Ipanalangin Natin Sila na Naninidigan sa Tama – #36 Seige Update

Ito po ang panawagan sa mga kapatid noon.

Ngayon, sukdulan na ang panggigipit sa mga kapatid natin sa loob ng compound ng 36 Tandang Sora. Nasa gitna sila ng panganib. Ipanalangin po natin sila.

Ang panawagan noon ng isang ina ay makausap lamang ang anak niya (ito ba ay paglaban? o masasabing panggugulo)? Bakit ayaw kausapin ni Ka EVM ang mga kapatid niya at sarili niyang ina, at sa halip  ay itiniwalag? Kaya nagkaroon ng maraming katanungan. Kung magkausap si Ka Teny at Ka EVM anong ikinatatakot ng Sanggunian at ng manugang niya? Dahil ayaw makipag usap ni Ka EVM sa sarili niyang ina, hinayaan niya na alipustain, murahin, lapastanganin ng mga Ministro niya at ng mga ibang kaanib ang kaniyang ina at mga kapatid niya sa laman.

Anong lihim o malaking  sekreto ang ayaw nilang malaman ng buong Iglesia? Pinalabas nilang usaping pang pamilya lamang ito, para maitago ang katotohanan ng kanilang pagsalaula sa Iglesia. Pinuno na lamang nila ng kasinungalingan at propaganda ang bawat pag titipon para lituhin ang mga kapatid sa loob ng INC at mag tanim ng galit sa kaniyang ina, mga kapatid niya at sa mga incdefenders.

Hindi po totoo na lumalaban sa INC ang mga incdefenders.

Ang mga kaguluhan na nangyayari at mga pagbibintang na may mga lumalaban daw at nanggugulo daw sa Iglesia ay bunga ng malaking sabwatan o conspiracy nila, ito ay dahil sa pera ng Iglesia at agawan ng kapangyarihan, subalit inihayag ng Diyos ang kanilang mga plano at nakikita nating inihahayag pa ng Diyos ang mga ito.

Maraming pagtatakip at kasinungalingan na pinalabas ang Sanggunian at STF katulong ang pamilya ng kasalukuyang namamahala sa INC. Pinalabas nilang paninira lamang ito sa administrasyon niya.

Dapat malaman ng mga kapatid ang Katotohanan.

Totoo ang malalaking kurapsyon na nangyayari sa INC sa pangunguna mismo ng kasalukuyang pamunuan sa Iglesia. Totoo ang maramihang pagtitiwalag  dahil sa mga nagtatanong tungkol sa kakaibang nangyayari sa INC ngayon; mga artipisyal na tagumpay at propaganda para matakpan ang kanilang kurapsyon. Totoo rin ang pag kakasanla ng mga kapilya at lupa ng Iglesia kasama ang Templo Sentral  at ang pagpasok nila sa negosyo at pagpapayaman gamit ang mga handog ng mga kaanib sa buong mundo.  (May mga resibo po at patotoo ang mga Katotohanang ito – hindi paninira, abangan po ninyo) 

Hindi po totoo na  incdefenders ang sumisira sa Iglesia.

Masisiglang kapatid at mga tapat na Ministro na nagtanong lamang dala ng pagmamalasakit sa Iglesia ang inakusahan na lumalaban at ipinagtitiwalag.

Totoo na ginigipit ang pamilya ng Ka Erdy. Totoo rin po ayon sa batas na wala tayong legal1  na Tagapamahalang ngayon. Ito ang pilit na pinagtatakpan at itinuturo sa Iglesia simula ng mamatay ang Ka Erdy hanggang sa kasalukuyan. Kaya ba nila ipinipilit sa isipan ng mga kapatid ang  “One with EVM” ? Ilang ulit at ilang version pa kaya ng pelikula ng Sugo (FYM Movie)? Ilang video propaganda pa kaya ang gagawin para sapilitang ipapanood sa mga kapatid?  Para ba ito dayain at pagtakpan nila ang illegitimate na leader? Hindi po ba ito ang malaking pagsalaula at pagwasak  nila sa kabanalan ng Iglesia.

1 Everyone must obey state authorities, because no authority exists without God’s permission, and the existing authorities have been put there by God. For this reason you must obey the authorities – not just because of God’s punishment, but also as a matter of conscience.”                                                                                                                                                                                                                   Romans 13: 1- 5 (GNT)

 

Mga mahal na kapatid,  ang panawagan lang namin sa inyo ay maging mapagmatiyag sa mga nangyayari. Maipadama natin na bagamat nananahimik lang ang marami ay GISING tayo at nakikita natin ang mga nangyayari. 

Na hindi tayo papayag na habang panahon na lamang na naghahari ang kasamaan at pang-gigipit sa kanino man lalo na sa pamilya ng Ka Erdy sa paraang  hindi tayo lumalabag sa batas ng tao lalo na sa batas ng Diyos. Higit sa lahat ay idalangin natin sa Diyos na makita natin ang makapangyarihang pagkilos ng Kaniyang mga kamay.