SAGOT NI KA JUN SAMSON SA IPINOST SA IGLESIA NI CRISTO FACEBOOK ACCOUNT

Kapansin-pansin na nitong nakaraang ilang araw ay isang “lumang recording” tungkol sa naging sagot ko sa isang nagtanong sa meet and greet portion ng EGM ang ipinakalat ng isang Iglesia ni Cristo facebook account. OK na po sana kung ang record lang ng tanong at sagot ang kanilang inilabas, subalit ang kapansin-pansin ay ang kanilang paunang komentaryo na ang layunin ay dayain ang makababasa lalo na ang hindi na mag-aabalang makinig sa mismong recording. Sa timing pa lang ng pagpo-post ng naturang recording ay kaduda-duda na. Ang ini-record nilang pag-uusap kung hindi ako nagkakamali, ay noon pang September 2015 subalit pagkalipas pa ng maraming buwan nila ito inilabas. Sa ugali nilang mapang-espiya at mapanira, kung noon pa man ay may napuna na silang mali sa aking naging sagot, ay tiyak na hindi na nila pagtatagalin pa ang paglalabas nito. Marami akong maaaring banggitin na katunayan ng ugali nilang pagbaluktot sa katotohanan, subalit sa pagkakataong ito, ay dalawang halimbawa  na lamang ang aking ibibigay. Una, bagamat alam na alam nila na ang RTC fund ay para sa gastusin ng mga gawain ng mga defenders ay pilit nilang itinanim sa isipan ng mga kapatid na ito raw ang katunayan na nagtatag na kami ng sariling Iglesia. Ikalawa, ang pagbulusok ng abuluyan sa Iglesia ay dahil daw sa pinagbabawalan namin ang mga kapatid na mag-abuloy ng malaki kahit alam nila at ng nakararami na ito ay isang uri ng “protesta” ng mga kapatid dahil sa nakikita nilang mga anomalya sa Iglesia.

Ngayong nakapag-isip na sila (ang bagal naman) kung paano nila babaluktutin ang kanilang ini-record na usapan ay ipinasya nilang ilabas na ito. Isa-isahin po natin ang kanilang pandaraya:

  1. Nang tanungin daw ako “ukol sa mag-asawang natiwalag na sa INC pero gustong maihandog ang kanilang anak ay hindi (raw ako) makasagot, bagkus ang ginawa (ko) na lamang ay tumawa at magbiro.”
  1. Nang ako ay tanungin kung ano ang batayan sa Biblia, sinabi ko na hindi pinagtitibay sa langit ang pagtitiwalag sa mga defenders subalit wala daw akong maibigay kundi “nagpalusot” na lang daw ako na basahin na lang ang isang artikulo sa incdefenders.org. Ito raw ay nagpapatunay na ang aming mga sinasabi ay “batay lamang sa opinyon o kuro-kuro at hindi sa nakasulat sa Biblia.” Kung hindi raw pinagtitibay sa langit ang pagkakatiwalag sa akin ay dapat daw na pangasiwaan ko ang paghahandog sa bata? Ito raw ay katibayan na hindi na kami bahagi ng tunay na INC.

SAGOT: Kaawa-awa po ang mga nag-post ng mga ito dahil dalawa lang ang kahulugan nito: Hindi sila marunong umunawa o ayaw talaga nilang unawain ang kanilang mga ipino-post dahil labis na silang nakubabawan ng kanilang “amang” sinungaling at ng kanilang layunin na patuloy na dayain ang mga kapatid.

Totoong ako’y nagbiro sa layuning pagaanin ang damdamin ng mga kapatid na labis nilang inapi subalit ito ay hindi nangangahulugan na “hindi ako makasagot.” Kung pinakinggan lang nilang mabuti at inunawa ang recording ay hayag na hayag na sinagot ko ang katanungan. Ang pagsasabi ko na basahin na lang ng mga kapatid ang isang artikulo tungkol sa expulsion na ipinost sa Incsilent Nomore na sinundan ko pa ng pagsasabing naroroon ang mga sagot na talata, ay katunayan na nasagot ang katanungan sa maikling kaparaanan upang mabigyan ng pagkakataon ang iba na makapagsalita. Kaya ang aking sagot ay hindi isang opinyon o kuro-kuro. Ang OPINYON ay ang sinabi nilang hindi ko raw nasagot ang katanungan.

Ang hamon nila na ihandog ko ang bata kung totoong hindi pinagtitibay sa langit ang pagkakatiwalag sa akin (at sa mga kasama kong ministro), at kung hindi raw, ito ay katibayan na hindi na kami bahagi ng tunay na INC, ay isa pa ring uri ng pagliligaw sa mga inosente at isa  na namang pain o bitag na gusto nilang gamitin laban sa amin. Isa itong pagliligaw sa mga inosente sapagkat kung ginagamit lang nila ang kanilang isip ay naunawaan sana nila na ibang-iba ang situwasyon ng mga defenders ngayon sa dati nilang situwasyon noong sila ay hindi pa itinitiwalag at pinag-uusig. Kung bakit ay sapagkata ang EGM ay ginagawa sa pamamagitan ng ZOOM meeting at hindi namin kilala kung sino-sino ang dumadalo roon at kung nasaan silang bahagi ng daigdig. Ang hamon nila ay isang pain o bitag laban sa amin upang kung gawin namin ito o ang iba pang mga gawaing pang-Iglesia ay magamit nilang “patotoo” sa kanilang paratang na kami ay humiwalay na sa INC o nagtatag na ng sariling Iglesia.

Katunayan, ang ginagawa naming EGM na pilit nilang binabantayan at sinisira ay matagal na nilang ginagamit na “patotoo” na nagtatag na nga raw kami ng sariling Iglesia dahil may sarili na kaming “pagsamba” na “katulad” ng ginagawa sa loob ng Iglesia. Ito ay sa kabila ng katotohanan na ang EGM ay walang kalakip na handugan, doxologia, pagbabasbas, at iba pa, kundi pag-awit lamang ng ilang bilang, pananalangin, at pagpapaala-ala sa mga dumadalo ng mga aral na tinanggap ng tunay na Iglesia mula sa Sugo ng Diyos sa mga huling araw.

Bakit hindi ang pag-ukulan nila ng pansin at puna ay ang mga itinuturong leksiyon sa EGMs? Dahil ba sa alam nilang walang mali sa mga itinuturo sa EGM sapagkat ang mga yaon ay nakasalig sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Bibilia na itinuro mismo ng Sugo ng Diyos sa mga huling araw?

Ang bawat hakbang na kanilang ginagawa ay pawang desperate move. Ang katulad nila ay taong nahulog sa kumunoy na habang kumikilos ay lalong lumulubog. Idalangin na lang natin sa Diyos na wala na silang mahila pang mga kapatid sa kinalugmukan nilang kumunoy.

Narito ang bahagi ng naturang artikulo tungkol sa pagtitiwalag

EXPEL THE WICKED PERSON FROM AMONG YOU

All members of the Church dread the thought of being expelled, because to us, it is equivalent to death sentence and worse. What with all the expulsions, left and right being imposed by the members of the Sanggunian, who will not be scared and intimidated? Although I have touched on this subject in the past and in my very recent blog, let me remind you of what is truly written in the Bible. The Bible says in I Cor. 5:13, “Remove the evil person from your group.” No doubt that the “evil person” expelled from the Church are also expelled in heaven as Christ Himself testified to in Matthew 18:18. We also believe that he who does not remain until the end will not be saved, instead, will suffer the eternal condemnation. Unfortunately, like what the false prophets did after the death of the apostles, the members of the Sanggunian began to distort the implementation of this doctrine to sow fear in the hearts of the faithful. Anyone accused of questioning the rampant corruption they commit will readily be punished and expelled, reminiscent of the dark ages when any person accused of heresy, was readily sentenced to die at the stake. Well, at least many of those who were sentenced to die undeniably went against the ruling faith during that time. But how about now?

Many of those who were expelled did not go against any of the doctrine of the Church. Many of them were officers (like the Vasquez family in Long Beach, Ca.), very active members and supporters of the Church until the time they were expelled. For what reason were they expelled? For asking questions about the corruptions they hear and sometimes witness being committed by the Sanggunian members today. Since when, and where in the Bible does it say that asking questions for the purpose of knowing the truth, thus, avoid weakening in the faith, became a grievous sin punishable by expulsion? As ministers of God(?) administering the Church, they are commanded and expected by Him to lovingly and patiently show their concern for His people. In Ezek. 34:16, God requires the leaders of His people “to look for those that are lost, bring back those that wander off, bandage those that are hurt, and heal those that are sick.” But sad to say, the only portion of this divine instruction that the Sanggunian members consistently and are so eager to execute is “to look for those that are lost.” They do it not to bring the lost back by explaining and proving to them that the alleged corruptions are not true, but to interrogate and intimidate them, then force them to admit their “guilt” to serve as basis for their expulsion. What these Sanggunian members are doing are obviously against the teachings of God. THEIR ACTIONS AND DECISIONS ARE NOT SANCTIONED BY GOD because His doctrine is crystal clear: “Remove theevil person from your group.”

“REMOVE THE EVIL PERSON FROM YOUR GROUP.” To ask question and look for an answer is not evil. Even King David asked questions to God as if he was blaming Him for his predicaments, but his questions were not counted against him by God. To point out and report the corruptions committed by the Sanggunian members is not evil in God’s sight. It is not an act of going against the Church Administration as the Sanggunian members allege and insist. Rather, it is an act of protecting and defending the Church and the Administration from ministers who are not serving Christ but their own belly. Ministers who are in high places and powerful, corrupting not only the finances of the Church but even the doctrines and rules taught and implemented in the Church from the time of Brother Felix Y. Manalo. Like the lying spies sent by Joshua to Jericho, these conniving ministers are not truthful to our beloved Executive Minister. They are trying to keep him in the dark by telling him that everything is alright when in fact they know that ministers and members of the Church are now heavy ladened and complaining because of the heavy yet unnecessary weight they continuously placed upon their shoulders such as selling tickets, t-shirts, and other forms of memorabilia. They tell our beloved leader that there are millions of people joining the Church when in reality those whom they claim are joining the Church were told to sign the R3-01 forms in exchange for goody bags and their number is far from millions.

THESE ARE THE MINISTERS WHO ARE EVIL AND MUST BE REMOVED NOT ONLY FROM THEIR POSITIONS OF POWER BUT FROM THE CHURCH ITSELF. They are the true cause of the troubles being experienced by the Church today.