Category Archives: Voice of Defenders

Dapat na Nakatuon ang Pansin sa Gawaing Itiniwala ng Diyos

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotoahanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo.

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore or GPM , maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

 

~Para sa iba pang katotoahan at paglilinaw

maari po kayong mag email sa amin sa : 

[email protected]

Why Others Lose Hope

The Iglesia Ni Cristo in these last days will never be turned away from the faith.
The Ecclesiastical Group Meeting (EGM) is a gathering of those who love the Iglesia Ni Cristo and those who uphold the true words of God and worship Him.
The intent of the EGM is not to establish a new Church, but to help and nourish the souls of the brethren who were oppressed and expelled by the present church administration of the Iglesia Ni Cristo.

We admonish the wrong teachings of those who call themselves defenders,  specifically the group of incsilentnomore or GPM namely Louie Cayabyab, Lowell “Boyet” Menorca II, Rolando Dizon and their allies.
EGM has nothing to do with or no association with this group whatsoever or its postings on YouTube, Facebook and articles or blogs.
Hence, we kindly remind the brethren to be cautious, because their actions are against the Iglesia Ni Cristo that could result in damaging the doctrine that we received from the Last Messenger of God in these last days.
~ For  more info  you may send your email to:
                       [email protected]

God Expects Us to Be Loyal to Him

The Iglesia Ni Cristo in these last days will never be turned away from the faith.
 The Ecclesiastical Group Meeting (EGM) is a gathering of those who love the Iglesia Ni Cristo and those who uphold the true words of God and worship Him.
The intent of the EGM is not to establish a new Church, but to help and nourish the souls of the brethren who were oppressed and expelled by the present church administration of the Iglesia Ni Cristo.
We admonish the wrong teachings of those who call themselves defenders,  specifically the group of incsilentnomore or GPM namely Louie Cayabyab, Lowell “Boyet” Menorca II, Rolando Dizon and their allies.
EGM has nothing to do with or no association with this group whatsoever or its postings on YouTube, Facebook and articles or blogs.
Hence, we kindly remind the brethren to be cautious, because their actions are against the Iglesia Ni Cristo that could result in damaging the doctrine that we received from the Last Messenger of God in these last days.

The True Defenders of the Truth

The Iglesia Ni Cristo in these last days will never be turned away from the faith.
The Ecclesiastical Group Meeting (EGM) is a gathering of those who love the Iglesia Ni Cristo and those who uphold the true words of God and worship Him.
The intent of the EGM is not to establish a new Church, but to help and nourish the souls of the brethren who were oppressed and expelled by the present church administration of the Iglesia Ni Cristo.
We admonish the wrong teachings of those who call themselves defenders,  specifically the group of incsilentnomore or GPM namely Louie Cayabyab, Lowell “Boyet” Menorca II, Rolando Dizon and their allies.
EGM has nothing to do with or no association with this group whatsoever or its postings on YouTube, Facebook and articles or blogs.
Hence, we kindly remind the brethren to be cautious, because their actions are against the Iglesia Ni Cristo that could result in damaging the doctrine that we received from the Last Messenger of God in these last days.

Ang Tunay na Lider na Magsasanggalang sa Atin

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotoahanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo.

Bahagi ng pagtutuwid sa maling itinuturo ng mga nagpapakilalang  defenders, ito ay ang grupo ng incsilentnomore or GPM  (Louie Cayabyab, Lowell Menorca,Rolando Dizon at mga kasama nila).

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore or GPM , maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

God Eliminates the Unworthy…

The Iglesia Ni Cristo in these last days will never be turned away from the faith.
The Ecclesiastical Group Meeting (EGM) is a gathering of those who love the Iglesia Ni Cristo and those who uphold the true words of God and worship Him.
The intent of the EGM is not to establish a new Church, but to help and nourish the souls of the brethren who were oppressed and expelled by the present church administration of the Iglesia Ni Cristo.
We admonish the wrong teachings of those who call themselves defenders,  specifically the group of incsilentnomore or GPM namely Louie Cayabyab, Lowell “Boyet” Menorca II, Rolando Dizon and their allies.
EGM has nothing to do with or no association with this group whatsoever or its postings on YouTube, Facebook and articles or blogs.
Hence, we kindly remind the brethren to be cautious, because their actions are against the Iglesia Ni Cristo that could result in damaging the doctrine that we received from the Last Messenger of God in these last days.

Ang Iglesia ni Cristo sa mga Huling Araw ay Hindi na Matatalikod.

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotoahanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo.

Bahagi ng pagtutuwid sa maling itinuturo ng mga nagpapakilalang  defenders, ito ay ang grupo ng incsilentnomore or GPM  (Louie Cayabyab, Lowell Menorca,Rolando Dizon at mga kasama nila).

Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupo ng incsilentnomore or GPM , maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging  maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

Ang KATOTOHANAN at PAGKAKAISA na Dapat Maunawaan ng mga Defenders

This video is available in English version ==> click here to watch

Pagtutuwid sa maling itinuturo ng mga nagpapakilalang  defenders, ito ay ang grupo ng incsilentnomore or GPM  (Louie Cayabyab, Lowell Menorca,Rolando Dizon at mga kasama nila). Hindi po kasama at walang kaugnayan ang EGM sa mga ginagawa ng grupong nabanggit, maging ito ay sa Youtube at Facebook  at mga artikulo o blog na sinulat nila.  Maging             maingat po ang mga kapatid dahil yong ganong gawain ang paglaban sa Iglesia at pag sira sa doktrina na ating tinanggap sa Sugo ng Diyos sa huling araw.

Ang EGM ay pagtitipon ng mga nag mamahal sa Iglesia Ni Cristo na nanghahawak sa katotoahanan at paglilingkod sa Diyos.

Ito ay hindi pagtatayo ng bagong relihiyon sa halip ito po ay pangangalaga sa mga kapatid na pinag usig at itiniwalag ng kasalukuyang namamahala sa Iglesia Ni Cristo.

The True Servants of God …. EGM110517

The Iglesia Ni Cristo in these last days will never be turned away from the faith.
The Ecclesiastical Group Meeting (EGM) is a gathering of those who love the Iglesia Ni Cristo and those who uphold the true words of God and worship Him.
The intent of the EGM is not to establish a new Church, but to help and nourish the souls of the brethren who were oppressed and expelled by the present church administration of the Iglesia Ni Cristo.
We admonish the wrong teachings of those who call themselves defenders,  specifically the group of incsilentnomore or GPM namely Louie Cayabyab, Lowell “Boyet” Menorca II, Rolando Dizon and their allies.
EGM has nothing to do with or no association with this group whatsoever or its postings on YouTube, Facebook and articles or blogs.
Hence, we kindly remind the brethren to be cautious, because their actions are against the Iglesia Ni Cristo that could result in damaging the doctrine that we received from the Last Messenger of God in these last days.

BOB CALEB ANSWERS THE ACCUSATIONS

                                                                                          TAGALOG version  

April 11, 2016

Beloved Brethren,

Peace, harmony and one sacred aim have been the very essence of our efforts and sacrifices as defenders for a period of time.  I chose to keep quiet for the sake of this peace and for the cause. No one compelled us to be a part of this, but we all believe that we are here because of love, faith and a whole-hearted decision to stand for the truth when we began to realize what was going on inside the Church.  We are absolutely not here to fight against the Church, but to defend and make a stance for the truth.  We are being persecuted but we are not going to turn our back from the words that we received from our Lord God.

I believe the reason we are here and were chosen to defend the truth is because of our love for the Church and our God.  I consider it a great blessing to be a part of this endeavor of helping the brethren who are being oppressed, expelled, and are continuously harassed by the unethical Ministers.  Only God knows the reason I am in this undertaking for He is the only One who knows the content of our hearts.  As I have always said to everyone, I am nothing but a humble servant of God.  The most significant thing in this task is, we are able to look after and strengthen the faith of the brethren especially during the time of our gatherings.  However, it is so sad that there are people who are sowing divisions among the defenders, and have adversely affected our sacred work. But we also consider the fact that most of those whom they have led to believe do not have the right information and complete understanding on what is really happening. They are presently overwhelmed by the pain, confusion, and anger they feel because of what they read, courtesy of those who have their own personal agenda.

I have not posted anything on the social media; nonetheless, I have received all kinds of character assassination but still I chose to suffer in silence.  I decided to keep quiet because I believed it was the right thing to do and that I should leave everything to God. It was also the advice that I received from our overseer. You might have read about the accusations and the deceitful stories against me that are so offensive and degrading but without proofs.  It pained me and broke my heart for the reason that if only all of us would examine what is happening, you will see that what their doing to me is against what we truly strive for.

The condemnation they have cast on me has brought me distress but then again I tried to endure all of these to spare the true defenders from further pain. I am not righteous. I am just like everyone else who makes mistakes.  But because of our sacred work, we try to do our best for the sake of the brethren who took the stance for the glory of God and not of anyone.

Many defenders wrote and told me their desire to post their views or opinions for they are likewise hurt by all the fabricated stories and bashing done against me and the rest of the defenders who yearned for the truth.  But they are frightened that they too might be bullied on the social media.

I believe that in the coming days, you can expect more character assassinations from the other group against me after I answered their allegations. But I will remain truthful that this fight is not about who Bob Caleb Allison (Bernard Garcia) is. This is not about popularity, not a question on who is righteous and who is not or who started it all? We are here because of what God wants us to do which is to firmly defend the truth or the true teachings we received from the true Iglesia Ni Cristo, from the moment we were baptized and received the seal of the Holy Spirit, the very proof that we are the children of God. That is how God will judge us all.

I was moved and encouraged to write this blog to answer all the allegations against me, for the benefit of the brethren seeking for answers and transparency in the midst of this battle for the truth. I intend to answer all your queries concerning what you have read against me. I will not be surprised if they will call these brethren one after another to discredit me and the Ministers who are with us, and to persuade them to join their group.

Our goal is to eliminate any confusion and division between defenders, and stop all character assassinations which damages our sacred cause. May this give enlightenment to the brethren who were cleverly misled by those who have a different objective or agenda. But let us pray for them that they may have a change of heart, so as not to work for their personal agenda but for the true restoration of the Church.

Here is my testimony; it is not to malign anyone but only to tell the truth supported by evidences.

BOB PRETENDED TO BE BROTHER MARC MANALO ?

I have never said that I was Bro Marc Manalo.  Just like everyone else I needed a pseudonym during that time, as I was not expelled yet.  It was essential to safeguard my family who had church duties and my being a Deacon, President of the Light of Salvation, and a Teacher for the Children’s Worship Service in the Locale of Elizabeth, NJ.  It is not true that I moved to Manhattan, NY as has been reported to discredit me.  It was only in the Locale of Forrest Hills, NY that I was once registered. Before this I was not aware that numerous brethren believed that I was Bro Marc when I used to speak during the meetings and EGMs. According to them, it was because of the “huge resemblance” in our voices (which I never thought about). The fact is, they could only hear my voice and I never revealed my real self just like everyone else who also did not want to be identified. It never occurred to me, not even once to make the brethren believe that I was Bro Marc.  Everything that I had imparted during those meetings were not self-proclaimed but came from our overseer and the Ministers guiding us. Bro Jun Samson, Bro Louie Cayabyab, Bro Joven Sepillo and me were in constant communication.  Indeed, I was the one who led the meetings and the planning (as instructed) with regards to edifying the brethren; it was not to destroy the Church but to give biblical advises to the members as instructed by our overseer. Those counsels are even posted in our website (incdefenders.org).

Bro Louie knew all along, that I was in constant contact with our overseer and that I always sought his approval then relayed his messages to Bro Louie and Bro Jun Samson concerning administering the brethren.

It came to the point that I had a difficult time dealing with Bro Louie because what he wanted to do was contrary to the instructions I received from our overseer.  He also disliked the fact that I always run to Bro Jun Samson particularly when there is an important message.  He began to ask me questions as if I was obliged to tell him everything that our overseer told me. There were lots of times that Bro Louie mentioned to me to tell our overseer to have Bro Jun Samson be in-charged of the Philippines and to appoint him (Louie) as the overseer in America. He even wanted me to ask Bro Jun Samson to appoint him as the auditor general when time comes. I repeat, I only followed instructions from our overseer.

Sadly, a few weeks after Benito, Atty.Trixie and myself had finally succeeded in having Bro Lowell “Boyet” Menorca II taken out of his detention (?) at Central (?), they formed their own group.  That was when all these shenanigans started, character assassination, destroying my and other key defenders credibility, such as Bro Jun and Bro Joven. Their group started to ruin the RTC, until they came out with a smear campaign saying that I pretended to be Bro Marc. Even though Bro Louie knew the truth that I never said I’m brother Marc, (and as a Minister I respected him so much), he still tolerated the evil actions of his group. I truly trusted him in the beginning. In fact there was a time when I made a way for him to talk to our overseer. But still, even then, Bro Louie has already started detaching himself from the true defenders, and joining forces with Boyet’s group, they began to spread lies to make the defenders believe that I am an impostor pretending to be Bro Marc?

This is the tool they have used to make the brethren distant themselves from me. In one of the posts on social media, a person with the pseudonym Humble Heart said, “we should get rid of Bob”.  They formulated their offensive attack on my credibility. Although it is against our sacred cause to slander or spread malicious gossip against anybody, they managed to instill hatred and disgust in the hearts of their group members and in many other the defenders.  I really wonder why Bro Louie tirelessly involved himself with reaching and calling out one by one for the brethren here in the East Coast to discredit Bro Jun Samson and me accusing us of being moles of the Council/ Sanggunian). One of them and very close to him was instructed to damage my humble image. They continuously posted fabricated and deceitful stories against me as if they have no imperfections,  and never have gone astray.

BOB HAS BEEN REINSTATED IN THE CHURCH REGISTRY?

There is no truth that I have been back in the church registry and most of all I am not a returnee.  I am still expelled from the Church.  How did they know that I have been back in the church registry when I myself have no knowledge about it?  The fact of the matter is I was interrogated twelve times before they decided to expel me.  I remember, during my ninth interrogation after the worship service, they asked me to have my picture taken with them. The next thing I knew, someone sent me a text message about a blog posted on the social media that says “We Are One with EVM” – and asked if I knew anything about it or am I aware of what they had done?

I was shocked and thought that it could be their way of showing that I am a “mole” (a spy/double agent of the Council/ Sanggunian) to further discredit me to the defenders. Furthermore, they posted a blogspot about RTC that compromised Bob with photos and snapshots of corporate documents of RTC.

The question is, who gave the lists of names and compromised me who has not been expelled yet, to the Council? Are they saying I compromised myself? Who had the motives and evil plan to get rid of Bob and ruin the EGM after systematically destroying the RTC Fund to the extent that they made despicable accusations against Bob and the other key defenders?

Bullyvendeta_gagoFullSizeRender (3)

BOB WAS EXPELLED BUT NOT HIS ENTIRE HO– USEHOLD?

I am surprised that instead of being happy that there are brethren were not expelled, they became so sad and even use it to destroy the reputation of their fellow defender who has already suffered so much because of expulsion.  As far as I know, mine is not an isolated case. There are also others whose families were not included in their expulsion. Whatever the rationale is, I do not know and I do not want to speculate.  My family has no involvement with my decision to be a defender.

THE 300 EXPELLED BRETHREN WAS BECA– USE OF BOB?

There is no truth to this allegation. The information I gathered that there would be 300 to be expelled was from the text blasts that Bro Louie Cayabyab’s allies did.  I was dumbfounded that they accused me of giving all the names of those to be expelled to the Council, and allegedly, to return the favor, they gave me a Lexus car.

This is the manifestation of their deceitful lies.  Is it not what the Sanggunian has been doing all along that we are against of?  What happened to this group?  They are now the same with the Sanggunian?  Is this the only way they can think of to encourage brethren to join their group?  I pity them for they have come to this dirty works, to lie and discredit others.

lorelaylay

The proof that they are just accusing me, is that they were saying that the reason why Davao group was expelled because of me? Those who attended the EGM knew that they show and introduce themselves on Zoom despite our reminders to them not to use the video if they are not ready yet to be recognized and get expelled.

The Lexus that they mentioned is a second-hand car that I was blessed with from God and I pay for it monthly from my employment without the help of anyone.  It is quite easy to acquire a vehicle in the U.S. (regardless of brand and model), you can get fast approval from the financing agency for a minimum down payment as long as you have a job.  Attached is the proof of the receipt of the car purchase/loan.  This is how Boyet’s group manipulated the social media to defame me and corrupt the minds of those who easily believe and influence them not to attend the EGM…it is really sad that there are such people.

lexus_soc_med

 

english_lexus

Please follow the answers to all the accusations, read patiently and understand, you will find the answers here who are the people destroying the Church and causing division within the defenders.

THE LISTS OF EXPELLED BRETHREN AND TO BE EXPELLED CAME FROM EGM ?

I have no knowledge if it actually came from Ecclesiastical Group Meeting (EGM).  How can they tell that it originated from EGM?  Is it because their group (group prayer meeting -GPM) handed it to the oppressors?  At that time when we were not yet using the webinar format, I did not see the names of the attendees and photos of attendees were not being captured, unless there was another group who took screenshots of those who voluntarily showed themselves on the screen. The usual host then was Bro Louie Cayabyab’s son Arvin and he was also the Admin during that time . They should be the one accountable for what they have done and what had happened throughout that time, for it was their platform that had been used.

Hence, I changed to webinar format for the EGM, and thought to myself that it is a better format for the attendees so that those are not yet expelled will not be compromised. Through webinar format, the attendees and their names are not seen, and we also got rid of the “meet and greet” portion after the lesson.  However, Bro Louie opposed it as he said there is no fun without the “meet and greet” portion, the very reason why we had to hesitantly put it back.  But that gave everyone the opportunity to see and recognize one another (and possibly take screenshots). So, I immediately put it back to webinar format and since then removed the “meet and greet” portion which has continued until now to protect the brethren.  We can assure you that as long as we are using the webinar format for our gatherings no one will be compromised or even recognized by just attending.

Note:  The webinar or seminar on the web that we called is a format for the participants/attendees to watch just like watching television We do not see the viewers.  We can only see the usernames of the attendees who only uses pseudonyms.  Just the same, the Minister who is preaching will not be able to see the attendees. You only have to know the webinar ID and you will have the freedom to watch as viewers It is not true that we will be able to see the viewers to think that our webinar has the viewing capacity of 500 attendees on each EGM.

This is the typical picture of our webinar format that we do on our EGM via ZOOM

EGMview

Bob hacked the emails from the EGM and sold it to the Council (Sanggunian), went to Texas to meet the District Minister (O1 – Bro L. Castilliones?), which is why EGM is not safe?

I was made aware of this news then but I did not give any importance to it, but then again because of the brethren who were led to believe by gossipers, here is my answer:

Truth of the matter is, I have been in many States but never in Texas.  During that time that they said I purchased an expensive plane ticket was Thanksgiving (turkey) Day.  THEIR ACCUSATION IS NOT TRUE, because on that Thanksgiving day, we were in Bro Louie’s godchildren’s house. I was not in Texas.

tsismoso

NOTE:  This fabricated story came from a person using the name of Marie Abbie who happens to be in Bro Louie’s group and one of those who talked to the defenders and “validate” their gossips with more fabricated stories.  The sad part is, they have managed to convince a lot of people despite the fact that he failed to present any evidence (i.e plane ticket etc.).

It is therefore not true that I met with any of the Council member in Texas. It is NOT true that there were emails in my possession. I did not get someone to take the emails from the EGMs.  Bro Arvin was the Admin at that time and he has the information of the defenders’ emails. The main objective of our gatherings is for the edification, overseeing, and counseling of the brethren who were expelled thus longing to be edified and have their faith uplifted.

Bob need to hand over the domain to the other group as he has no right on the domain of the website?

My answer to that issue was done via email address to Nina, and through that email you will find out why there is incdefenders.org.

What is Restore The Church Fund or known as RTC ? whose idea is this?

Contrary to the allegation that Bob created the RTC, the RTC was the idea and suggestion of Bro Louie Cayabyab which he insisted that I inform our overseer. Because of his persistence, I just told him that we should avoid involving the Ministers to give them protection because RTC will involve money.  Bro Louie named it Restore The Church, but I suggested to include the word FUND because its purpose is fund management and so that people will not think that it is a religion. His assistant Jermaya (Jeslie K.) told me that they have already reserved the name and it is ready for registration. He mentioned that Brother Louie said that there is an instruction to appoint Arvin Cayabyab  as RTCF President. I told him that we are trying to protect Bro Louie because he is a Minister and now we will appoint his own son as president?  So I told Jermaya to be the president, Nina as treasurer and Julie as secretary.  Julie did not agree because she is married to a Minister that is why I was included as one of the signatories as the secretary. RTC was then put together and registered for the purpose of financial transparency, to prevent those who take advantage of the situation using the names of the siblings in Tandang Sora for their own financial gains.  RTC was stopped because Bro Lowell “Boyet” Menorca II and Bro Louie Cayabyab claimed it was “too organized”, yet they formed a new one (H2O). As RTCF was already registered, we had to work together with Ka Joven and Ka Jun Samson to ensure that everything is done in order.  But I had to leave RTC when I was compromised sometime in Nov 2015.

That is when they started their group’s smear campaign against me because of an organized system that we did for the cause in the interests of the brethren whom we oversee, brethren who had been expelled and who are grieving because of what is happening in our beloved Church.

Bob benefited from the Restore The Church (RTC) Fund?  Bob received $3,000/month as payment for his work for the organization and the website?

I am one of those who were given assistance by the RTC. I only received a total of $3,000  and it happened only ONCE, that is why it is NOT TRUE that I was and still is being supported financially by the RTC?  In the midst of the circumstances that I was in when I lost my job and finished my consulting projects. After barely 2 months, I got a new job.  I was the only person focused on working full-time in putting together the duties for the group and helping out in coordinating the incdefenders’ meetings.  I had occasional assistance from them but not as much time needed.  Hence, I dedicated my whole time for the cause that eventually led to losing my job.  Only during that time when I lost my job that the RTC helped me.

That time, I was part of the RTC but left as Corporate Secretary after they had me compromised through a blog spot.

I want to make it clear that I have not even touched the fund, not even a single penny because it was under the safe keeping of Jermaya and Liezl Diaz De Ocampo a.k.a. Nina Aguiluz, who religiously gave financial assistance to Brothers Lowell Menorca II and Kelly Ong (Joy Yuson). They only informed me of who and where they would spend the fund, but other than that I had no control of the funding. It is not true that there are two RTCs. There is only one RTC that has two bank accounts (one for the operations and one for the cause and expenditures); but it was not implemented at all as I left RTC.  RTC does not exist anymore as far as I am aware, but they have another name for it. How they operate it, is not known to me. For further information about RTC please refer to: My email to Nina Aguiluz (Liezl De Ocampo – Treasurer of RTC)

Evidence/Proof the money that helped me out was given back.

3k_depSlip

Note:  I did not get any response to all my queries in the email that I have sent to Liezl because she knew that everything that was written there is the  truth.

Did Bob Caleb depend on the funding from RTC for his own gain?

In all honesty, I should not go through this process to explain my life to anyone.  Nevertheless, for the interest of the people who were misled and misinformed, here is the truth:

After my expulsion on December 2015, God had blessed me with a new job and started working on the 2nd week of January in a global organization based in New York, it was after I had a meeting with investors in Paris, France for my technology venture.

I readily gave back the amount of $3,000, but because the RTC was already stopped, I gave it to someone who needed help as well.  I sent it directly to a Minister who needed financial assistance for his legal case that was filed against him by the Church.  If you will measure the time when I lost my job and the time I got a new job, it was so short a period of time which is why I recovered immediately and became self sufficient in all our needs.

It is also not true that I asked for a salary from the RTC even though it was supposed to be a part of the plan, because the organization would not be able to afford it. This issue is what they have used to maliciously accuse me of being a “swindler”.  Although I knew that they would gang up on me, I asked brother Jun Samson to give me a chance to answer their allegations in a conference (zoom). They were not able to prove their accusations, instead, only betrayed their devious behavior and intention.

There are Ministers at Central Office in contact with Bob which is the reason they accuse him of being a mole (spy of the Councils)?

It is true that a few Ministers from Central office, USMO, District and Locale had spoken to me. It is because they have learned that I am Bob Caleb of the incdefenders.  It all happened when I was being interrogated.

Before I was expelled there were Ministers who called me from Bro EVM’s office.  They were instructed to talk to me and to give me instructions coming from Bro EVM himself requiring me to testify against RTCF (Restore The Church Fund),  and disclose everyone’s identity in incdefenders.  There were only few defenders using their real names like Bro Louie and Bro Jun Samson, the rest are using pseudonyms and using social media, the very reason why my utter reply was for them to just look at the FB because I had no idea who they are.

The fact is, I was in a predicament having been compromised by phone records came from the cellphone of Bro Louie which was posted, disclosing my identity as Bob Caleb Allison followed by non-stop bashing on the social media (FB). I was asked to report every week to the Locale Resident Minister’s office which lasted for a few months, only to be questioned, insulted, threatened (until I was removed from all my duties) and constantly harassed.  There were times that even in the middle of night I will be called up, and there were also times when not just one person would pick me up at my house to mentally torture and harass me. But with the grace of God I was able to overcome what they did to me.  In some cases, I was told that the Resident Minister was the only one would speak to me but when I arrived, I was surprised to see the Ministers from the Central office, and in some occasions the DM, and there were times Ministers coming from the US Main Office, but I myself was amazed that they still did not expel me during those interrogations.

When I was finally expelled, I realized that some defenders had a different outlook on the many interrogations that I went through (12 in total).  They made up a story that I had a change of heart and that I became a spy/agent for the Council (Sanggunian).  There was an instance, before I was expelled, that a defender Irene Serrano of Sydney Australi approached me and said that I should talk to Brothers Bienvenido Santiago, Jun Santos and Bro EVM for the welfare of the Family of Ka Erdy and for everyone’s peace.  It could be that the said defender suggested it out of their sincere concern for the Church, and really thought that the Family’s reconciliation will solve the problem of the Church.

Irene Serrano  defender was very persistent in persuading me to agree to the idea because of this defender’s access and constant communication with the senior Council member.  I honestly even felt that such constant persuasion is because of one’s love for the Family and the Church. That perhaps Bro EVM also wanted to resolve the problem in the Church which is why they were told to look for me because the Administration would like to send a message to Sister Tenny and his siblings.

I was not aware that Irene Serrano  was already negotiating with Bro EVM to have him talk to me for the sake of the family, in the hope that Bro. EVM and the Council will give them livelihood and the freedom to live on their own without being harassed by the Council.  I had a devotional prayer regarding this matter.

I did not agree to talk to Bro EVM over the phone but I said if circumstances lead us, then I will talk to him personally. This is the reason they arranged for me to travel overseas.  This Irene Serrano and Bien Santiago organized the meeting for me to tell Bro. EVM the objective of the defenders — to have him speak to his mother and siblings. I almost agreed to the idea during that time because of the hardships being suffered by the siblings in Tandang Sora.  One of the conditions as Irene Serrano planned was that, I should talk to Bro Jun Santos first.  But I did not talk to him.  It was too much of a heavy scenario on my part.  At that time, there were constant harassments in Tandang Sora and I was being interrogated almost three times a week.

The plan for my travel overseas and the meeting did not happen. I knew it was not God’s will. It was due to the fact that during one of my interrogations I already felt that they would make me speak to Bro EVM because I have already told them that I do not want to talk to anyone but Bro EVM.  That night when I went home, I immediately sent an email to Sister Tenny through Ka Marc to inform her that the realization of a conversation with Bro EVM was so imminent and thought that the idea is a good opportunity to ask him to talk to his family.  I received a message from Sister Tenny (through Ka Marc) saying, “Mommy’s reply is that she neither allows you, nor disallows you.  Take care of yourself and may God bless you”.

The next days as expected, I was asked to report in our Locale’s office. While I was writing my statement, our Minister suddenly came and told me to talk to Bro EVM over the phone. I was bit surprised but during the course of my conversation with him, I said that the aim of the incdefenders is to edify and care for the brethren who were oppressed and expelled and not to destroy the Church. That his brothers have no intention of defying or going against him, but some with hidden agenda are just trying to use them as their excuse.  During our conversation he asked me if I have any request, then he warned me that I should remember that the Church does not make any compromise. I told Bro EVM that I have nothing to ask for myself, all I ask and plead is for him to talk to Sister Tenny and his siblings.  I failed, because he (EVM) said that his Mother and his siblings should make a written statement saying that they will submit themselves and accept his position as the current Executive Minister. I did also mentioned to him (EVM) regarding the plan of Irene Serrano I have mentioned earlier, but he was not interested. All of those things that transpired in our conversation have been relayed to Ka Marc to Ka Tenny and their reply was “You have done your part, take care of yourself.”

As I was talking to Bro EVM I learned that he already knew me as Bob and my role in the defenders. Bro EVM said, he knew all of our fellow incdefenders; the Council also has knowledge about us because Lowell “Boyet” Menorca II told them (under duress??).  EVM also said that Bro Jun Santos was very angry with me because of the RTCF (Restore The Church Fund) because they speculated that defenders established a new church.  That was when I found out that they are aware about AE  already knew the activities of the defenders because Boyet has communication with Bro EVM especially with the Council/ Sanggunian. His (Boyet) communication with Sanggunian and Ka EVM resulted in continuous expulsion of defenders, character assassinations against me and the other defenders. It was the blogspot about the RTCF that exposed my identity.  The very core of their mud-slinging attacks is to create division between the defenders who make a stance on the true teachings of God.

Our fellow defenders and I had knowledge that Lowell had always been in contact with the Council (we have evidences to prove and we will reveal at the right time), he also report the activities of the defenders to his contacts especially to Bro EVM.  Boyet admitted this to the Ministers during one of their meetings (via zoom) led by Bro Jun Samson (I was there although I logged in a little bit late).  But he vehemently denied when I told him that the Council claimed that he was the one who compromised me by saying, “Even if my wife and daughter die – I swear it is not true!” (but when he escaped, the excuse that he gave was because there was an alleged threat in the life of his daughter). Who facilitated his escape to Vietnam, that quick? Who is funding his expenses abroad the poor defenders?

I will leave you to make your own conclusion as to who is responsible for all this mess and finger pointing and as to who the spy or the mole is? Please give much thought to the fact that there are a lot of defenders that had been instantly expelled, yet those who are with Boyet’s group  whom they use to solicit money -have not been expelled yet.

They hold me accountable for being a spy/mole of Sanggunian on social media?

FullSizeRender (3)

You have no idea what I have been through; what I have sacrificed for the cause only to be judged like that?  Yes, there are a few who stood up and said they are so called defenders but ultimately revealed their personal agenda (we have evidences to prove that certain defenders were reported in exchange of money??).  Be on your guard because these people are the ones who brought disgrace within the defenders and we will expose this matter to inform everyone who caused shame and dishonor to the Church.

siraan

 

God knows my heart for this cause, not because of anyone, not for anyone but for our Lord God.  Because of my love for the Church and upholding the true teachings we received.  There is no amount of money or material things that can buy my firm stance, love for God, love for the Church and my devotion to care for the brethren.  It is more than my life that is at stake on my conviction and principle for the Church.

I have not spoken to anyone of them from the Central Office since my expulsion on December 2015.  The only true Ministers that I am in touch with are Bro Jun Samson and his fellow Ministers with sincere conviction to the teachings of God.

Bob compromised the brethren who deposited money at Chase Bank the reason why they were expelled?

It is NOT true.  We discovered that there is one defender working at Chase Bank who has access to information of depositors for RTC.  This defender got hold of the list of the donors and submitted it to the Sanggunian (who brags about their connection with Bro Benefrido Santiago who was a sponsor at their wedding “Ninong”).  I was informed about this at the time of my 3rd interrogation, Bro Benefrido told me the name RTC which was newly formed at that time and only a handful of people knew about it.  When he mentioned the names of all the signatories including myself, I was speechless.

We thought of filing a complaint to the bank against the said defender owing to the fact that it was an “invasion of privacy” and of “depositors confidentiality” which is against the bank’s rule and government’s law.  This defender is also accountable for the sudden upload of the video on YouTube of Bro Angel and Sister Tenny.

The Ecclesiastical Group Meeting (EGM) and the Global Ecclesiastical Meeting (GEM) 

The gathering and overseeing of the oppressed members are the first and foremost objective that the INCDEFENDERS organized.  It started when Antonio Ebanghelista’s (AE) postings or blog has temporarily halted, when Lowell Menorca II was allegedly arrested in Sorsogon, and jailed in Cavite.  I was advised by our overseer to find and look after the brethren who were oppressed and expelled and whose number was growing.  Edify and counsel them to remain steadfast in their calling so that when the right time comes in it’s God’s, we can all go back to His Church.  If those who read this will analyze what is happening, they will attend the EGM gatherings, because this term came from the Minister who oversees us.  There is no offering or collection of money during the gatherings (EGM or GEM).

The groups that do not use EGM/GEM are not associated with us.  Whatever gathering they have is the result of Bro Louie Cayabyab’s request to disconnect themselves from our group (and there is a proof of this).  He does not accept Bro Jun Samson’s leadership, which he claimed as self appointed. We respected his decision to lead the group in Northern California, but In spite of this, he is not satisfied because he keeps on calling up the brethren outside Northern California.  As a matter of fact we received complaints from the brethren in the East Coast and Europe saying that Bro Louie has contacted them and told them to join them. He appoints them to lead the prayer meeting so that they cannot say no.  They have been asking if we know what he is doing.  We had no knowledge of it.  I thought they wanted to have separate groupings and even compared it to what the first Christians did who had to hide in Catacombs. In fact the reason they gave for going against the EGMs is what they are doing now.

Some brethren are also puzzled because when they asked Bro Louie where Boyet their leader is, his reply is that he is in California with Bro Jun Samson. Brother Jun does not even know he is with Boyet.

On our side, what we consider important is to prepare and perform the gatherings.  It is of one’s own free will, motivated by fervent faith and the desire to feel the strong presence of the Holy Spirit to take part in the gatherings.  As of now, we have different time zones that are established with continuous growth in attendees because of the brethren’s longing to feel the power of God.

Bob owns the dummy accounts Amos Escala, Johnny Concepcion, Wei Gonzales, Joseph Gordon Levitt and Filipina Crisostomo?

Picture15

Those dummy accounts are NOT mine.  I have not used my only FB dummy account under the name of Robert Carpio since last year because I could no longer remember the password.  Nevertheless, I am busy with my work when I started my new job and had no time for social media.  I found out all the issues being thrown at me only through our fellow defenders.

Many times in our meetings, Bro Louie said that he does not believe that Bob is a mole because he had known me for a long period of time.  Thank you for saying this, but I am just wondering why he doesn’t stop his allies from accusing me as a spy/mole (double agent),  why he denied the fact that I was in contact with our overseer all along ? and why he allowed these people to accuse me of pretending to be as Ka Marc?               I am simply seeking answers to these questions. 

My beloved brethren, there was no instance that I have exalted myself because in the sight of God I am a person of no importance.  I myself could not possibly believe that I would be with this sacred work which is why I consider it as a great blessing from God.  In truth, I felt so lowly and insignificant that I was given a chance to be one of the instruments in gathering and leading the brethren during this time of great trial, for I am not a Minister but a simple member.  I love the Church, I love the Ministry, and I will give my life for the sake of the sacred work given by God. It gives me so much pain witnessing the way our Church is being destroyed and brethren going through oppression and harassment.  I believe that most of us feel the same way the reason why we are all here together for the cause.  We cannot keep away from the emotion of anger and hurt because of what we read and witness with the present situation, however we should think and analyze guided by our faith. Just like the advice that we received from Brother Eraño G. Manalo, “kung tunay na Iglesia Ni Cristo ka dapat kang magsuri“.  I thank God for the small part that I have done because I have proven to Him that I stand for the truth and faithful to Him and our Lord Jesus Christ.

I had a part of the many occasions and activities in the Church and even though I went through a lot of persecutions and sacrifices, I was able to endure and triumph over them all because of God’s mercy.  It is not for the glorification of anyone but for our Lord God.

For those of you who read about the smear campaign against me, please refrain from making any judgment.  I am a person of no importance. What is important is to tell the truth not for you to take my side but to be united in defending the truth.   God will be the One to end the sufferings of His nation.

We all know that the true servant of God loves the Church, defending and standing up for the truth, not without fault but striving hard to be righteous in the sight of the Lord.  We advised the defenders to be very careful in using the social media.  We should not use Facebook to discredit and vilify others.  We should possess the qualities of the true Iglesia Ni Cristo who learned how to be obedient to God, upholding His teachings – this is the true defender of the truth – incdefenders.

Lastly, my beloved brethren after I’ve answered all the accusations, please don’t be mistaken that our cause is to destroy the Church.  The incdefenders is for God and His Church, we are opposed to anyone destroying the Church and we condemn those who dishonor the truth written in the Bible.  I’ve often said that I am a nobody and this cause will continue even without Bob because God knows everything and He will provide.  Our Lord God is leading us in this cause and He will place someone to oversee and care for the welfare of His nation.

I want to share with you what I received from our overseer. Here is his love, his advice and reminder about God’s plan for us:

God has better plans for our own good, let us keep the faith that He still reigns in the Church. He is our defender through His Spirit.

 “For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.”                                                                          Jeremiah 29:11 New International Version (NIV)

May we all be united in doing good, remain true in our love for the Church to be sure that our prayers will be answered by God.  We love you.

Thank you very much.

Bob Caleb Allison

 

THE TRUTH THAT SHOULD BE READ AND KNOWN TO EVERYONE

….. TO BE CONTINUED