if he was blaming Him for his predicaments, but his questions were not counted against him by God. To point out and report the corruptions committed by the Sanggunian members is not evil in God’s sight. It is not an act of going against the Church Administration as the Sanggunian members allege and insist. Rather, it is an act of protecting and defending the Church and the Administration from ministers who are not serving Christ but their own belly. Ministers who are in high places and powerful, corrupting not only the finances of the Church but even the doctrines and rules taught and implemented in the Church from the time of Brother Felix Y. Manalo. Like the lying spies sent by Joshua to Jericho, these conniving ministers are not truthful to our beloved Executive Minister. They are trying to keep him in the dark by telling him that everything is alright when in fact they know that ministers and members of the Church are now heavy ladened and complaining because of the heavy yet unnecessary weight they continuously placed upon their shoulders such as selling tickets, t-shirts, and other forms of memorabilia. They tell our beloved leader that there are millions of people joining the Church when in reality those whom they claim are joining the Church were told to sign the R3-01 forms in exchange for goody bags and their number is far from millions.

THESE ARE THE MINISTERS WHO ARE EVIL AND MUST BE REMOVED NOT ONLY FROM THEIR POSITIONS OF POWER BUT FROM THE CHURCH ITSELF. They are the true cause of the troubles being experienced by the Church today.