2020 New Year Resolution

The Iglesia Ni Cristo in these last days will never be turned away from the faith.
 
The Ecclesiastical Group Meeting (EGM) is a gathering of those who love the Iglesia Ni Cristo and those who uphold the true words of God and worship Him.

 
The intent of the EGM is not to establish a new Church, but to help and nourish the souls of the brethren who were oppressed and expelled by the present church administration of the Iglesia Ni Cristo.
 
We admonish the wrong teachings of those who call themselves defenders,  specifically the group of incsilentnomore  / “small remnant ” or  The Church of Christ 1914  group and their live gatherings and online (zoom) meetings; the so-called group prayer meeting -gpm )
 
EGM has nothing to do with or no association with this group whatsoever or its postings on YouTube, Facebook and articles or blogs.
 
 Hence, we kindly remind the brethren to be cautious, because their actions are against the Iglesia Ni Cristo that could result in damaging the doctrine that we received from the Last Messenger of God in these last days.
 ~ For  more info  you may send your email to:                                 [email protected]
 
 

Even Secret Things Will Be Revealed

The Iglesia Ni Cristo in these last days will never be turned away from the faith.
The Ecclesiastical Group Meeting (EGM) is a gathering of those who love the Iglesia Ni Cristo and those who uphold the true words of God and worship Him.

The intent of the EGM is not to establish a new Church, but to help and nourish the souls of the brethren who were oppressed and expelled by the present church administration of the Iglesia Ni Cristo.
We admonish the wrong teachings of those who call themselves defenders,  specifically the group of incsilentnomore  / “small remnant ” or  The Church of Christ 1914  group and their live gatherings and online (zoom) meetings;         
 the so-called group prayer meeting -gpm )
EGM has nothing to do with or no association with this group whatsoever or its postings on YouTube, Facebook and articles or blogs.
 Hence, we kindly remind the brethren to be cautious, because their actions are against the Iglesia Ni Cristo that could result in damaging the doctrine that we received from the Last Messenger of God in these last days.
 ~ For  more info  you may send your email to:                                 [email protected]

Lahat Ng Bagay Ay Mahahayag

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotohanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo

 

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore or GPM ng mga nag papakilalang “small remnant”, maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

~Para sa iba pang katotohanan at paglilinaw maari po kayong mag email sa amin sa : [email protected]

 

Sagot ng Tunay na Defenders Kina Michael Sandoval at Boby Fernandez ~ Part 3

Ito po ay  sagot ng EGM  sa mga pag bibintang at paninira ng ilang likong Ministro laban sa EGM Group gamit ang Social Media ( Facebook etc.) at  ang itinayo nilang t.v. programa para tapatan ang incdefenders.org (Defenders of the Truth) at paratangan ng mga maling impormasyon at lalo nilang lituhin ang mga kapatid sa loob ng Iglesia at mapagtakpan ang mga katiwalian na kasalukuyang nangyayari sa Iglesia.

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotohanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore or “small remnant “GPM , maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

~Para sa iba pang katotohanan at paglilinaw maari po kayong                                     mag email sa amin sa : [email protected]

Sagot ng Tunay na Defender kina Michael Sandoval at Boby Fernandez ~ Part 2

Ito po ay  sagot ng EGM  sa mga pag bibintang at paninira ng ilang likong Ministro laban sa EGM Group gamit ang Social Media ( Facebook etc.) at  ang itinayo nilang programa para tapatan ang incdefenders.org at paratangan ng mga maling impormasyon para lalong lituhin ang mga kapatid sa loob ng Iglesia at mapagtakpan ang katiwalian na kasalukuyang nangyayari sa Iglesia.

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotohanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore or “small remnant “GPM , maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

~Para sa iba pang katotohanan at paglilinaw maari po kayong                                     mag email sa amin sa : [email protected]

Sagot ng Tunay na Defender kina Michael Sandoval at Boby Fernandez ~ Part 1

Ito po ay  sagot ng EGM  sa mga pag bibintang at paninira ng ilang likong Ministro laban sa EGM Group gamit ang Social Media ( Facebook etc.) at  ang itinayo nilang programa para tapatan ang incdefenders.org at paratangan ng mga maling impormasyon para lalong lituhin ang mga kapatid sa loob ng Iglesia at mapagtakpan ang katiwalian na kasalukuyang nangyayari sa Iglesia.

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotohanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore or “small remnant “GPM , maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

~Para sa iba pang katotohanan at paglilinaw maari po kayong                                     mag email sa amin sa : [email protected]

Sagot sa “Contradiction” Daw ni Kapatid na Isaias T Samson Jr.

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga itinuturong bagong aral ng  “small remnant “GPM (ito rin ang  samahan ng  mga dating incsilentnomore) na nagpapanggap na mga defender.

Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

~Para sa iba pang katotohanan at paglilinaw maari po kayong mag email sa amin sa : [email protected]

 

Ang Tunay na “Small Remnant”

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotohanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore or “small remnant “GPM , maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

~Para sa iba pang katotohanan at paglilinaw maari po kayong mag email sa amin sa : [email protected]

The TRUE Small Remnant

The Iglesia Ni Cristo in these last days will never be turned away from the faith.
The Ecclesiastical Group Meeting (EGM) is a gathering of those who love the Iglesia Ni Cristo and those who uphold the true words of God and worship Him.

The intent of the EGM is not to establish a new Church, but to help and nourish the souls of the brethren who were oppressed and expelled by the present church administration of the Iglesia Ni Cristo.
We admonish the wrong teachings of those who call themselves defenders,  specifically the group of incsilentnomore  / small remnant group or their live gatherings and online (zoom) meetings; the so-called group prayer meeting -gpm )
EGM has nothing to do with or no association with this group whatsoever or its postings on YouTube, Facebook and articles or blogs.
 Hence, we kindly remind the brethren to be cautious, because their actions are against the Iglesia Ni Cristo that could result in damaging the doctrine that we received from the Last Messenger of God in these last days.
 ~ For  more info  you may send your email to:                                 [email protected]

How Shall They Preach Unless They Are Sent?

The Iglesia Ni Cristo in these last days will never be turned away from the faith.
The Ecclesiastical Group Meeting (EGM) is a gathering of those who love the Iglesia Ni Cristo and those who uphold the true words of God and worship Him.

The intent of the EGM is not to establish a new Church, but to help and nourish the souls of the brethren who were oppressed and expelled by the present church administration of the Iglesia Ni Cristo.
We admonish the wrong teachings of those who call themselves defenders,  specifically the group of incsilentnomore  or their live gatherings and online (zoom) meetings; the so-called group prayer meeting -gpm )
EGM has nothing to do with or no association with this group whatsoever or its postings on YouTube, Facebook and articles or blogs.
 Hence, we kindly remind the brethren to be cautious, because their actions are against the Iglesia Ni Cristo that could result in damaging the doctrine that we received from the Last Messenger of God in these last days.
 ~ For  more info  you may send your email to:                                 [email protected]

Paano Silang Magsisipangaral Kung Hindi Sila Mga Sinugo?

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotohanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore or GPM , maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

~Para sa iba pang katotohanan at paglilinaw maari po kayong mag email sa amin sa : [email protected]

 

WALANG KINALAMAN ANG EGM GROUP SA NAGPAPAKILALANG CHURCH OF CHRIST (SMALL REMNANT)

WALANG KINALAMAN ANG EGM GROUP SA NAGPAPAKILALANG CHURCH OF CHRIST (SMALL REMNANT) AT NANANAWAGANG LUMABAS NA SA IGLESIA NI CRISTO ANG MGA KAANIB NITO

May mga talata sa Biblia na ginagamit ngayon ng bagong usbong na grupong nagpapakilalang Church of Christ (Small Remnant) upang manawagan at hikayatin ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na lumabas na sa Iglesia,  dahil diumano’y natalikod na ito tulad ng naganap sa unang Iglesia, naging OWE (one with EVM) church na at ngayon ay isa na raw kulto.

Ang isa sa mga tatalang ginagamit nila ay ang nakasulat sa Apocalipsis 18:4 na nagsasabing  “Mangangsilabas kayo sa kaniya, bayan ko,upang huwag kayong maramay sa kaniyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kaniyang mga salot”.

Ang grupong ito ay dating masigasig na isinusulong ang “RESTORE THE CHURCH” movement kasama ng iba pang tumindig sa panig ng katotohanan upang ipagtanggol ang Iglesia,  laban sa mga nagsasamantala at sumisira sa kabanalan at kalinisan nito. Ang “rallying cry” na ito ng mga Defenders of the Church ay makikita maging sa mga banners, streamers, placards, t-shirts na ginamit sa panahon ng mga isinagawang “vigils.” Makikita rin ito sa mga artikulong isinulat at ipinost sa social media, at tahasang ipinapahayag ng mga ministrong nangangasiwa ng EGM, na noong simula ay magkakasama pang nagtataguyod ng gawaing  ito.

Sino ang mag-aakala na darating ang panahon na ang malakas na sigaw na “RESTORE THE CHURCH” ay papalitan ng  iba ng sigaw na “GET OUT OF THE CHURCH?” Sino ang nagkaroon ng ganitong panawagan? Ang kabuuan ba ng mga Defenders? Hindi, kundi ang mga humiwalay sa EGM  at nagtatag ng bukod nilang grupo, nagsagawa ng bukod na mga GPM (group prayer meeting), na di naglaon ay nagtatag ng mga LWS (live worship service), tinawag ang kanilang sarili na “FEW REMNANT O REMNANT FEW” at  ngayon ay nagpapakilalang Church of Christ (SMALL REMNANT), at upang makapangumbinsi sa mga nakikinig sa kanila ay gumagamit ng mga talata ng Biblia para isulong ang kanilang itinataguyod na mga bagong aral at paniniwala.

Kaya pala napalitan ng panawagang “GET OUT OF THE CHURCH” ang dating isinisigaw nilang “RESTORE THE CHURCH” ay dahil sa ang alam nilang “restoration” na gagawin ng Diyos ay ilalabas sa Iglesia (na tinatawag nila ngayong OWE church) ang “Small Remant,” sila daw iyon, at doon isasama ng Diyos ang iba pang makikinig at susunod sa kanilang panawagan na lumabas.

Ang mga sumusunod ang dahilan kung kaya tahasang ipinapahayag ng EGM group na wala kaming kinalaman at hindi kami kaisa ng mga nagpapakilalang Church of Christ (Small Remnant) sa kanilang mga ginagawa at itinuturo ngayon :

  1. Taliwas sa aral na tinanggap ng Iglesia ni Cristo mula kay kapatid na Felix Y. Manalo, ang Sugo ng Diyos sa mga huling araw ang bagong pagpapaliwanag ng grupong ito at ng mga napapaniwala nila sa nakasulat sa Apocalipisis 18:4. Totoong sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng anghel na narinig ni Apostol Juan sa isang pangitain nang siya ay nasa pulo ng Patmos na, “Mangagsilabas kayo sa kaniya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kaniyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kaniyang mga salot. Ang mali o taliwas sa aral na tinanggap sa Sugo ay ang pagtuturo na ito ay hindi hula kundi utos (lang) ng Diyos at ang inuutusan na lumabas ay ang mga kaanib ngayon sa Iglesia ni Cristo dahil natalikod na raw at naging OWE church na.

Bakit mamamali ng pagpapaliwanag gayong tinukoy naman sa hula kung saan pinalalabas ng Diyos ang Kaniyang bayan, ito ay sa Dakilang Babilonia  na naging tahanan ng mga demonio at kulungan ng bawa’t espiritung karumaldumal (Apocalipisis 18:2).

Ito rin ang binabanggit sa hula na bantog na babaeng mapakiapid na nakaupo sa maraming tubig (Apocalipsis17:1,15) at “INA NG MGA BABAENG MAPAKIAPID AT NG MGA KASUKLAMSUKLAM SA LUPA (Apocalipsis 17:5). Ayon sa pagtuturo ng Sugo, ang tinutukoy sa hula na Dakilang Babilonia, ay hindi ang Matandang Babilonia na pinagharian ni Nabucodonosor, kundi ang babae o Iglesia na laganap sa buong lupa (kaya tinawag na Katolika)  na ang setro ng kapangyarihan ay nasa ciudad ng Roma (kaya tinawag na Romana). Ito ang Iglesia Katolika Apostolika Romana na dito pinalalabas ng Diyos ang bayan Niya.

Sa mga mapangahas na nagtuturo ngayon na ang Apocalipsis 18:4 ay hindi hula kundi utos (lang), tila nalimot nila o baka sadyang ipinalimot na sa kanila ng Diyos na may kakambal o kaugnay na mga hula ito sa ibang aklat ng mga hula.  Ipapaalala naming sa kanila ang isa sa mga hula na siyang saligan ng kahalan ng Sugo at ng Iglesia ni Cristo sa mga huling araw, ang na nakasulat sa Isaias 43:5-6 na nagsasaad na: “ Huwag kang matakot, sapagka’t ako’y sumasaiyo: aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, at pipisanin kita mula sa kalunuran; Aking sasabihin sa hilagaan, Bayaan mo, at sa timugan, Huwag mong pigilin; dalhin mo rito ang aking mga anak na lalake na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa;” Marahil naman ay hindi nila kukuwestiyunin na hula ito na tumutukoy sa gawain ng Sugo sa mga huling araw?

Ayon sa tinanggap nating aral sa Sugo at sa naunang namahala sa Iglesia, ang hinuhulaang mga anak ng Diyos na magmumula sa Malayong Silangan (o Pilipinas), sa mga wakas ng lupa o sa mga huling araw (1914) ay manggagaling sa hilagaan at timugan. Ang hilagaan ay kumakatawan sa Protestantismo at ang timugan naman ay kumakatawan  sa Katolisismo. Upang lalo pa nating makita ang pagkakaugnay ng Apocalipsis 18:4 sa hulang ito ay ituloy natin ang pagbasa sa talatang 8 na iniutos ng Diyos sa Kaniyang Sugo na,  “Iyong ilabas ang bulag na bayan na may mga mata, at ang bingi may mga tainga.”

Sino ba ang tinutukoy na mga bulag at bingi na iniutos ng Diyos sa Sugo na ilabas at bakit sila itinuturing ng Diyos na bulag at bingi? Sa Isaias 42:18 at 17 ay mababasa na, “Makinig kayong mga bingi, at tumingin kayong mga bulag, upang kayo’y mangakakita;  Sila ang mga nagsisitiwala sa mga larawang inanyuan, nanagsasabi sa mga larawang binubo, Kayo’y aming mga dios.” Lagumin natin ang pagtalakay na ito upang maging malinaw sa mga may bukas na isip na makababasa ng akdang ito na ang Apocalipsis 18:4 ay hula na natupad sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito sa pagkasangkapan ng Diyos kay kapatid na Felix Y. Manalo.  Ang sabi sa talata, “Mangagsilabas kayo (may maglalabas, hindi kusang lalabas, hindi silang-sila lang ang gagawa ng kanilang paglabas.

Ang maglalabas ay ang Sugong magmumula sa Malayong Silangan sa panahon ng mga wakas ng lupa) sa kaniya (sa Dakilang Babilonia, timugan, mga taong bulag at bingi dahil tumitiwala o sumasamba sa mga larawang inanyuan o diyus-diyosan, sa maiklang salita ay sa IKAR), bayan Ko (ang mga anak ng Diyos na lalaki’t babae na nailabas o nadagit ng Sugo mula sa mga maling relihiyon) upang huwag kayong maramay sa kaniyang mga kasalanan (naging tahanan na ito ng demonio at naging kulungan ng mga karumaldumal na espiritu); at huwag kayong magsitanggap ng kaniyang mga salot (nakatakda na sa walang hanggang parusa ang mga taong sumasamba sa larawan at tumanggap ng tanda sa noo at kanang kamay, ang tanda ng krus (Apocalipsis 14:9-11).

Kung pagkatapos na mabasa ang akdang ito at ipipilit pa rin ng ibang mga mangangaral na ang isinasaad sa Apocalipsis 18:4 ay utos ng Diyos sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo upang lumabas sa Iglesia, mayroon muna silang dapat patunayan: una,  kung sino mula sa hanay nila ang isinugo ng Diyos para maglabas sa bayan Niya mula sa sinasabi nilang natalikod nang Iglesia; ikalawa, patunayan nila mula sa mga talata ng Biblia na ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw ang tinutukoy na Dakilang Babilonia; ikatlo, patunayan nila na ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw ay naging tahanan na ng demonio, naging kulungan na ng mga karumaldumal na espiritu, sa mga larawang inanyuan na tumitiwala o sumasamba, tumanggap na ng tanda sa noo at kanang kamay na tanda ng parurusahan.

  1. Ang “restoration” na sa simula pa at magpahanggang ngayon ay ibinabandila na ng EGM group ay sa loob ng Iglesia ni Cristo magaganap at hindi sa labas. Iisa lang ang kawan ng Panginoong Jesucristo (Lucas 12:32; Gawa 20:28 Lamsa; I Pedro 5:1-3), katumbas ng iisa lang ang katawan o Iglesia na may isang pananampalataya at pinapatnubayan ng isang Espiritu (Colosas 1:18; Efeso 4:4-6). Mahirap na bagay ba sa Diyos  na i-restore o  ibalik ang Iglesia sa dati nitong kalagayan? Halos isang daang taong hayag na hayag ang pagtulong, pag-iingat, at pagkasi ng Diyos sa buong Iglesia kaya nga ito naging banal, maayos, payapa  at maluwalhati sa panahon ng mga naunang Namahala. Ngayon pa ba natin pag-aalinlanganan ang kapangyarihan at magagawa ng Diyos para sa Iglesiang minamahal Niya? Hindi ba pinapangyayari lang naman ng Diyos sa ating panahon ang itinakda Niya sa hula na dadalhin Niya ang ikatlong bahagi sa apoy (na tumutukoy sa mga mabibigat na pagsubok.                                                                                                                                                                                                                                    May bibigat pa ba sa mga pagsubok na pinagdadaanan ng Iglesia ni Cristo sa kasalukuyan?) upang dalisayin at subukin na parang pagsubok sa ginto.Huwag nating kalimutan na may kakambal na pangako ang pahayag na ito ng Diyos nang sabihin Niyang, “Sila’y magsisitawag sa aking pangalan, at akin silang didinggin” (Zacarias 13:9). Siya rin ang may sabi na, “Dahil sa Sion (Iglesia) hindi ako tatahimik,… hindi ako magpapahinga hanggang sa ang kaniyang katuwiran ay lumitaw na parang ningning, at ang kaniyang kaligtasan ay parang ilawan na nagniningas (Isaias 62:1).” Pinasasabi rin ng Diyos sa anak na babae ng Sion (o sa Iglesia ni Cristo sa mga wakas ng lupa o sa mga huling araw) na, “Narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating, narito, ang kaniyang ganti ay nasa kaniya…At tatawagin nila sila, ang banal na bayan, Ang tinubos ng Panginoon, at ikaw ay tatawaging Hinanap, Bayang hindi pinabayaan (Isaias 62:11-12).”

Hindi kailanman tatanggapin ng EGM group na matatalikod o natalikod na ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw. Kung tumalikod man ang kasalukuyang mga namiminuno, at ang maraming mga ministro, mga maytungkulin at mga kapatid na nadaya nila, hindi ang kabuuan ng Iglesia ang natalikod. HINDI NAGING OWE CHURCH NI NAGING KULTO ANG IGLESIA NI CRISTO. Tahasang paglaban sa Diyos at sa mga katotohanang nakasulat sa Biblia ang paniniwalang natalikod na Iglesia ni Cristo na gaya ng naganap sa unang Iglesia. Nasa hula na ang unang Iglesia ni Cristo ay matatalikod (Zacarias 13:7-8) kaya hindi natin kinamulatan o kinagisnan ito. Kung totoo man na may mga indibiduwal na kaanib o mga ministro pa ang tumalikod ngayon, pero hindi ang kabuuan ng Iglesia ang natalikod.

Kulang ba ang mga pahayag at mga pangako ng Diyos na nakasulat sa Isaias 62:1, 11-12,  Zacarias 13:9,  na binanggit sa unahan at sa nakasulat sa Apocalipsis 14:12-15 at iba pang mga hula upang patunayan Niyang hindi na matatalikod ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw kundi daratnan na ito ng araw ng paghuhukom? Ang mga nagsasabing natalikod na ang Iglesia, naging OWE church na at naging kulto na ang mga tunay na tumalikod, kaalinsabay ng mga nagsasamantala sa Iglesia at patuloy pang  sumisira sa kabanalan at kalinisan nito.

Siyanga pala, para sa mga nakalimot o hindi nakaaalam kung ano  ang aklat ng Apocalipsis (o Pahayag o Revelation), ganito ang sinasabi sa mismong aklat,  “Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon.  19 Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa darating” (Apocalipisis 1:1,3 at 19). Ano ang babala ng Diyos sa magdaragdag o mag-aalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito? Ang magdaragdag ay daragdgan ng salot, at ang mag-aalis (o magbabawas) naman ay aalisin ang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito, katumbas ng hindi maliligtas.

Kaya hindi maliit na kasalanan na pilipitin ang pagpapaliwanag sa mga salita na nakasulat sa aklat ng hulang ito at sa iba pang mga aklat ng hula. Sugo lang, at ang matuwid na pamamahala at ang mga ministrong may patnubay pa ng Espiritu Santo ang makapagpapaliwanag ng tama ng mga hula at ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa mga Banal na Kasulatan. Kaya maling pangahasan ninuman na magbigay ng sariling paliwanag o interpretasyon, lalo na kung mangangaral ng iba sa tinanggap sa Sugo at sa naunang Namahala. Ipinatatakuwil ng Diyos ang mangangaral na ang itinuturo ay iba sa itinuro at tinanggap mula sa Sugo (Galacia 1:7-8).

May iba pang mga talata ng Biblia na ipinangunumbinsi ang mangangaral sa Church of Christ (Small Remant) para lumabas na ang mga kapatid sa Iglesia (na tinatawag nilang OWE church) at sumama sa kanila. Ang mga talatang ito ang papaksain naming sa susunod na pagtalakay. Abangan ninyo.

Maawa nawa ang Ama na makatulong ang akdang ito upang mabuksan ang pang-unawa ng mga kapatid na nailigaw ng mga tagapangaral na kanilang pinakikinggan at sinusunod. Pakamahalin nating lahat ang Iglesia at ang pagsunod sa mga dalisay na aral ng Diyos na tinanggap natin sa Sugo at sa Naunang Namahala. SA MGA MAGPAPATULOY PA SA PAGSASAMANTALA AT PAGLILIGAW SA MGA KAPATID SA IGLESIA, HINTAYIN NINYO ANG PAGKILOS NG KAMAY NG DIYOS UPANG ILAPAT ANG KANIYANG KATARUNGAN!

~EGM MINISTERS

Kahit Naligaw Ang Mga Lider Mahalin Pa Rin Ang Tunay Na Iglesia

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotohanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore or GPM , maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

~Para sa iba pang katotohanan at paglilinaw maari po kayong mag email sa amin sa : [email protected]

SAGOT KAY BOBBY FERNANDEZ AT MARLEX CANTOR

SAGOT KAY BOBBY FERNANDEZ AT MARLEX CANTOR                                                               by  Isaias T. Samson Jr.

Hindi ko agad sinagot ang ipinost mo noong Feb. 13 dahil naghintay pa rin ako ng hinihingi kong punto por puntong sagot mo pagkatapos mong magdahilan na nagkamali ako sa mga petsa ng mga posting mo. Inilagay mo rin sa bandang huli ng salitang, “ITUTULOY.” Iyon pala, ang “itutuloy” mo lang ay ang pagbibintang (ang tawag mo ay “sagot”), na hindi ako nagpasakop sa pamamahala ng Iglesia, at ang pag-iwas mong sumagot sa mga inisa-isa kong problema. Pero inunawa ko na lang na talagang may mga taong napakabagal mag-isip, o walang maisip, at worse, walang ??? Naisip ko rin na baka hindi mo gaanong nauunawaan ang iyong mga isinusulat sa Tagalog kaya itong huling posting mo ay isinalin na ni Marlex Cantor sa English, na katunayan din na hindi ka nag-iisang gumagawa ng iyong mga ipinopost at dinidiktahan ka ng mga handler mo, kaya lang, WALA RIN. Magkahalo tuloy na lungkot at awa ang aking nadama, una, sa iyo dahil alam kong may mga gumagamit sa iyo, ang problema, nagpapagamit ka naman. Sabi nga, “it takes two to tango.” Higit sa lahat, naaawa ako sa mga tinuturuan mong nagmiministro dahil walang matinong sagot at pagsagot na matututuhan sa iyo, kundi, pawang pag-iwas lang sa mga dapat sagutin at ang maging tulad sa robot na may nagpapakilos na iba. Siguro, mag-volunteer ka na lang na magturo sa mga STF students, tutal ang marami sa kanila ay hindi ang ministerial lessons na itinuro ng matitinong tagapagturo ang sinusunod, kundi ang magbiyenan na kanilang pinapanginoon. Bagamat ang marami sa kanila ay hindi natuto ng tunay na ministeryo, punong-puno naman ng hangin o angas ang kanilang katawan dahil umaasang mabibigyan ng mataas na ranggo sa Iglesia kahit na wala o kulang na kulang sa karanasan gaya ng ilang ginawang tagapangasiwa ng distrito dahil lang sa pagiging malapit (kilala mo sila).

Ayon sa iyo, hindi katunayan ng pagpapasakop ang aking ginawang pagdulog sa Pamamahala ng mga korupsiyon at anomalya (“hinaing” ang tawag mo) sapagkat may “nakatago (akong) intensiyon” at hindi ko nahintay ang “buong proseso.”

Sayang, kung hindi niyo lang iniiwasang sagutin ng punto por punto ang mga ipinost kong idinulog ko sa Pamamahala, ay baka naunawaan ninyo na ang mga idinulog ko ay hindi personal na hinaing kundi ang para sa kapakanan ng Iglesia at ng Pamamahala, tulad halimbawa ng mga pandaraya sa pag-uulat sa mga dinuduktrinahan (na alam na alam ninyong nangyayari) at ang masamang reflection nito sa namamahala, higit sa lahat ay sumisira sa Iglesia. Pero kung hindi niyo lang napansin, ay sabihin niyo lang kung gusto ninyong isa-isahin kong muli, at kung gusto ninyo ay idaragdag ko na rin ang mga hindi ko natalakay nang una. Pakiusap lang, tiyakin ninyo na isa-isa ninyong sasagutin o idi-deny man lang ang lahat, upang marami pang makaalam ng mga totoong pangyayari. Siguro naman, iyon ang gusto ng mga nag-uutos sa iyo kaya sinimulan mong muli ang pagpo-post sa FB ng laban sa akin at sa EGM group na umiiwas sana sa paggamit ng FB accounts. Hindi ito pagbabanta, pero kapag nagpatuloy kayo sa pagbibintang ng kung ano-ano, nangangahulugan lang na napapanahon nang malantad ang lahat.

Sabi ninyo “hindi ko nahintay ang buong proseso.” Tamang proceso ba na palisin ng kamay ang dala kong papeles na nagpapatunay na ang kinuhang builder ng Philippine Arena ay isa sa mga “Most Wanted” ng Pulisya sa South Korea sa halip na ipasiyasat? Kung hindi pa lumabas sa media na ang wanted na ito ay ini-released under the custody of Jun Santos ay nanatili sana itong lihim.  Tama bang proseso na ang isang confidential letter ng isang nagmamalasakit na taga-sanlibutan tungkol sa anomalya sa pagpapatayo ng Arena, sa halip na siyasatin ang mga iniulat, ay pinakasuhan pa ang nag-ulat? Tama bang proseso na pagkatapos na iparating ko ang reklamo ng mga Pamunuan at ng mga nasa Pananalapi sa mga lokal sa U.S.A na pinapalitan ng tigwa-one hundred dollar bills ang mga abuloy at hindi na dumaraan sa legal na proseso, kundi, agad-agad ay kinukuha na ng inutusang kumuha, ay pinabayaang magpatuloy kahit na mapanganib na ma-charge ng money laundering ang kinauukulan? Gaya ng nasabi ko na sa itaas, marami pa akong maidaragdag, kung gusto niyo lang.

GAANO BA KATAGAL ANG PROSESONG SINASABI MO? Alam mo ba kung ilang ulit at kung kailan ko pa idinulog sa Pamamahala ang mga problema? Ilang taon akong umasa at matahimik na naghintay ng kahit anong aksiyon, tulad rin ng marami ngayong mga ministro at mga kapatid na patuloy na naghihintay at umaasa na lulunasan o gagawa pa rin ang pamamahala ng kailangang pagbabago sa halip na isisi sa nag-uulat at nagmamalasakit at tawaging mga kaaway ng Iglesia. Ang mga naunang namamahala sa Iglesia, kailan pa man at may mabalitaang anomalya lalo pa kung may nag-uulat ay agad-agad na umaaksiyon dahil ayaw nila na mabahiran ang malinis na imahe ng Iglesia.

Ngayon naman, sa ipinost ninyo ni Marlex, hindi na naman ninyo inaddress ang maraming mga nabanggit ko na, maliban sa paninindigan namin na ang Diyos ang magre-restore sa Iglesia.

“TANONG (NINYO) KAY ITS: Kung totoong dapat nang i-restore ng Diyos ang Iglesia, ano ang papel mo sa kabuuan ng restoration? Sino at ano ka sa sinasabi mong gawaing iyan? Sino ang nagsugo sa iyo? Ang Diyos ba ang nagsabi sa iyo nito? Kung ang Diyos, kailan Niya ito sinabi sa iyo? Pagkatapos ba noong ikaw ay matiwalag o bago ka matiwalag? Nasaan ang hula o patotoo ng Biblia para sa iyo?”

Whoah, hold your horses there, smart guys. Don’t let your imagination run wild. I never mentioned anything about any role that I would play in the restoration, yet you’re quick to ask me if I was sent by God and if there is a prophecy or testimony about me. And then, you followed it up with more questions and baseless commentaries based on pure assumptions. Helloo, do you hear yourselves? You’re supposed to be ministers of God and not commentators. Don’t put your own deceptive words in my mouth.

Pinipilit ninyong itanong kung may “papel” ako at ang aking mga kasamang ministro sa restoration sa kabila ng paninindigan namin na ang Diyos ang gagawa nito. Bahala na kayo kung tatawagin ninyong “papel” ang magpayo sa mga itinitiwalag at inuusig ninyo na huwag silang hihiwalay sa mga tunay na aral na itinuro ng Sugo. Kailangan pa ba ang hula at maging Sugo para magpayo at magmalasakit sa kanila? Kahit sino ang makabasa ng isinulat ninyo ay mapapansin agad na wala na talaga kayong patnubay ng Diyos. Bumabalik sa inyo ang sinabi ninyo na “ang diablo na kaaway ng Diyos ay mayroon ding isinusugo.”

SABI NINYO SA AKIN: “Lagi mong ginagamit ang Efeso 5:27 upang patunayan na kailangan nang i-restore ang Iglesia dahil ang sabi mo nawala na ito sa uring maayos, tunay at banal.”

“TANONG (NINYO PA) KAY ITS: Noon bang gamitin ng Sugo at ng Kapatid na Eraño Manalo ang Efeso 5:27, ang ibig bang sabihin sa panahon nila ay wala na sa uring tunay, maayos at banal ang Iglesia kaya kailangan na itong i-restore? Kaya noon pa pala ay ganito na ang tingin mo sa Iglesia? Kung sasabihin mong hindi, lumalabas hindi malinis ang iyong budhi sa paggamit ng talata.”

SAGOT KO: Saan at kailan ko sinabi na nawala na sa pagiging tunay ang Iglesia? You’re putting your own words again in my mouth. FORCE OF HABIT? Kayo mismo ang nagpatotoo na kinokontra ko ang itinuturo ng Remnant few group na ang Iglesia sa mga huling araw ay natalikod na, kaya alam ninyo na naninindigan kami na tunay ang Iglesia Ni Cristo. Ang lagi ko (naming) sinasabi, ang Iglesia Ni Cristo ay ang tunay na Iglesia na ihaharap kay Cristo sa araw ng Paghuhukom kaya dapat na ito ay maibalik (restore) sa lubos na kaayusan at kabanalan, walang dungis at kapintasan tulad ng nakasulat sa Efeso 5:27. Hindi nawala ang pagiging tunay ng Iglesia dahil lamang sa ito ay labis na ninyong dinungisan at patuloy pang dinudungisan

Pakiusap lang, humanap kayo ng matalino sa mga kasamahan ninyo (kung mayroon pa), to point out and make you understand, how faulty and ridiculous your argument or logic (assumption is the appropriate word) is. Ibang iba ang kalagayan noon ng Iglesia sa kalagayan ngayon. Noon ay bantay sarado ng mga namamahala at ng kanilang mga tapat na kasama ang Iglesia (kabilang na siguro ang tatay mo Bobby). Hindi sila pumapayag na makapamalagi ang sinoman lalo na sa hanay ng mga ministro, kung nasusumpungan sila sa mga paglabag o anumang anomalya. Hindi nila kinunsinti ang kurapsiyon o mga pag-uulat na mali ng sinomang ministro o manggagawa. Kaya nila laging ginagamit ang Efeso 5:27 ay upang mahikayat ang lahat na mabuhay ng may kabanalan, at maituwid ang nahuhulog sa paggawa ng masama. Tama kayo sa pagsasabing, “Alam na alam (ko) na kinakasangkapan ng Diyos ang (matuwid na) Pamamahala sa pagdadala sa Iglesia sa kasakdalan …” gaya nga ng Sugo at ng Kapatid na EGM. Samakatuwid, kung may pagre-restore man noon, iyon ay upang mai-restore ang mga naligaw na kaanib ng Iglesia. Hindi ba kayo ang bumabaluktot sa mga sinasabi ko para palitawin na “hindi malinis ang (aking) budhi sa paggamit ng talata?”

You cannot deceive all members. As Abraham Lincoln said: “You can fool all the people some of the time and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.”  Specially God’s people.

SINO NGAYON ANG MANDARAYA O SINUNGALING AT MGA ANAK NG DIABLO?

“Kayo’y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya’y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka’t walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka’t siya’y isang sinungaling, at ama nito.” (ADB: John 8: 44)

 

Ang Uri ng Namamahala na dapat tayong magpasakop

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotoahanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore or GPM , maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

~Para sa iba pang katotoahan at paglilinaw maari po kayong mag email sa amin sa : [email protected]

Ang Tunay At Namamalaging Iglesia Ni Cristo

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotoahanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore or GPM , maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

~Para sa iba pang katotoahan at paglilinaw maari po kayong mag email sa amin sa : [email protected]

PAGTUTUWID AT “PASASALAMAT” KAY BOBBY FERNANDEZ

PAGTUTUWID AT “PASASALAMAT” KAY BOBBY FERNANDEZ                              By: Isaias T. Samson, Jr.

NOTE: Bobby, hindi ka namamalik-mata sa nababasa mong pagpapasalamat ko sa iyo at sa mga taong nasa likod mo, sapagkat, sa tuwing may ipinopost kayo sa FB, ay lalo ninyong naihahayag na kami sa EGM, ay hindi nagtuturo ng laban sa mga doktrina ng Iglesia gaya ng nakasulat sa pinakalatest na sagot ninyo na: “hindi namin pinagbabawalan ang mga kapatid na sumamba at mag-abuloy.” Para rin sa inyong kaalaman at upang huwag na kayong maghirap pa sa pagba-base sa inyong sariling haka-haka o sa hearsay, ay liliwanagin namin kung ano ang itinuturo namin sa mga kapatid: “Sumunod kayo sa mga TAMANG ipinatutupad sa Iglesia, huwag sa HINDI TAMA o sa anumang labag sa doktrina at wastong tuntunin, upang ang Diyos ay hindi magalit sa atin.

Hindi na kailangan na kayo ay maging si ka Tunying para masagot nang punto por punto ang mga inilahad kong sagot sa nauna ninyong ipinost, subalit sa halip ay inihalintulad ninyo ako kay satanas “dahil sa paggamit (ko) ng mga talata.” Yayamang sinitas ninyo si satanas, ay ipaalala natin sa mga sumusubaybay kung sino siya at sino ang tunay na mga katulad niya. Hindi ninyo binanggit ang isang napakahalagang katotohanan: Na kaya sumisitas ang diyablo ay upang magsinungaling, sapagkat siya ay SINUNGALING at ama ng mga ito, at ang layunin niya ay pumatay ng mga kaluluwa sapagkat siya ay MAMAMATAY-TAO (Juan 8:44).

ILANG KATANUNGAN:

  1. Bakit wala kayong naisagot sa lahat ng aking sinabi, sa halip ay itinulad na lang ninyo ako sa diyablo? Wala ba kayong maisip na kasinungalingan? Ang katulad mo (ninyo) ay isang tao na nang masukol sa paggawa ng masama at walang maikatuwiran, ay minura na lang at siniraan ang nakahuli sa kaniya para mapagtakpan ang kaniyang pagkapahiya at ang katotohanan.
  2. Alin ang kasinungalingan sa mga inilahad kong pangyayari lalo na sa mga talatang ginamit ko na nagsasabing “ang dapat itiwalag ay ang masama” at “huwag makibahagi, sa halip, ay ilantad ang mga gawa ng kadiliman”? Pagiging masama ba at karapat-dapat nang itiwalag agad ang isang kapatid na nagdaramdam, nag-uulat at nagtatanong sa mga nakikita niyang mga gawain na sumisira sa Iglesia?

Ang ilang halimbawa  ng kanilang itinatanong ay ang tungkol sa mga naglalakihang utang sa mga Banko kaya naisanla ang maraming real properties ng Iglesia. Naitatanong din nila kung bakit mangilan-ngilan na lang ang naipatatayong malalaki at magagandang gusaling sambahan at halos lahat ay mga “Barangay chapels” na lang, samantalang hindi lingid sa Iglesia na napakalaking halaga ang natipon sa panahon ni Ka Erdy sa layuning “malipol” na ang mga abang gusaling sambahan, at magkaroon na ang lahat ng mga lokal ng maayos na pinagsasambahan. Hindi rin maiaalis na sila ay magtanong kung saan napupunta ang kanilang mga abuloy at handog dahil kitang-kita nila na maraming ipatatayo sana at sinimulang itinayo na hindi pa matapos-tapos at mapakinabangan ng Iglesia, gaya ng EVM Convention Center na kasabay pang sinimulang itayo ng Phil. Arena.

Nasaksihan rin ng marami, kaya nabuksan ang kanilang isipan, ang ginawa ninyong panawagan na magrally ang lahat ng mga kapatid sa harap ng DOJ at sa Edsa subalit 15,000 lamang ang tumugon at nagtipon na malayong malayo sa inaasahan ninyong milyones o daan-daang libong dadalo bagamat nagawa pa rin ninyong pinsalain ang daloy ng trapiko at maging ang mga negosyo at trabaho ng napakarami. Alam kasi ng karamihan na isinasangkalan lamang ninyo at NAGSISINUNGALING KAYO nang ipakalat ninyo ang balita na pati si ka EVM ay isinama ko sa illegal detention case na aking isinampa   dahil alam nila na laman ng lahat ng mga balita kung sino lamang ang mga kasama sa naturang kaso.

Pilit ninyo silang dinadaya at pinapaniniwala (hanggang ngayon) na ako agad o ako ang naunang nag-file ng kaso samantalang iyon ay ginawa ko lamang pagkatapos na ako’y inyong kasuhan ng libel at makaranas ng walang tigil na pagtugis at harassment.

Maaring napapaniwala ninyo ang marami sa inyong kasinungalingan pero hindi ang mga bukas ang isipan na alam ang mga tunay na nangyayari. Sa patuloy ninyong ginagawa ay patuloy ding dumarami ang nagigising at naitutulak ninyo sa paghihimagsik ng kalooban. BAKIT HINDI NA LANG NINYO ITUWID ANG INYONG PAGKAKAMALI AT TIGILAN NA ANG LAHAT NG KASINUNGALINGAN?

Kapansin-pansin din ang discrepancy o kontradiksiyon sa inyong isinulat na ayon sa inyo ay pananalita kong lahat, tulad ng: “Laging bukang bibig niya sa mga kapuwa niya itiniwalag: ‘kahit tayo’y itiniwalag, KAANIB pa rin tayo sa Iglesia’.” sinundan pa ninyo ng: “Kahit nasa LABAS daw sila ng Iglesia ay may karapatan pa raw sila sa pagsunod sa utos ng Diyos at sa pagtatamo ng kaligtasan.” Napansin niyo ba ang contradiction sa mga sinasabi ninyong sinabi ko? Totoong lagi kong sinasabi na “tayong mga unjustly o wrongly expelled ay mga kaanib pa rin sa Iglesia,” subalit wala akong sinasabing, “Kahit nasa labas tayo ng Iglesia” dahil nga sa ang pananampalataya namin ay hindi kami itiniwalag ng Diyos sa pagiging “kaanib sa Iglesia.”  Tandaan ninyo, ang “taktika” o pamamaraan ni Satanas, ay baguhin, o dagdagan, o bawasan ang kaniyang sinisipi. Buti na lang at sa pagkakataong ito ay hindi ang talata ng Biblia ang inyong binago kundi ang mga salita ko lamang, gayunpaman, hayag na hayag pa rin ang style ni satanas.

Wala kaming “itinuturo na lahat ng natiwalag ay mga kaanib pa rin sa Iglesia dahil tao lamang ang nagtiwalag at hindi ang Diyos,” sapagkat marami na ang natiwalag at dapat matiwalag dahil sa “pamumuhay na labag sa pagka-Cristiano” gaya ng mga gumagawa ng korupsiyon at mga anomalya sa Iglesia. Ang ganiyang uri ng natiwalag ang “nawalan (o mawawalan) ng karapatan sa paglingkod sa Diyos at sa kaligtasan,” hindi ang mga naging biktima ng “unjust or wrong expulsion” dahil sa kanilang pagsasanggalang sa Iglesia at sa katotohanan. Ang halimbawa nito ay nabanggit ko na sa itaas (See: Ilang Katanungan no. 2). Hindi ba’t maging sa kasaysayan ng Iglesia ay may mga naitiwalag na ibinalik din dahil nagkamali sa unang pasya bunga ng maling ulat , impormasyon, o rekomendasyon. Hindi ba ninyo napapansin na karamihan sa mga itiniwalag ninyo ay mga matatagal nang mga kapatid at maytungkulin na kaya di napigilan ang sariling magtanong, o mag-ulat at maghayag ng sama ng loob, ay dahil sa pagmamahal at pagmamalasakit sa Iglesia? Hindi ba hamak na mas marangal at maka-Diyos sila kaysa sa marami dahil marunong silang manindigan sa tama, sukdulang sila ay usigin, gipitin, gawan ng masama, at magsakripisyo ng malaki, di tulad ng marami na natitiis na masalaula ang Iglesia dahil sa takot o pakinabang.

Totoo na doktrina ang pagpapasakop sa Pamamahala at tama ang mga talatang ginamit niyo upang ito ay patunayan, subalit totoo rin, na nakasulat sa Biblia kung sa anong uri ng mga lider dapat pasakop ang bayan ng Diyos, at iyon, ay sa mga matuwid na tagapanguna, hindi sa masasamang tagapanguna:

“When the godly are in authority, the people rejoice. But when the wicked are in power, they groan.” (NLT: Proverbs 29: 2)      

(Kapag matuwid o maka-Diyos ang nasa kapangyarihan o nangunguna, nagbubunyi ang bayan. Subalit kung ang nasa kapangyarihan ay masama, ang bayan ay dumaraing)

TANONG: Kukunsintihin ba ng Diyos ang masasamang gawa o pasya ng mga nangangasiwa gaya ng karaniwang ginagawa ngayon na “express expulsion and without due (biblical) process” na, sa halip na alisin ang totoong gumagawa ng masama, ang inaalis ay ang nag-uulat sa masasama o nagrereport o kumikwestiyon sa mga bagay na masasama? HINDI BA ANG GAWAING IYAN AY ISANG URI NG PAGPATAY NA GAYA NG GAWAIN NI SATANAS NA PILIT PINAPATAY ANG KALULUWA NG TAO? Sa tingin ninyo kinakampihan o pinagtitibay ng Diyos sa langit ang ganiyang napakasamang gawain dahil lamang sa may pangako  Siya na, “Ang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit”?

Sa harap ng katotohanang ito, sino ang katulad ni satanas at tinakasan na ng Espiritu Santo? Para maiwasan nating magbintang, bayaan na nating ang makababasa ang mag-isip ng tamang sagot.

Ipagpaumanhin ninyo kung sa pakiramdam ninyo ay mabigat ang mga nasabi ko at nasaktan ko ang inyong ego. Nagbabakasakali lang ako na mananaig pa rin sa inyo ang pagmamahal sa Iglesia (kung may nalalabi pa) kaysa sa ego. Alam ng marami na ako at ang aking mga kasama ay matagal na at nagsisikap na manahimik lalo na sa paggamit ng social media sapagkat ayaw na sana naming makadagdag pa sa pagsira sa Iglesia na kayo mismo sa tulong ng ilang mga naligaw na “defenders” ang gumagawa.

Gayunpaman, pananagutan namin sa Diyos na ilantad ang mga gawa ng kadiliman at ang kasinungalingan. Sana ay makatulong ang mga sagot na ito para mabuksan ang inyong isipan at manaig pa rin ang mabuting budhi. Alam naman nating lahat na hindi lingid sa Diyos ang lahat ng nangyayari maging ang nasa ating puso, isipan, at layunin.

SAGOT SA MGA KASINUNGALINGAN AT MALING PARATANG NI BOBBY FERNANDEZ

SAGOT SA MGA KASINUNGALINGAN AT MALING PARATANG NI BOBBY FERNANDEZ    By: Isaias T. Samson, Jr.

 NOTE: Nagpapasalamat ako sa mga nagpadala sa akin ng ipinost ni Bobby Fernandez.

Minarapat ko na sa pagkakataong ito ay sagutin ang ipinost ni Bobby Fernandez sa kaniyang FB account upang huwag madaya ng kaniyang mga kasinungalingan at maling paratang ang mga nakababasa ng kaniyang ipinost. Nais ko lang ipagpauna, na ang sinasagot ko ay hindi ang kaniyang mga sinasabi tungkol sa “Remnant Few” o “Replacement Group”, kundi iyon lamang mga maling paratang niya sa akin at sa mga kasama ko sa EGM.

Ang mga sagot na ito ay hindi lamang para kay Bobby, kundi, para din sa mga taong nasa likod niya o sa mga nag-utos sa kaniya, sapagkat ang isang ministro ay hindi mangangahas magpost ng anuman nang hindi alam o hindi  iniutos ng mga nakatataas sa kaniya.

MGA PARATANG NI BOBBY AT ANG AMING MGA SAGOT:

  1. “Wala sa puso at isip ang pagpapasakop (sa Pamamahala), kundi ang nais ay sila ang tagapanguna sapagkat nakatuon lang sa sariling pakinabang. Nagagawa nila ito dahil wala na sa kanila ang Espiritu Santo.”

SAGOT:

Hindi ba pagpapasakop at pagmamalasakit sa Pamamahala na lumuluhang idinulog ko at ipinagbigay-alam sa kaniya ang mga nangyayaring korupsiyon at anomalya sa Iglesia para kaniyang maaksiyunan sapagkat nasisira ay ang Iglesia at siya na rin ang sinisisi ng mga nakakaalam? Ang ilan sa mga inilapit ko sa kaniya ay ang mga nangyayaring katiwalian sa pagtatayo ng Philippine Arena; ang tungkol sa fugitive na Koreano na main contractor; mga pandaraya sa pag-uulat ng bilang ng dinuduktrinahan at mga ginagawang Lingap sa Mamamayan pati na ang kurapsiyon sa ginugugol sa mga ito; gayundin, ang ginagawa sa mga abuloy sa abroad na hindi na pinararaan sa tamang proseso at labag sa batas at basta na lamang kinukuha sa mga lokal. Ganiyan ba ang nagnanais na maging “tagapanguna”?

Ang pagpapasakop bang nalalaman ninyo ay ang manahimik at magbulag-bulagan na lamang sa harap ng nagdudumilat na korupsiyon at anomalya na sumisira sa Iglesia tulad ng ginagawa ng marami sa inyo lalo na ng mga high ranking at matatandang ministro? Aminin ninyo na kabilang kayo sa mga nakasaksi at naguusap-usap tungkol sa mga katiwaliang nagaganap sa Iglesia. Pagkatapos ay may tapang pa kayo na sa akin o sa amin ibagsak ang sisi. Alam ninyo at higit sa lahat ay alam ng Diyos, na kaya ako nalagay sa ganitong kalagayan, ay dahil sa pagpapasakop at pagmamalasakit sa Pamamahala ng Iglesia.

Pangsariling pakinabang ba na iwanan ang lahat ng tinatangkilik, lalo na ang mga mahal sa buhay, tiising magtago kung saan-saan dahil may humahanting at gumigipit sa amin, at manganib ang buhay, idemanda (kaya napilitan din akong magsampa ng demanda), at marami pang iba? Kung iniisip ninyo na nagsasamantala ako sa mga kapatid ay hinahamon kita (kayo) na magpakita kahit ng isang matibay na ebidensiya.

Hindi ba’t ang pangsariling pakinabang ay iyong ayaw ninyong manindigan sa tama at ipagsanggalang ang Iglesia mula sa mga sumisira dito na namamayagpag loob ng Iglesia, manapa ay napakakasangkapan kayo sa paninira at pag-usig sa mga tunay na nagmamalasakit sa Iglesia, para sa kapakinabangang panlaman?

Wala na raw sa amin ang Espiritu Santo. Nalimutan na ba ninyo ang sinasabi ng Biblia na ang iniiwan ng Espiritu Santo ay ang pumipighati rito, tulad ng mga “nagnanakaw,” ang mga punong-puno ng “kapaitan, kagalitan at panglilibak” na gaya ng ginagawa ninyo at ng inyong mga tagasunod (Efe. 4:28-31). Iniiwan din ng Espiritu Santo ang katulad ng lider na si Saul, sapagkat sa halip na buong higpit at giting na sundin ang utos ng Diyos ay kaniyang nilabag dahil sa pakinabang (I Sam. 15:9).

  1. “Ang sabi ng grupo ni Isaias Samson Jr. ‘restoration’ lang daw ang gagawin nilaire-restore ang Iglesia.”

SAGOT: Dito ay nahahayag ang kasinungalingan ni Bobby at ang katunayan na tumatalakay siya ng isyu na hindi naman niya nauunawaan (II Ped. 2:12). Magpakita ka nga ng katunayan na  sinabi namin na kami ang gagawa ng restoration ng Iglesia. Alam na alam ng mga tunay na nakaririnig sa amin na ang pinagdiriinan namin ay ang Diyos ang magre-restore sa Iglesia sa kalagayang banal at walang dungis upang mahanda sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo (Efe. 5:27). Iyon ang aming binibigyang-diin sa panahon ng aming mga EGM upang ang mga kapatid ay huwag mahulog sa paggawa ng mga maling hakbang, at sa pagsasalita ng masama na gaya ng ginagawa ng marami lalo na sa social media na nakasisira lang sa imahe ng Iglesia.

Bobby (at mga kasama mo), sana ay pakalimiin mo ang nakasulat na ito sa II Pedro 2:12:

“Datapuwa’t ang mga ito, na gaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin, na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol.”

  1. “Kung tapat at totoo ang layunin nila sa kanilang sama-samang paglulunsad noon ng rebelyon …”

SAGOT: Hindi kami naglunsad ng rebelyon. Kung nagrerebelde man ang damdamin ng marami at patuloy pang dumarami, ay dahil sa nakikita nila ang mga kasamaang ginagawa sa Iglesia ng marami sa inyo, tulad ng pag-aabuso at maling paggamit ng abuloy, kunan ng litrato o i-video sa panahon ng pagsamba ang mga pinaghihinalaan ninyo. Naririnig nila ang mga pang-aatake at panalangin ninyo na lipulin na ng Diyos ang mga itinuturing ninyong kaaway, at nadarama ang paglalagay ninyo sa kanila ng “mabibigat na atang” dahil sa mga karagdagang iba’t ibang uri ng donasyon at abuluyan na malimit ay nagagamit lamang sa mga pa-raffle ng mga sasakyan at pamamasyal ng mga ministro sa ibang bansa. Kung kayo ay nagiging mga bingi at bulag na sa mga daing at hinanaing ng mga kapatid, ang marami naman sa kanila ay dilat na dilat ang mga mata sa ginagawa ninyong panggigipit at pananakot sa mga pinaghihinalaan ninyong kaaway ng Iglesia, lalo na ang inyong ginagawa sa pamilya ni Ka Erdy at sa mga nagmamalasakit sa kanila. Nakikita nila na wala kayong kasiyahan sa inyong ginagawa. Itiniwalag na nga at ang iba ay ipinabilanggo pa ninyo, subalit patuloy pa rin ninyong inuusig at ginigipit. Gawain pa ba iyan ng isang Cristiano o kahit ng isang taong nasa katinuan ang pag-iisip? Higit sa lahat, gawain ba iyan ng mga tunay na ministrong nanumpa sa Diyos na kanilang pangangalagaan at ipagsasanggalang ang kawan o ang Iglesia?

Marami pa akong mababanggit pero alam kong alam niyo na rin ang mga nangyayari sa Iglesia. Ang totoo, kaya nga idinulog ko sa Pamamahala ang mga kurapsiyon at anomalya na nabanggit ko na sa itaas ay dahil noon pa man ay marami na ang nagdaramdam na nauuwi sa paghihimagsik ng damdamin dahil walang aksiyon para ang mga ito ay sugpuin. Sa halip, ang pilit ninyong sinusugpo at pinarurusahan ay ang mga kapatid na nagmamalasakit sa Iglesia—mga matatanda nang kapatid at mga maytungkulin na napakalaki na ng puhunan sa pagmamalasakit sa Iglesia.

Kung inaakala ninyo na karamihan sa mga “defenders” ay naligaw na, ay nagkakamali kayo sapagkat iilan lang mga mga yaon kaya lamang parang marami ay dahil maiingay sila sa social media.

NGAYON, MASISISI BA NINYO KUNG MARAMING NAGREREBELDE ANG DAMDAMIN? HINDI MATATAPOS ANG GULO SA IGLESIA HANGGA’T IPINAPASA NINYO ANG SISI SA IBA. SANA AY MAISIP NINYO NA KUNG MAYROONG DAPAT SISIHIN AY ANG INYONG SARILI.

Kapansin-pansin din na ang binibigyan niyo lamang ng pansin ay ang “pagkakaiba” ng paninindigan namin sa ibang grupo ng mga “defenders,” subalit pinakakaiwas-iwasan ninyong banggitin ang aming ikinaiiba. Bakit? Natatakot ba kayo na malaman ng lahat na ang mga aral na aming tinitindigan at ipinagtatanggol ay ang mga tunay na aral na itinuro ng Sugo sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Y. Manalo, at buong giting na itinaguyod ng Kapatid na Eraño G. Manalo? Nangangamba ba kayo na mahayag at mapatunayan na hindi kami kalaban ng Iglesia at ng kaniyang mga aral gaya ng inyong ipinangangalandakan sa buong Iglesia sa layuning lasunin ang kanilang mga isipan, udyukang magalit sa amin ang mga kapatid at i-justify ang di makatarungang pagtitiwalag ninyo sa amin? Ang dapat kasing itiwalag ayon sa Biblia ay “ang mga masasamang tao” (I Cor. 5:13), at hindi ang ayaw “makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman,” o ang mga “sinasawata o inilalantad” ang mga masasamang gawa (Efe. 5:11).

Kung naghahanap kayo ng mga “guilty” at lumabag sa mga aral na ito, ay  hindi niyo na kailangang magpakalayo-layo pa. Humarap na lang kayo sa salamin at tumingin sa inyong paligid at marami kayong makikita.

“At ngayon pa’y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy: ang bawa’t punong kahoy nga na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy.” (ADB: Mateo 3:10)

 “Kayo nga’y mangagbunga ng karapatdapat sa pagsisisi” (ADB: Mateo 3:8)

 “Datapuwa’t ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng poot sa kaarawan ng kapootan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Dios” (ADB: Romans 2:5)

 

Ang Masasamang Lider at Hindi Ang Tunay na Iglesia ang Babagsak.

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotoahanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo.

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore  at sa mga ipinangangaral nila sa kanilang group prayer meetings (GPM), maging ito ay sa Youtube at Facebook  man o mga artikulo at  blogs na sinulat nila.  Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

~Para sa iba pang katotohanan at paglilinaw maari po kayong mag email sa amin sa :    [email protected]

HERESY OR HEARSAY?

This is our take on the article “Marc’s Heresy – Remnant Few Take Two” from the website incdefendersnomore.

The said article started with the “remnant few” issue which allegedly confirms that the said doctrine originated from Ka Marc Manalo, but at the same time admitting,  that Ka Angel Manalo did not have its blessings, support or endorsement.

Hang on a minute … the GPM/incsilentnomore group headed by Jon Dizon, Lowell Menorca, Louie Cayabyab and their supporters are the ones preaching that doctrine, shared to them by Jeriel Nemis whom they claim is the emissary of Ka Marc. This is now the reason the OWEs are accusing the two brothers, Ka Marc in particular of being behind the controversial doctrine.

Is there any proof that Ka Marc himself proclaimed that the defenders are now the remnant few mentioned in Isaiah 1:8-9? Who is the source of this “information”? Did those who made the article consult or get the info from leaders or members of the GPM/incsilentnomore group? It would be unfair to leave everyone guessing and for the innocent defenders to be accused of promoting a doctrine not taught by Brother Felix and Brother Eraño Manalo.

It is crystal clear that EVM’s men continue to demean, tarnish the names of his two younger siblings by dragging them once again, as they have done in the past, into this controversy. But it also can’t be denied that the people behind the (GPM/incsilentnomore) have to bear a great part of the blame for using the two brothers’ names especially Ka Marc’s in their latest claim that they are the “remnant few”.

Why put the blame on the two brothers – Ka Angel and Ka Marc, every time there is an issue or anything they believe they can use against the defenders?  Why is it them who are always the target of their (OWE) unfounded accusations when in fact they have kept their silence from the very beginning in all the accusations hurled against them?.

The problem is, there are so called defenders (GPM/incsilentnomore) who often use or habitually use the names of the two brothers (name dropping) to convince other defenders of anything they share with them, and that’s a fact!  incsilentnomore group continuously  teach about their being the remnant few, thus, dragging Ka Marc’s name to the controversy, though without a word coming from his mouth.

Interestingly, claiming to be the Remnant or the Chosen Few is not something new. Remember the group of aspiring Ministers called the New Gen(s) headed by Jojo de Guzman and his cohorts who went against the leadership of Ka Erdy and were expelled by him? They were the first to claim they are the chosen few, and now, the GPM or silentnomore group claims to be the Remnant few. Is it a mere coincidence? By the way, “The Game of Thrones” has been the favorite of the leaders of the OWE. Ironic isn’t it?

The OWE and the GPM/incsilentnomore , are using Ka Angel and Ka Marc’s name in two different ways and perhaps with two different intentions, but unfortunately, with the same end result, that is, to further and completely damage the image of the two brothers in the eyes of the brethren.

The OWE also accused Ka Marc of planning to announce that he is the true TP of the Church duly chosen by Brother Eraño G. Manalo. How did they know? Are they keeping a “secret” which they are afraid might be revealed in the near future that is why they want to preempt whatever trouble it may cause them?  What is it that frightens, thus, propels them to maliciously spread never-ending issues and accusations against Ka Angel and Ka Marc?

None of the brothers have officially said anything, that is why the continued process of vilifying them makes no sense.

Why not respect their silence or just let the two brothers speak for themselves if ever that time would come? Only then when we shall know if ever there are things to be revealed.

In the face of all these unfounded accusations, no one can blame if someone asks,Is there a conspiracy to destroy the two silent brothers? If there is, WHY?”

NOTE: The rest will be discussed in the next article.

 

Ang Tunay na Lider na Magsasanggalang sa Atin

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotoahanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo.

Bahagi ng pagtutuwid sa maling itinuturo ng mga nagpapakilalang  defenders, ito ay ang grupo ng incsilentnomore or GPM  (Louie Cayabyab, Lowell Menorca,Rolando Dizon at mga kasama nila).

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore or GPM , maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

God Eliminates the Unworthy…

The Iglesia Ni Cristo in these last days will never be turned away from the faith.
The Ecclesiastical Group Meeting (EGM) is a gathering of those who love the Iglesia Ni Cristo and those who uphold the true words of God and worship Him.
The intent of the EGM is not to establish a new Church, but to help and nourish the souls of the brethren who were oppressed and expelled by the present church administration of the Iglesia Ni Cristo.
We admonish the wrong teachings of those who call themselves defenders,  specifically the group of incsilentnomore or GPM namely Louie Cayabyab, Lowell “Boyet” Menorca II, Rolando Dizon and their allies.
EGM has nothing to do with or no association with this group whatsoever or its postings on YouTube, Facebook and articles or blogs.
Hence, we kindly remind the brethren to be cautious, because their actions are against the Iglesia Ni Cristo that could result in damaging the doctrine that we received from the Last Messenger of God in these last days.

Ang KATOTOHANAN at PAGKAKAISA na Dapat Maunawaan ng mga Defenders

This video is available in English version ==> click here to watch

Pagtutuwid sa maling itinuturo ng mga nagpapakilalang  defenders, ito ay ang grupo ng incsilentnomore or GPM  (Louie Cayabyab, Lowell Menorca,Rolando Dizon at mga kasama nila). Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupong nabanggit, maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging             maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotoahanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo.

The True Servants of God …. EGM110517

The Iglesia Ni Cristo in these last days will never be turned away from the faith.
The Ecclesiastical Group Meeting (EGM) is a gathering of those who love the Iglesia Ni Cristo and those who uphold the true words of God and worship Him.
The intent of the EGM is not to establish a new Church, but to help and nourish the souls of the brethren who were oppressed and expelled by the present church administration of the Iglesia Ni Cristo.
We admonish the wrong teachings of those who call themselves defenders,  specifically the group of incsilentnomore or GPM namely Louie Cayabyab, Lowell “Boyet” Menorca II, Rolando Dizon and their allies.
EGM has nothing to do with or no association with this group whatsoever or its postings on YouTube, Facebook and articles or blogs.
Hence, we kindly remind the brethren to be cautious, because their actions are against the Iglesia Ni Cristo that could result in damaging the doctrine that we received from the Last Messenger of God in these last days.

THE TRUTH BEHIND THEIR LIES Part 2 ( Mga Sagot Kay Benito)

ANSWER TO BENITO’s STRAIGHT FROM THE HEART

We are not against sa sinasabi nilang pagtigil sa pagsasagutan sa social media specifically on Facebook dahil noon pa man ay iyan ang aming advocacy. But we believe that the readers, especially the defenders or those who have read postings ng maraming false accusations sa amin should understand o maliwanagan sa totoong pangyayari. Kaya narito po ang kasagutan namin na punto por punto.

Kapag natapos na naming sagutin ang lahat ng kanilang akusasyon ay mananahimik na kami pero kung magpapatuloy ang kanilang mga paninira at malisyosong  postings  na ang labis na nasisira ay ang gawain at nagbubunga ng pagkalito sa marami ay mapipilitan kaming sagutin silang muli.

Benito Affleck:                                                                                                      ” Nagsimula ito ng lumabas na ulit si Boyet Menorca II, noong una po ay maganda ang situation between Ka Bob , sa kanila pong dalawa , ako yung “GITNA”.  Ang pangyayaring tumutugon sa “LEADERSHIP” issue ang naging ugat. Well, tama naman, dahil noong hindi pa nakakalabas si Boyet , Itong si Ka Bob ang gumitna, naging maayos naman nabuo ang mga bagay o nagkaroon ng “pundasyon” ang DEFENDERS , tinutukan naman niya ng kanyang panahon ang maraming bagay-bagay. Pero hindi ito naging sapat, dahil yung nagsisimulang “pressure” sa pagitan nila ay naging “friction” na nag start na ng iba’t-ibang usapan. “

 Our Response/ Sagot :

It is true that Ka Bob led the defenders from the beginning, at marami ang nakakaalam nito including the Ministers.  During that time, patuloy si ka Bob na sumasangguni sa nangangalaga sa atin at sa mga Ministrong nangangasiwa.  Lahat ng communication na galing sa nangangalaga ay dumadaan kay Ka Bob and this can be attested to by the Ministers guiding us.  It is also true na kahit maraming pressure noon ay napangunahan and defenders ng maayos.  At ito po ay during the time na hindi pa nakakalabas or “nare-rescue” si  Lowell ‘Boyet’ Menorca II.

But what really happened? Bakit at ano ba talaga ang naging dahilan or simula ng “friction” between Ka Bob and Boyet? (which Benito didn’t mention on her post kaya misleading ang sinabi niya).  One of the reasons po sa “friction” na alam ni Benito ay, noong nakalabas na si  Boyet ay agad niyang sinabi na walang kinalaman si Ka Bob at Benito sa pagkaka rescue sa kanya.  Ang sinabi niyang tumulong daw sa kanya ay si Sherlock at Vina.  The mere fact na alam na alam ni  Boyet na ang malaking bahagi at nanguna sa coordination ng pagkaka rescue sa kanya ay si Ka Bob, and of course with the help of a lawyer, Benito and Ka Jun Samson. This was proven in one of the meetings with the Ministers where Boyet denied Ka Bob and Benito’s help on his rescue.  Sinita si Boyet ng Ministro doon sa meeting na iyon dahil sinabi niyang walang kinalaman sila ka Bob at ka Benito sa rescue. Para matandaan ng mga dumalo sa pulong ay sa pag-uusap na yaon sinabi ni Boyet na, “hindi totoo yan! mamatay man ang asawa ko” at “mamatay man ang anak ko.” It was also during that meeting that Ka Jun said to Boyet na dapat hindi siya labas ng labas sa safehouse for his own security and his family dahil sa sabi niya ay pinatutugis siya ng “taga-Central” at nanganganib daw sila.  At sa pulong din yon napag-usapan kung bakit nag-text si Boyet sa isang defender na “ipadala na nila sa kaniya ang mga evidences against Jun Santos dahil hinihingi na ni EVM” (bakit niya alam? bakit all along may communication pala itong si Boyet kay EVM na para hindi siya mahalata ay sa iba ibinintang lalo na kay ka Bob at siniraan na mole daw?- paniwalang paniwala naman ang mga naloko nila) Bakit kaya hindi ito binanggit ni Benito sa kaniyang post samantalang alam niya na isa iyon sa pinagsimulan ng tinatawag niya na “friction”? Nabura na siguro sa puso niya ang pangyayari. Sayang, “Straight from her heart” pa naman ang mga ipinost niya.

BENITO AFFLECK  :

” Umusbong ang intriga between Ka LM at Ka Bob, totally nahati na, sa original na kasama ni Ka LM , ako lang ang DISTANSYA sa kanya , bakit ? Kasi , nag sticked ako kay Ka Bob. Maraming kumausap sa akin, pero hindi ako naapektuhan. Lalong tumindi ang “isyu” . SIRAAN dito at SIRAAN dun, may nakakarating na mga “negative” isyu sa akin. PINALABAS pa nga na MOLE kami, si IRENE SERRANO, ANITA KURAKOT, si Ka LORNA , ako at si Ka Bob..sige pa rin , hanggang nahati ang EGM at naging 2 flatforms dahil sa isyu.. “

 OUR RESPONSE :

Totoo po na nagkaroon ng gap between Boyet and Ka Bob and that Benito distanced herself from Boyet and his group – pero bakit nga po ba nagkaroon ng gap at bakit nga po ba siya nag-stick kay Ka Bob?  Dahil siya mismo (Benito) ang nagsabi na marami siyang evidences against Boyet at ito daw si Lowell ‘Boyet’ Menorca ang MOLE (tao ni Babylyn? -ayon sa kaniyang intel) at hindi mapagkakatiwalaan.  Dahil sa mga gatong na rin niya kaya lalo kaming naniwala.  And during one of the zoom meetings  na dinaluhan ng maraming mga defenders (ito ang meeting na hinarap ni Ka Bob ang mga kasama ni Louie Cayabyab at Boyet na maraming bintang kay Ka Bob – lahat ng yon lumabas na puro tisimis lamang pala), Benito turned on her microphone and  threatened that she will show all the evidences against Boyet pero maghintay lang daw at may kakausapin pa siyang mga “agents” then lumabas na siya sa meeting  (parang James Bond movie).  Benito also admitted na si Ka Bob ang talagang target na sinisiraan ng grupo ni Boyet.

Hindi lang dahil dito kaya nahati sa dalawang grupo ang EGM (or sabi nga ni Benito nahati sa “2 flatforms” – i think what she’s trying to say is platforms), at hindi gusto ng EGM team na mahati sa two platforms but because Ka Louie Cayabyab was the one who refused to be a part of the EGM dahil sinabi niya sa mga pagpupulong na dapat ay hindi organized” ang EGM na kagaya ng INC kundi dapat ay mabigyan ng autonomy ang bawat grupo.  When Ka Jun Samson was about to officiate EGM for the first time in California ay nagtext si Ka Louie na hihiwalay na sila ng mga taga Northern California (hindi po ang EGM team ang humiwalay para po sa kaalaman ng lahat – sila po ang humiwalay).  That was the time na siniraan si Ka Jun at Ka Bob at tinawag silang mga mole sa social media, and during that time also na ginawan nila ng kwento at pinakalat nila na si Ka Bob ang dahilan ng pagka compromised ng mga umaattend ng EGM at mga tumutulong sa RTC.

BENITO AFFLECK  :

Problema, dahil sa sobrang sama ng loob nitong si Ka Bob , umaatake na siya ng “Personal” na never kong hahayaan kung alam ko at sasabihin sa akin sinasaway ko. Kaso hindi lang naman ako ang KINAKAUSAP niya, kahit nag uusap kaming madalas, may iba pa siyang nakakausap. Lalong naging MAINIT si IRENE dahil nga sa isyu na sinisiraan siya ng mga  DEFENDERS so yung personality niya na hindi pedeng pakiusapan ng maayos, bumabanat na sila ng wala kaming alam na iba.” 

 OUR RESPONSE  :

At this time na sobrang dami ng lumabas na paninira sa social media kay Ka Bob at sa Ka Jun Samson, sino po ang hindi sasama ang loob?  They vilified him and ruined character assasinated him not only on the social media, dahil gumawa sila talaga ng paraan na isa -isang tawagan pa ang mga defenders (sa pangunguna ni Louie Cayabyab) para lang siraan si Ka Bob.  Is there  no reason for him to be angry at sumama ang loob? It was that Boyet and Louies’ group that started personal attacks against their fellow defenders on social media? Totoong “naging mainit” si Irene Serrano at siya naman ang umatake ng personal kay Boyet at galit na galit sa grupo nila.

During that time totoong maraming kinakausap na defenders si Ka Bob at natural lang iyon dahil siya ang nilalapitan ng mga defenders sa marami nilang katanungan at ang iba ay sa kaniya humihingi ng advice na binigyan naman agad nila ng masamang pakahulugan.


Abangan pa ang mga sagot  sa iba pang mga akusasyon ni Benito.

  To be continued

THE TRUTH BEHIND THEIR LIES (voice of a true defender) Part 1

(By: Honey Hathaway re-post)

Money Matters

I have never thought of myself writing about MONEY. Because the last thing I want to do is declare on social media about who I helped with financially. However, I am left with no choice as their attack on me and Ka Bob keeps coming. I have to do this for everyone’s knowledge – which I tried to avoid discussing, that I PERSONALLY assisted Benito Affleck financially since the day they tried to escape the Philippines until they decided to leave the EGM team. Ka Bob BEGGED me to help her financially (dahil sa awa sa kanya at sa kanyang pamilya). Begged? Because i do not know her personally. But for the sake of the EGM team and knowing of the danger her and her family was facing – i helped them from the time of their escape, payment to get out of jail, accomodation since they left the Philippines and helped with their day to day allowances. (I will NOT go through it one by one but if needed, I WILL with all the receipts).

I DID NOT collect money from anyone (as Network54 said), it all came from my personal account. I DID NOT borrow any money from anyone to help Benito, or the first payment for the new lawyer for #36 TS, etc. etc.  I don’t intend to itemise or divulge on social media every single financial help I have done because I believe it is not appropriate.

What Bless Grace Hernandez aka  Benito Affleck forgot to say on her latest post involving our photo together is the reason why I was there with them. Let me refresh your memory Benito (before you all judge me for that leaked photo), nakalimutan mo ba that the reason why i was there is to PAY US$5,000+ for you and your family’s (including Henry Cabe) airfare tickets to Paris? And BOOKED/PAID online your Hotel accommodation in Paris? (which were all never used – but I was still charged for it). Remember it now? But before that, I have sent you initial US$5K for your escape, then another US$5K before you fled to Malaysia.

Need i say more here? I will not resort to any kind of accounting transparency here but if provoked I WILL NOT hesitate to come out with all the receipts from the time you tried to leave the Philippines.

Ka Bob supervised your escape as you told our team through Ka Bob that your life is in danger because your safe house was compromised courtesy of Boyet Menorca.  Ka Bob and the rest of the EGM team was so worried and you requested Ka Bob NOT TO TELL anyone your whereabouts at kahit saang lupalop ka pupunta. Ka Bob coordinated with me to seek financial assitance for your escape, we kept it secret. Even the EGM Team DID NOT have any idea where you are because Ka Bob was so worried about you and your children’s lives plus your companion Henry Cabe aka KINCHAY.

I am the ONLY one who knew your exact location as I have been there personally to assist you. But never I have spoken or mentioned to anyone about it. How could you of all people attacked me like that on social media after all i have done?!

After all of these help from us EGM team you have the nerve to rant against us, Ka Jun and Ka Bob?? What kind of heart you have you are talking about? This is what you paid us for?

And for you Evelyn Malveda aka Phina Panyet aka Anita Kurakot  and Network54, you all have the nerve to question me where my MONEY is coming from? Accused me of collecting money or coming from Sanggunian? I DID NOT STEAL IT NOR BORROWED IT FROM YOU, SO DON’T YOU EVER QUESTION ME WHERE MY MONEY IS COMING FROM. All I can say is – IT CAME FROM MY BANK ACCOUNT!

I will NOT go down to your trashy level but don’t you all dare me and question my financial capability again because i will make sure that next time you do that, I will have my lawyer make use of my money so that I can take you all to court.

TO BE CONTINUED….

Read the Introduction of this series.

THE TRUTH BEHIND THEIR LIES (voice of a true defender)

(By: Honey Hathaway)

Introduction

A lot has been said during the last course of time before the year ended in 2016. It created hate, confusion and a great deal of divisiveness once again within the defenders. We were branded by small minded people as “bulong brigade” or mapanulsol, not realising that they speak of themselves or para mas maintindihan nila “ang tinutukoy nila ay ang kanilang sarili” gaya ng mababasa sa kanilang mga postings na punong-puno ng accusations and sarcasm. But of course they wouldn’t understand that because they think they are always right – we cannot argue with the self righteous people, right?

Network54 have said so much LIES and twisted stories from their “unreliable” sources, but you would have thought that they will do their job to get their facts straight so as not to create further confusion to everyone eapecially the brethren/defenders who constantly attends the EGM.  And, for Benito Affleck to come up with a story entitled “Straight From the Heart” – what kind of heart does a person have who bit the hand that fed her/him?        

Benito always use the name of the siblings in Tandang Sora just to gain sympathy and justify her anomalies and because we are against of what she is doing – swindling, deceiving and taking advantage of the defenders financially. She has no difference to those who claim they are also defenders but their actions are contradictory to the aim and perspective of our cause. Their intention is to destroy the EGM but in  order to do that, they have to discredit, malign and assassinate the characters of those individuals and the true Ministers behind the EGM.

They all know we are among the people behind the EGM. For them to use those baseless accusations, only proves that they are low enough and desperate to do anything against us. That is the tactic of the decrepit and the evil minded.  We would not be surprised if their intention is not only to malign us, but to cast doubt on the image of our ministers and destroy our EGM – which only intention is to HELP AND NOURISH THE SOULS OF THE DISPLACED BRETHREN.

Let me quote my friend’s Tomas Gordon Ramos (Mang Tomas) – on one of his early posts :

“When we are ready to stand for what is right, we are eager to fight to the end… yet a good teacher once taught: “Look before you jump, for before you might be  a chasm”…”

Since you’ve started your accusations, you’ve been forcing and challenging us to answer. Well, your wish is our command. We will not only answer but will see to it that the truth comes out. We  are ready to break our silence for the TRUTH’s sake (to fight for our right to tell you the TRUTH).

Stay tuned.

THE TRUTH BEHIND THEIR LIES ( Titigil Na Daw Si Benito ….)

Sincere ba si Benito sa sinabi niya na titigil na siya sa kanyang ginagawa ?

Bilib ako sa timing ni Benito Affleck. Pagkatapos na maidown ang FB account ko sa minsan ko pa lang na pagpopost ng sagot at katoohanan ay saka siya nagdeklara ng ceasefire dahil daw sa utos ng “nangangalaga” sa kaniya. Salamat po sa nangangalaga sa kanya dahil sa pagtutuwid niya kay Benito bagamat the damage has been done. 

Pero kapansin-pansin na pakitang tao lang, dahil kung tunay ang pagsunod niya at paggalang sa nangangalaga sa kaniya ay hindi na siya bumanggit ng maraming pasaring dahil binawalan na nga siya. Para siyang anak na binawalan na ng magulang at sumagot ng Opo pero tuloy din sa kaniyang masamang ginagawa. Lagi pa naman niyang sinasabi sa mga posting niya na siya ay masunurin sa kaniyang magulang.

Ok na sana sa akin iyong paawa-effect niya  na parang siya ang inaapi at sumasagot lang daw  pero alam niya at ng mga nakabasa na sila nina Benito at Phina Panyet ang nagdala ng isyu nila sa social media FaceBook gaya ng sagutan nila ni Phina Panyet pero humirit pa rin ng mga pasaring at kinagat naman ng mga kasama rin nila.

Sincere ba ang taong nagdeklara ng ceasefire pero patuloy na bumabaril? Nalimutan na ba niya ang katagang BACK FIRE?

2020 Bagong Taong Resolusyon

 Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotohanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore or “small remnant ”  grupong nag nagpapakilalang ChurchofChrist1914  , maging ito man ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila. 

Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

~Para sa iba pang katotohanan at paglilinaw maari po kayong                                     mag email sa amin sa : [email protected]

God Alone is the Judge

The Iglesia Ni Cristo in these last days will never be turned away from the faith.
The Ecclesiastical Group Meeting (EGM) is a gathering of those who love the Iglesia Ni Cristo and those who uphold the true words of God and worship Him.

The intent of the EGM is not to establish a new Church, but to help and nourish the souls of the brethren who were oppressed and expelled by the present church administration of the Iglesia Ni Cristo.
We admonish the wrong teachings of those who call themselves defenders,  specifically the group of incsilentnomore  / small remnant group or their live gatherings and online (zoom) meetings; the so-called group prayer meeting -gpm )
EGM has nothing to do with or no association with this group whatsoever or its postings on YouTube, Facebook and articles or blogs.
 Hence, we kindly remind the brethren to be cautious, because their actions are against the Iglesia Ni Cristo that could result in damaging the doctrine that we received from the Last Messenger of God in these last days.
 ~ For  more info  you may send your email to:                                 [email protected]

Unjust Expulsion

The Iglesia Ni Cristo in these last days will never be turned away from the faith.
The Ecclesiastical Group Meeting (EGM) is a gathering of those who love the Iglesia Ni Cristo and those who uphold the true words of God and worship Him.

The intent of the EGM is not to establish a new Church, but to help and nourish the souls of the brethren who were oppressed and expelled by the present church administration of the Iglesia Ni Cristo.
We admonish the wrong teachings of those who call themselves defenders,  specifically the group of incsilentnomore  / small remnant group or their live gatherings and online (zoom) meetings; the so-called group prayer meeting -gpm )
EGM has nothing to do with or no association with this group whatsoever or its postings on YouTube, Facebook and articles or blogs.
 Hence, we kindly remind the brethren to be cautious, because their actions are against the Iglesia Ni Cristo that could result in damaging the doctrine that we received from the Last Messenger of God in these last days.
 ~ For  more info  you may send your email to:                                 [email protected]

Maling Pagtitiwalag

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotohanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore or “small remnant “GPM , maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

~Para sa iba pang katotohanan at paglilinaw maari po kayong                                     mag email sa amin sa : [email protected]